Main Menu
User Menu

ZTS TEES a.s. [1996-2019]

ZŤS TEES š.p. [1992-1996]

     
Název:
Name:
ZTS TEES, a.s.
Originální název:
Original Name:
ZTS TEES, a.s.
Historie názvů:
History of Names:
01.01.1950-DD.MM.195R Kriváň ČKD n.p.
DD.MM.195R-DD.MM.1956 Závody J. V. Stalina n.p.
DD.MM.1956-DD.MM.1978 Turčianske strojárne n.p.
DD.MM.1978-01.11.1992 Závody ťažkého strojárstva Martin n.p.
01.11.1992-30.04.1996 ZŤS TEES š.p.
30.04.1996-11.11.2019 ZTS TEES, a.s.
Obory výroby:
Production Subjects:
strojírenství, pásová a zemědělská technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.01.1950-11.11.2019 Martin /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1958-DD.MM.1980 Prakovce /
DD.MM.1963-DD.MM.1977 Lučenec /
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Malacky /
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Hliník nad Hronom /
DD.MM.1970-DD.MM.1993 Námestovo /
DD.MM.19RR-DD.MM.1997 Trstená /
DD.MM.1981-DD.MM.RRRR ZŤS VVÚ Martin, n.p., Martin /
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR ZTS TEES Martinské strojárne, a.s., Martin
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR ZTS TEES Lesné traktory a.s., Trstená
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR ZTS TEES VOS a.s., Martin
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR ZTS TEES Defence, a.s., Martin
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ...
Vznik:
Founded:
01.01.1950
Zánik:
Cancelled:
11.11.2019 likvidace
Produkty:
Products:
DD.MM.1952-DD.MM.1956 T-34/85
DD.MM.1954-DD.MM.1957 SD-100
DD.MM.1958-DD.MM.1961 T-54A
DD.MM.1960-DD.MM.1963 VT-34
DD.MM.1961-DD.MM.1966 T-54AR
DD.MM.1964-DD.MM.1981 T-55
DD.MM.1967-DD.MM.1982 T-55A
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR T-54M
DD.MM.1981-DD.MM.1985 T-72
DD.MM.1985-DD.MM.1986 T-72M
DD.MM.1986-DD.MM.1993 T-72M1
DD.MM.1988-DD.MM.1995 VT-72B
DD.MM.1997-DD.MM.1997 T-72M1-A
Poznámka:
Note:
1948 založení výrobního závodu podniku Kriváň ČKD se sídlem v Bratislavě
1950 osamostatnění
1965 podřízení pod VHJ ZTS Martin
1997 rozdělení na dceřiné firmy podle oboru
1998 začátek konkurzního řízení, z firmy jen skořápka zlikvidovaná v roce 2019
1998 vyčlenění ZTS TEES Defence pro zajištění zbrojní výroby
2001 změna obchodního názvu ZTS TEES Defence na DMD MOBILTEC
2011 výmaz DMD MOBILTEC ze slovenského obchodního rejstříku
Zdroje:
Sources:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1311&SID=5&P=1
register.finance.sk
https://finstat.sk/36001902
www.sme.sk
books.google.cz
fphil.uniba.sk
URL : https://www.valka.cz/ZTS-TEES-a-s-1996-2019-t234189#647079Verze : 0
MOD