Main Menu
User Menu

Hradní stráž [1970-1992]

Castle Guard

     
Název:
Name:
Hradní stráž
Originální název:
Original Name:
Hradní stráž
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1970
Předchůdce:
Predecessor:
7. zvláštní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Hradní stráž
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1970-01.02.1976 Velitelství vojsk civilní obrany
01.02.1976-01.10.1978 Ministerstvo vnitra
01.10.1978-01.02.1990 Správa vojsk ministerstva vnitra
01.02.1990-31.12.1992 Vojenská kancelář prezidenta republiky
Dislokace:
Deployed:
01.03.1970-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.03.1970-30.04.1987 Svoboda, Karel ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1970-01.10.1981 1. strážní prapor
01.03.1970-01.10.1981 2. strážní prapor
01.10.1981-31.12.1992 1. samostatný strážní prapor
01.10.1981-31.12.1992 2. samostatný strážní prapor
01.10.1981-31.12.1992 3. samostatný strážní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1970-31.12.1992 Vojenský útvar ministerstva vnitra 2292 Praha
Zdroje:
Sources:
badatelna.eu
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Hradni-straz-1970-1992-t232818#644324Verze : 3
MOD