Main Menu
User Menu

Lvovsko-sandoměřská operace [1944]

Lvov–Sandomierz Offensive

     
Název:
Name:
Lvovsko-sandoměřská operace
Datum:
Date:
13.07.1944-29.08.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Východoevropské válčiště
Místo:
Location:
Brody
Ukrajinská sovětská socialistická republika
Sovětský svaz

Lviv
Polsko, dnes Ukrajina
Sandoměř
Polsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°49'48.00"N 24°00'51.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Sovětský svaz
Polská republika
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Maďarské království
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Ivan Stěpanovič Koněv
Karol Świerczewski
Strana B:
Side B:
Josef Harpe
Ferenc Farkas de Kisbarnak
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
1. ukrajinský front
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
1 002 200 vojáků,
13900 děl a minometů
2200 tanků a samohybných děl
2800 letadel
Síly strana B:
Forces Side B:
Skupina armád Severní Ukrajina
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
900 000 vojáků,
6300 děl a minometů
900 tanků a samohybných děl
700 letadel
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
65 001 padlých, zajatých a pohřešovaných
224 295 raněných
1269 zničených tanků a samohybných děl
289 sestřelených letadel
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
54 167 padlých, a pohřešovaných
32 368 zajatých
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
vytlačit německá vojska z Ukrajiny a východního Polska - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
zabránit sovětskému postupu - nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zaloga, S. Bagration 1944: The Destruction of Army Group Centre
Baxter, Ian: German Army on the Eastern Front - The Retreat 1943 1945
de.wikipedia.org
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Lvovsko-sandomerska-operace-1944-t233697#646028Verze : 1
MOD