Main Menu
User Menu

Velitelství společných sil [2006-2010]

Joint Force Command

Komanda e Forcës së Bashkuar

     
Název:
Name:
Velitelství společných sil
Originální název:
Original Name:
Komanda e Forcës së Bashkuar
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.11.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství pozemních sil
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.2010
Nástupce:
Successor:
Velitelství námořních sil, Velitelství vzdušných sil
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.11.2006-DD.04.2010 Generální štáb Ozbrojených sil Albánské republiky
Dislokace:
Deployed:
13.11.2006-DD.04.2010 Drač, Vojenský rekreační objekt

Velitel:
Commander:
09.11.2006-DD.MM.RRRR Spahiu, Shpëtim - Gjeneral major ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
aaf.mil.al
sq.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
sq.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-spolecnych-sil-2006-2010-t234125#646873Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Joint-Force-Command-t234125#646873Version : 0
MOD