Main Menu
User Menu

Hrušovský, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Hrušovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Hrušovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
prof., MVDr., DrSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.12.1929 Harichovce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.01.2012 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Veterinárního oddělení
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hrusovsky-Jozef-t233446#645452Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hrušovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Hrušovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1941-DD.MM.1949 Reálne gymnázium, Spišská Nová Ves
DD.MM.1949-DD.MM.1954 Vysoká škola veterinárna, Košice
DD.MM.1961-DD.MM.1965 vedecká ašpirantúra, Vysoká škola veterinárna, Košice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1954-DD.MM.1956 vojenská katedra, Vysoká škola veterinárna, Košice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1963 major
01.05.1967 podplukovník
03.10.1972 plukovník
01.05.1980 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1965-01.05.1967 Velitel : Veterinární výzkumné středisko
01.05.1967-01.09.1969 Velitel : Veterinární výzkumné středisko
01.09.1967-DD.12.1971 Velitel : Vojenský veterinární výzkumný a doškolovací ústav
DD.12.1971-03.10.1972 Velitel : Veterinární oddělení
03.10.1972-01.05.1980 Velitel : Veterinární oddělení
01.05.1980-DD.07.1989 Velitel : Veterinární oddělení

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1966

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1972

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1974

Vyznamenání za vynikající práci
Distinction for Outstanding Work
-

DD.MM.1984

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hrusovsky-Jozef-t233446#645453Verze : 0
MOD