Main Menu
User Menu

Mohn, Alfred Gustav

     
Příjmení:
Surname:
Mohn
Jméno:
Given Name:
Alfred Gustav
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Gustav von Mohn
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík, generáladjutant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.03.1863 Württemberg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.03.1921
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 26. polní dělostřelecké brigády
- velitel 25. Reservní pěší divize
- pobočník württembergského krále Wilhelma II.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://prussianmachine.com/akb/mohn.htm
URL : https://www.valka.cz/Mohn-Alfred-Gustav-t234292#647387Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mohn
Jméno:
Given Name:
Alfred Gustav
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Gustav von Mohn
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.04.1882 podporučík
26.01.1891 poručík
07.01.1896 kapitán
19.09.1901 major
25.02.1908 podplukovník
20.03.1911 plukovník
22.03.1914 generálmajor
18.12.1917 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Kronenorden 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 2. třída s meči
Order of Red Eagle 2nd Class with Swords
Roter Adler Orden 2. Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 3. třída
Order of Red Eagle 3rd Class
Roter Adler Orden 3. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Královský viktoriánský řád člen (4. třída)
Royal Victorian Order Member (4th class)
-

DD.MM.RRRR

Řád Oranžského domu - komander
Order of the House of Orange - Commander
Huisorde van Oranje - Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 2. třída
Iron Cross 1813 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - komtur
House Order of Hohenzollern - Commander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Komtur
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Knight 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter I. Klasse
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - komandér 2. třídy
Order of the Zähringen Lion - Commander 2nd Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 1. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Commander 1st Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur I. Klasse
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Všeobecné čestné vyznamenání
General Honor Decoration
Allgemeines Ehrenzeichen
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 3. třída s meči
Military Merit Order - 3rd Class with Swords
Militär -Verdienstorden - III. Klasse mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - komandér 1. třídy
Order of Friedrich - Commander 1st Class
Friedrichs -Orden
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - komandér 1. třídy
Order of Friedrich - Commander 1st Class
Friedrichs -Orden
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 2. třída (komandér s meči)
Order of Württemberg Crown 2nd Class (Commander with Swords)
Orden der Württembergischen Krone Komturkreuz mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 3. třída (čestný kříž s meči )
Order of Württemberg Crown 3rd Class (Cross of Honour with Swords)
Orden der Württembergischen Krone Ehrenkreuz mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy - rytíř
Military Merit Order - Knight
Militärverdienstorden Ritter
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání - 1. třída
Long Service Award - 1st Class
Dienst-Ehrenzeichen - 1. Klasse
-

Waldecké knížectví [1712-1918] / Principality of Waldeck [1712-1918] DD.MM.RRRR

Záslužný kříž - 1. třída
Cross of Merit - 1st Class
Verdienstkreuz - I. Klasse
-

Waldecké knížectví [1712-1918] / Principality of Waldeck [1712-1918] DD.MM.RRRR

Záslužný kříž - 2. třída
Cross of Merit - 2nd Class
Verdienstkreuz - II. Klasse
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 3. třída
House Order - 3rd Class
Hausorden - III. Klasse
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - komandér
Order of Griffin - Commander
Greifenorden - Komtur
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád Albrechta Medvěda - komandér 2. třídy
House Order of Albert the Bear - Commander 2nd Class
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád Albrechta Medvěda - komandér 1. třídy
House Order of Albert the Bear - Commander 1st Class
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - komandér 2. třídy
Order of Henry the Lion - Commander 2nd Class
Hausorden Heinrichs des Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Oranžsko-Nassavský - důstojník
Order of Orange-Nassau - Officer
Orde van Oranje-Nassau - Officier
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://prussianmachine.com/akb/mohn.htm
URL : https://www.valka.cz/Mohn-Alfred-Gustav-t234292#647389Verze : 0
MOD
V sobotní německé aukci byla prodána přilba generála von Mohna. Vyvolávací cena byla EUR 28 000,-, dosažená cena EUR 38 000,-. Tzn., že vydražitel musel za přilbu zaplatit s aukční přirážkou celkem EUR 46 740,-.
Prameny: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Mohn-Alfred-Gustav-t234292#647392Verze : 0
MOD