Main Menu
User Menu

Řád římského orla

Order of Roman Eagle

Ordine civile e militare dell'Aquila romana

     
Název:
Name:
Řád římského orla
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell'Aquila romana
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Struktura:
Structure:
- velkokříž zlatý
- velkokříž stříbrný
- velkodůstojník
- komandér
- důstojník
- rytíř
- stříbrná medaile
- bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647512Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkokříž zlatý
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce d'Oro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleny dva řády.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647513Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkokříž stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce, Classe d'Argento
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 18 řádů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647523Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Grand'Ufficiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 45 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647524Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Commendatore
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 92 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647525Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Ufficiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 148 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647526Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Cavaliere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 152 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647527Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia d'Argento
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Provedení z období socialistické republiky.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647528Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia di Bronzo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647529Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkokříž zlatý
Order of Roman Eagle - Grandcross Gold
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce d'Oro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Göring, Hermann Wilhelm
DD.MM.RRRR Mussolini, Benito
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647530Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkokříž stříbrný
Order of Roman Eagle - Silver
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce, Classe d'Argento
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Bormann, Martin
DD.MM.RRRR Wolff, Karl-Heinz
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647531Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkodůstojník
Order of Roman Eagle - Grandofficer
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Grand'Ufficiale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647532Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - komandér
Order of Roman Eagle - Commander
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Commendatore
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647533Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - důstojník
Order of Roman Eagle - Officer
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Ufficiale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647534Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - rytíř
Order of Roman Eagle - Knight
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Cavaliere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647535Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - stříbrná medaile
Order of Roman Eagle - Silver Medal
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia d'Argento
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647536Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - bronzová medaile
Order of Roman Eagle - Bronze Medal
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia di Bronzo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647537Verze : 0
MOD