Main Menu
User Menu

Výcviková jednotka vojenských misí [2006- ]

Traning Unit of Military Missions

Výcviková jednotka vojenských misií

     
Název:
Name:
Výcviková jednotka vojenských misí
Originální název:
Original Name:
Výcviková jednotka vojenských misií
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-30.06.2009 Velitelství výcviku
01.07.2009-31.10.2016 Prapor výcviku
01.11.2016-DD.MM.RRRR Základna výcviku a mobilizačního doplňování
Dislokace:
Deployed:
DD.10.2006-DD.MM.RRRR Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kisel, Ladislav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výbošťok, Miloš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ročenka MO SR 2006; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 2007; ISBN 978–80–89261–08–6
Ročenka MO SR 2007; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 2008; ISBN 978-80-89261-18-5
Ročenka MO SR 2008; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 2009; ISBN 978-80-89261-29-1
https://vjvm.mil.sk/14459/
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-jednotka-vojenskych-misi-2006-t234136#646899Verze : 0
MOD