Main Menu
User Menu

9. samostatná skupina (ošetřovna) [1976-1992]

9th Independent Group (Infirmary)

     
Název:
Name:
9. samostatná skupina (ošetřovna)
Originální název:
Original Name:
9. samostatná skupina (ošetřovna)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1976
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.05.1976-31.12.1992 Správa materiálne technického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.05.1976-31.12.1992 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
is.muni.cz
www.abscr.cz
URL : https://www.valka.cz/9-samostatna-skupina-osetrovna-1976-1992-t233263#645074Verze : 2
MOD
9. samostatná skupina


zabezpečovala zdravotnickou péči příslušníků agenturního úseku. V čele skupiny byl hlavní lékař, který byl podřízen zástupci náčelníka pro MTZ. Skupina úzce spolupracovala s 13. oddělením a byla zodpovědná za zdravotnické zabezpečení všech příslušníků Zpravodajské správy a to včetně zakryté části a zahraničních pracovišť. Již z tabulkového počtu skupiny (3 vojáci z povolání a 3 občanští zaměstnanci) je zřejmé, že skupina fungovala jako jí podobné útvarové ošetřovny ČSLA. Tedy provádění vstupních prohlídek, vedení zdravotní dokumentace, případně vypisování neschopenek atd. Serióznější lékařskou činnost s nejvyšší pravděpodobností obstarávala Vojenská nemocnice spádová pro daného příslušníka (tedy většinově pražská). 9. samostatná skupina byla dislokována v objektu vojenského zeměpisného ústavu na Roosweltově ulici v Praze.


Zdroj:
is.muni.cz
www.abscr.cz
URL : https://www.valka.cz/9-samostatna-skupina-osetrovna-1976-1992-t233263#645075Verze : 0
MOD