Main Menu
User Menu
Reklama

Turošík, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Turošík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Turošík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.08.1925 Bacúch /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.03.1994 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník inšpekcie ministra obrany
- zmocnenec československej vlády pre záležitosti dočasného pobytu sovietskych vojsk v Československu
- prvý zástupca náčelníka štábu Generálního štábu Československé republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v rokoch 1964-1971 poslanec Národného zhromaždenia, neskôr Federálneho zhromaždenia
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Turosik-Jozef-t233397#645337Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Turošík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Turošík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ľudová škola, Bacúch /
DD.MM.1939-DD.MM.1944 Reálne gymnázium, Brezno /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.04.1945-DD.09.1945 Škola na dôstojníkov v pechoty zálohe, Poprad /
DD.09.1946-DD.08.1948 Vojenská akademie, Hranice /
DD.10.1950-DD.MM.1953 Vojenský pedagogický inštitút, Leningrad /
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Vojenská akadémia Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1948 poručík
DD.MM.1950 nadporučík
19.08.1952 kapitán
14.09.1953 major
27.08.1957 podplukovník
01.10.1963 plukovník
04.10.1967 generálmajor
02.05.1972 generálporučík


Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-DD.09.1960 Velitel : 11. motostřelecký pluk
DD.MM.1963-DD.10.1963 Velitel : 3. motostřelecká divize
DD.10.1963-01.10.1967 Velitel : 3. motostřelecká divize
01.10.1967-DD.MM.1967 Velitel : 3. motostřelecká divize
DD.11.1967-DD.12.1968 Velitel : Štáb Středního vojenského okruhu
DD.11.1967-DD.12.1968 Náčelník štábu : Střední vojenský okruh
01.01.1969-07.10.1969 Velitel : Zpravodajská správa

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1945-DD.05.1946 Škola na dôstojníkov v zálohe, Košice
DD.05.1946-DD.09.1946 veliteľ čaty, Akcia "B"
DD.08.1948-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, Pěší pluk 29
DD.MM.RRRR-DD.10.1950 veliteľ roty, Pěší pluk 29
DD.09.1953-DD.01.1955 náčelník skupiny pedagogiky, Správa vojenského školství
DD.01.1955-DD.10.1956 náčelník oddelenia vojenských akadémií, Správa vojenského školství
DD.10.1956-DD.09.1957 náčelník skupiny vojenských akadémií a škôl, Správa vojenského školství
DD.09.1957-DD.MM.RRRR náčelník štábu, 11. střelecký pluk
DD.09.1960-DD.MM.1961 zástupca veliteľa, 2. motostřelecká divize
DD.11.1969-DD.09.1983 prvý zástupca náčelníka, Generální štáb Československé lidové armády
DD.02.1972-DD.07.1979 zmocnenec československej vlády pre záležitosti dočasného pobytu sovietskych vojsk v Československu
DD.09.1983-01.01.1990 náčelník inšpekcie ministra obrany
01.01.1990-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1966

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1970

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

03.10.1972

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 19716

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Turosik-Jozef-t233397#645339Verze : 0
MOD