Main Menu
User Menu
Reklama

UGV-Pz

UGV-Pz

UGV-Pz

UGV-Pz
Bezosádkový průzkumný prostředek UGV-Pz, modelově na bázi TAROS 6×6, je určen k realizaci průzkumu, vedení radiolokačního průzkumu a elektronického boje. K datu 19.05.2017 bylo zahájeno řešení autonomní podvozkové platformy 6×6 pro projekt obranného vývoje MO ČR s názvem Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek UGV-Pz.


V průběhu roku 2018 byla zpracována výrobní dokumentace, byly vyrobeny 2 kusy prototypů UGV-Pz a tyto byly předány konečnému řešiteli VTÚ, s.p.


V rámci projektu také došlo k realizaci 2 kusů přepravních přívěsů pro UGV-Pz, které byly taktéž předány VTÚ, s.p.


Zdroje:
Text převzat bez úpravy: Výroční zpráva VOP CZ, rok 2018, strana 12
Kresba převzata z Výroční zpráva VOP CZ, rok 2017, strana 10

UGV-Pz - Údajná podoba UGV-Pz.

Údajná podoba UGV-Pz.
URL : https://www.valka.cz/UGV-Pz-t233922#646465Verze : 4
MOD

17.06.2020


Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín předal armádě automatizovaný pozemní průzkumný prostředek UGV-Pz.


Prototyp pozemního průzkumného prostředku tvoří dvě v podstatě identické dílčí soupravy. Každá z těchto dílčích souprav je tvořena bezosádkovým průzkumným vozidlem postaveném na podvozku TAROS 6×6. Vozidlo je osazeno přístroji optoelektronického a radiolokačního průzkumu s možností osadit dalšími systémy elektronického boje.


Další součástí soupravy prototypu je pozemní řídící stanice (GCS), sestávající se ze dvou pracovišť operátorů (operátor řízení platformy a operátor průzkumu) a z pracoviště velitele prostředku UGV-Pz.


Pozemní řídící stanice UGV-Pz je modulární a přenosná v kufrech PELI, nebo v transportních látkových obalech. Subsystémy GCS jsou přepravitelné vozidly UGV, nebo LOV 50 B. Poslední jmenované vozidlo současně slouží k přepravě tříčlenné obsluhy UGV-Pz a k vlečení přívěsu CL ARM 35 LMV upraveného k převozu UGV-Pz.


Zdroj fotografií
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/UGV-Pz-t233922#646630Verze : 3
MOD

IDET 2021


Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín představil na výstavě IDET 2021 bezosádkové průzkumné vozidlo UGV-Pz.


Na doprovodné tabulce uvádí: "Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek slouží k dálkově řízenému multispektrálnímu průzkumu zájmových oblastí a to zejména k vedení průzkumu na rizikových úsecích bojiště. Prototyp se skládá ze dvou souprav bezosádkových průzkumných vozidel UGV-Pz. Komplet dále obsahuje prostředky elektronického boje (EB), komunikační prostředky a počítačové řídicí soupravy.
Soupravu ovládají dva operátoři, jeden platformu a druhý optoelektronické a radiolokační senzory. Součástí týmu je velitel kompletu.


Platforma TAROS 6×6 má stálý pohon kol všech náprav, vysokou pohyblivost, manévrovatelnost a průchodnost terénem.
K účelu průzkumu UGV-Pz využívá integrovaný, multispektrální, průzkumný systém (IPzS). Jeden z dvojice UGV-Pz nese bojišťový radiolokátor SQUIRE s možností instalace prostředků EB dle potřeb uživatele."Základní údaje:


hmotnost:1480 kg
délka:3095 mm
šířka:1668 mm
výška:2961 mm
délka za přepravy:2463 mm
výška za přepravy:2377 mm
rychlost na silnici:20 km/h
rychlost v terénu:15 km/h
jízdní dosah:10 km
svah:30° (67 %)
boční náklon:30° (67 %)
výstupnost:0,2 m
brodivost:0,4 mZdroj:
Text viz výše, foto vlastní, pořízeno den před zahájením výstavy.

URL : https://www.valka.cz/UGV-Pz-t233922#680469Verze : 4
MOD