Main Menu
User Menu

Royal Ordnance Factory Woolwich [1957-1967]

Royal Arsenal [1805-1957]

     
Název:
Name:
Královský arzenál
Originální název:
Original Name:
Royal Arsenal
Historie názvů:
History of Names:
09.04.1805-DD.MM.1957 Royal Arsenal
DD.MM.1957-31.03.1967 Royal Ordnance Factory Woolwich
Obory výroby:
Production Subjects:
munice, dělostřelectvo
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
09.04.1805-31.03.1967 Woolwich /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
09.04.1805-DD.MM.1922 Královská laboratoř
09.04.1805-DD.MM.1855 Královská slévárna mosazi
09.04.1805-DD.MM.1907 Královské vozové oddělení
DD.MM.1855-DD.MM.1907 Královská továrna na zbraně
DD.MM.1907-DD.MM.1957 Královská továrna na zbraně a vozy
DD.MM.1907-DD.MM.1908 Oddělení chemického výzkumu
DD.MM.1908-DD.MM.1942 Výzkumné oddělení
DD.MM.1922-DD.MM.1957 Královská muniční továrna
DD.MM.1922-DD.MM.1957 Královská továrna na plnění munice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ...
Vznik:
Founded:
09.04.1805
Zánik:
Cancelled:
31.03.1967
Produkty:
Products:
DD.MM.1921-DD.MM.1921 Medium Mark DM
DD.MM.1924-DD.MM.192R Medium Mark I
DD.MM.1925-DD.MM.1925 A3E1
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Medium Mark III
DD.MM.1931-DD.MM.193R Light Tank Mk II
DD.MM.1931-DD.MM.193R Light Tank Mk IIA
DD.MM.1931-DD.MM.1936 A7 Medium Tank
DD.MM.193R-DD.MM.1935 Carden-Loyd Mk VI
DD.MM.1934-DD.MM.193R Light Tank Mk III
DD.MM.1934-DD.MM.193R Light Tank Mk IV
DD.MM.193R-DD.MM.193R Light Tank Mk VIA
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Achilles
DD.MM.1945-DD.MM.194R Centurion Mk 1
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.royal-arsenal-history.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Arsenal
https://www.gracesguide.co.uk/Woolwich_Arsenal
URL : https://www.valka.cz/Royal-Ordnance-Factory-Woolwich-1957-1967-t234342#647564Verze : 0
MOD