Main Menu
User Menu

Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu [1966-1976]

Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army

     
Název:
Name:
Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství stíhacího letectva 7. armády PVOS
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1976
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1966-01.09.1969 Oddělení operační a bojové přípravy
01.09.1969-01.01.1976 7. armáda protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-01.01.1976 Praha, Kasárny Julia Fučíka /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1966-01.03.1967 ?, ? ( )
01.03.1967-22.09.1969 Mošna, Josef (Plukovník)
22.09.1969-06.01.1970 Augustin, Viktor (Plukovník)
07.01.1970-DD.MM.1970 Macek, Josef1) (Podplukovník)
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Jaďut, Štefan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.01.1976 Skupina bojové přípravy stíhacího letectva

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
1) - velí z postu náčelníka oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_135.htm
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-7-armady-protivzdusne-obrany-statu-1966-1976-t232904#644487Verze : 3
MOD
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva: 01.11.1966-01.01.1976
1. náčelník skupiny
01.11.1966-01.01.1976
DD.MM.RRRR-08.10.1969 ?
08.10.1969-DD.MM.RRRR Macek, Josef (podplukovník) Ing.
1. Hlavní inspektor:
01.11.1966-01.09.1969 ?. ?
01.09.1969-DD.MM.RRRR Jaďut, Štefan (plukovník)
2. Inspektor pro letecký výcvik * (Inspektor techniky pilotáže)
01.11.1966-01.01.1976
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Voleman, Zdeněk (podplukovník)

3. Inspektor taktické a střelecké přípravy * (Inspektor vzdušné střelby)
01.11.1966-01.01.1976
01.11.1966-DD.MM.1970 Pavlík, Josef (podplukovník) Ing.

II. Starší letovod stíhacího letectva
01.11.1966-01.01.1976
01.11.1966-DD.MM.RRRR Lalinský, Viktor (plukovník)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-7-armady-protivzdusne-obrany-statu-1966-1976-t232904#660695Verze : 9
Prosím doplnot/opravit
poručík 1948
nadporučík 1951
kPITÁN 1952


09.12.1970-26.11.1975 Jaďut, Štefan
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-7-armady-protivzdusne-obrany-statu-1966-1976-t232904#684628Verze : 0
Diskuse
Prosím doplnit-opravit
velitel:
24.12.1970-24.11.1975 Jaďut, Štefan (plukovník)
24.11.1975-01.01.1976 Šejnoha, Ladislav (plukovník)

Zároveňprosí o opravy u obou jmen
Zdroj:
plk. Ing. Štefan Jaďut (údaj z voj. dokumentace - průběh služby)
genmjr. v.v. Ing. Ladislav Šejnoha (jeho osobní sdělení dle voj. dokladu)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-7-armady-protivzdusne-obrany-statu-1966-1976-t232904#684881Verze : 1