Main Menu
User Menu

Poddůstojnická akademie [2009- ]

Non-Commissioned Officer´s Academy

Poddôstojnícka akadémia

     
Název:
Name:
Poddůstojnická akademie
Originální název:
Original Name:
Poddôstojnícka akadémia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2009
Předchůdce:
Predecessor:
Poddůstojnická akademie
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2009-01.11.2016 Prapor výcviku
01.11.2016-DD.MM.RRRR Základna výcviku a mobilizačního doplňování
Dislokace:
Deployed:
01.07.2009-DD.MM.RRRR Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
DD.MM.2015-DD.07.2020 Fabricius, Richard (Štábny nadrotmajster)
DD.07.2020-DD.MM.RRRR Čmelík, Ján (Štábny nadrotmajster)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Obrana 08/2020
URL : https://www.valka.cz/Poddustojnicka-akademie-2009-t234845#648848Verze : 0
MOD