Main Menu
User Menu

Řád římského orla

Order of Roman Eagle

Ordine civile e militare dell'Aquila romana

     
Název:
Name:
Řád římského orla
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell'Aquila romana
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Struktura:
Structure:
- velkokříž zlatý
- velkokříž stříbrný
- velkodůstojník
- komandér
- důstojník
- rytíř
- stříbrná medaile
- bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647512Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkokříž zlatý
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce d'Oro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleny dva řády.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647513Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkokříž stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce, Classe d'Argento
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 18 řádů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647523Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Grand'Ufficiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 45 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647524Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Commendatore
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 92 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647525Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Ufficiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 148 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647526Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Cavaliere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděleno 152 kusů.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647527Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia d'Argento
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Provedení z období socialistické republiky.
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647528Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád římského orla - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia di Bronzo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
05.10.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647529Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkokříž zlatý
Order of Roman Eagle - Grandcross Gold
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce d'Oro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1942 Viktor Emanuel III. Savojský, -
DD.MM.RRRR Göring, Hermann Wilhelm
DD.MM.RRRR Mussolini, Benito
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647530Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkokříž stříbrný
Order of Roman Eagle - Silver
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce, Classe d'Argento
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.07..194 von Eberstein, Friedrich Karl
DD.MM.1943 Bojdev, Vasil
DD.MM.RRRR Bormann, Martin
DD.MM.RRRR Revel, Paolo Emilio Thaon di
DD.MM.RRRR Rommel, Erwin Johannes Eugen
DD.MM.RRRR Wolff, Karl Friedrich Otto
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647531Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - velkodůstojník
Order of Roman Eagle - Grandofficer
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Grand'Ufficiale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Ciano, Alessandro
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647532Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - komandér
Order of Roman Eagle - Commander
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Commendatore
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Laumann, Arthur
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647533Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - důstojník
Order of Roman Eagle - Officer
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Ufficiale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647534Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - rytíř
Order of Roman Eagle - Knight
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Cavaliere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.11.1941 Frauenheim, Fritz
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647535Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - stříbrná medaile
Order of Roman Eagle - Silver Medal
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia d'Argento
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647536Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád římského orla - bronzová medaile
Order of Roman Eagle - Bronze Medal
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Medaglia di Bronzo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rimskeho-orla-t234333#647537Verze : 0
MOD