Main Menu
User Menu

AO - USNS Joshua Humphreys (T-AO-188)

     
Název:
Name:
USNS Joshua Humphreys
Originální název:
Original Name:
USNS Joshua Humphreys
Kategorie:
Category:
doplňovací tanker
Třída:
Class:
Henry J. Kaiser
Kódové označení:
Pennant Number:
T-AO-188
Loděnice:
Builder:
Avondale Shipyard Inc., Avondale
Založení kýlu:
Laid Down:
17.12.1984
Spuštění na vodu:
Launched:
22.02.1986
Uvedení do služby:
Commissioned:
03.04.1987 1)
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
-
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
74-89 civilních námořníků (CIVMARS), 1 důstojník a 20 námořníků US Navy (+ doplněk: 12 členů MILDET bezpečnostní tým)

74-89 Civilian Mariners (CIVMARS), 1 Officer and 20 Sailors of US Navy (Supplement: 12 Person MILDET Embarked Security Team)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
15003 2) t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
43063 t
Délka:
Length:
206,5 m
Šířka:
Beam:
29,72 m
Ponor:
Draught:
11,58 m
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x vznětový motor Colt-Pielstick PC4-2/2 10V-570 (11.931 kW)
Výkon:
Power:
24265,1 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
37 km/h
Dosah:
Range:
? km při rychlosti ? km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
v případě válečného nasazení možno instalovat:
2x 12,7 mm kulomet Browning M2HB na lafetě Mark 56 (2x I)
2x 20 mm kanon Mark 15 Phalanx (2x I)
Vybavení:
Equipment:
5x stanice na doplňování paliva
2x stanice na transfer pevného nákladu

kapacita:
- 28.300-28.600 m3 paliva (pro lodě anebo letadla)
- 690 m2 pro paletovaný náklad
- 8 chladírenských kontejnerů TEU (cca 128 palet nákladu)
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
pouze přistávací plocha pro vrtulník
Poznámka:
Note:
1) v tomto případě se nejedná o uvedení do vojenské služby (jde totiž o civilní loď ve vlastnictví US Navy), ale o převzetí do služby
2) lehký výtlak (kompletně vystrojená loď připravená k plavbě, ale bez posádky a munice)

29.06.1996 - deaktivována a přeřazena do zálohy
23.02.2005 - reaktivována a zařazena do aktivní služby
01.10.2006 - znovu deaktivována a přeřazena do zálohy
10.06.2010 - znovu reaktivována a zařazena do aktivní služby
Zdroje:
Sources:
www.nvr.navy.mil
www.navy.mil
www.msc.navy.mil
https://www.navsource.org/archives/09/19/19188.htm
https://www.navysite.de/ao/ao188.htm
https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/tao-187.htm
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/AO-USNS-Joshua-Humphreys-T-AO-188-t234847#648852Verze : 2
MOD
USNS Joshua Humphreys (T-AO-188) společně s britským torpédoborcem HMS Daring (D32), kterému doplňuje palivo, Ománský záliv, 28. června 2012
AO - USNS Joshua Humphreys (T-AO-188) - fotografie od Mass Communication Specialist 2nd Class Alex Forster (US NAVY) ID 120628-N-WO496-004

fotografie od Mass Communication Specialist 2nd Class Alex Forster (US NAVY) ID 120628-N-WO496-004
URL : https://www.valka.cz/AO-USNS-Joshua-Humphreys-T-AO-188-t234847#648853Verze : 1
MOD