Main Menu
User Menu

2. těžký dělostřelecký oddíl (velitelství) [1939-1939]

2nd Medium Artillery Battalion (Command)

2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (dowództwo)

     
Název:
Name:
2. těžký dělostřelecký oddíl (velitelství)
Originální název:
Original Name:
2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-29.09.1939 Velitelství dělostřelectva 2. legionářské pěší divize
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-DD.08.1939 Přemyšl (Przemyśl), mobilizační prostor /
DD.08.1939-01.09.1939 Přemyšl (Przemyśl)-???-???-prostor Pabianice, přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Pabianice-lesy jižně Łask, noční přesun /
02.09.1939-06.09.1939 lesy jižně Łask, ? / 3)
06.09.1939-07.09.1939 lesy jižně Łask-západně Łask (boj)-prostor Konstantynów/Srebrna-Lodž (Łódź)-jihovýchdně Głowno, přesun / 4)
08.09.1939-08.09.1939 jihovýchdně Głowno (boj), ? / 5)
08.09.1939-10.09.1939 jihovýchodně Głowno-Skierniewice-???-Mszczonów-???-prostor Błonie (boj), přesun / 6)
10.09.1939-14.09.1939 prostor Błonie-prostor západně Umiastów/Ołtarzew-???-???-Modlin, přesun / 7)
14.09.1939-29.09.1939 prostor Pevnosti Modlin, ? / 8)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Jełowicki, Tadeusz Stanisław (major artylerii) 9)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-10.09.1939 1. kanonová baterie 10)
27.08.1939-29.09.1939 2. houfnicová baterie 11)
27.08.1939-29.09.1939 hospodářská četa 12)
27.08.1939-29.09.1939 muniční kolona 12)
27.08.1939-29.09.1939 průzkumná četa 13)
27.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 12)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) V mírové sestavě polské armády oddíl neexistoval a byl utvořen 10. těžkým dělostřeleckým plukem v Přemyšli v rámci poplachové mobilizace ve dnech 27.-29.08.1939. Velitelství oddílu bylo mobilizováno ve žluté mobilizační skupině v termínu do 48 hodin od zahájení poplachové mobilizace (A+48), 1. kanonová baterie v termínu A+42 a 2. houfnicová baterie v termínu A+44. Jednotlivé čety muniční kolony v termínu A+42-A+48.
2) Velitelství oddílu zaniklo po kapitulaci posádky Pevnosti Modlin.
3) V prostoru jižně od Łasku byly soustředěny dosud neurčené k posílení fronty jednotky 2. LPD, která była v záloze Armády „Lodž”. Rozkaz k nočnímu přesunu byl vydán už 5. září, ale k oddílu dorazil teprve rano 6. září.
4) Z palebných pozic západně od Łasku oddíl vypálil několik salv na postupující jednotky 17. pěší divize.
5) Oddíl podpořil palbou 3. lpp a několikrát vedl protibaterijní palbu proti dělostřelectvu 24. pěší divize.
6) Přesun oddílu bez kontaktu s velitelstvím divize. Pochodující v čele oddílu 1. baterie byla v prostoru obce Błonie napadena a v boji zničena odřadem 4. tankové divize. Velitelství a 2. baterie místo boje obešly.
7) Podle neověřených informací mělo velitelství a 2. baterie podpořit boj zbytků divize o obce Umiastów-Ołtarzew a po vyčerpání munice ustoupit do Modlinu.
8) Od 16.09.1939 2. baterie podporovala obranu obranného úseku „Zakroczym“.
9) (30.04.1897-DD.MM.197R). Do mobilizace byl přednášejícím ve Školícím středisku dělostřelectva. Od DD.MM.1939 v německém zajetí, ze kterého se po válce vrátil do Polska. Dne 15.08.1989 byl za svoji bojovou aktivitu prokázanou v zářijových bojích vyznamenán posledním polským exilovým presidentem Ryszardem Kaczorowskim Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (in memoriam - č. 14060).
pl.wikipedia.org
10) Pochodující v čele oddílu 1. baterie byla v prostoru obce Błonie napadena a zničena odřadem 4. tankové divize (Motorizovaný pluk SS „Leibstandarte Adolf Hitler”, I. prapor 33 pěšího pluku (mot.), II. oddíl 103 děl. pluku (mot.)) Velitel baterie v tomto boji padl. Zachránila se pouze jedna telefonní hlídka, která se dostala do Varšavy a tam byla zařazena do 3. baterie 98. těžkého dělostřeleckého oddílu. Velitelem baterie byl por. děl. Stefan Leon Dymnicki (12.08.1911-10.09.1939). V březnu 1939 byl velitelem 7. baterie 10. těžkého děl. pluku.
11) Velitelem baterie byl kpt. děl. Stanisław Hymol (07.03.1908-DD.MM.RRRR). V březnu 1939 byl instruktorem Školy poddůstojníků dělostřelectva z povolání ve Školícím středisku dělostřelectva. Vyhnul se zajetí a v roce 194R se dostal do Polské exilové armády, kde byl v dubnu 1945 velitelem II. oddílu 2. karpatského lehkého děl. pluku (3. karpatská střelecká divize).
12) O činnosti čety (kolony) nejsou ve zdrojích uvedeny žádné údaje.
13) Průzkumným (zvědným) důstojníkem byl ppor. děl. v zál. Roman Strączyński (09.08.1908-03.07.1942). Po kapitulaci Modlinu se vrátil do svého rodiště ve východním Polsku ovládaném Sověty. Byl zadržen NKVD a po propuštění na základě polsko-sovětské smlouvy Sikorski-Majskij z 30.07.1941 se dostal do organizačního střediska vznikající Polské armády v SSSR v uzbeckém Guzaru (Gʻuzor), kde zemřel.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/pl/szukaj (přístup 06.06.2020)
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Cz. II, Czytelnik, Warszawa 1973
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wróblewski, Jan: armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: 10 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2005

URL : https://www.valka.cz/2-tezky-delostrelecky-oddil-velitelstvi-1939-1939-t233641#645861Verze : 0
MOD