Main Menu
User Menu

I. oddíl 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku (velitelství) [1939-1939]

1st Battalion of the 2nd Legions Light Artillery Regiment (Command)

I dywizjon 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów (dowództwo)

     
Název:
Name:
I. oddíl 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku (velitelství)
Originální název:
Original Name:
I dywizjon 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
I. oddíl 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 2. legionářský lehký dělostřelecký pluk (velitelství) 3)
09.09.1939-DD.09.1939 ???
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Kielce, ? /
30.08.1939-01.09.1939 Kielce-???-???-Pabianice, přesun po železnici /
01.09.1939-01.09.1939 prostor Pabianice-prostor Buczek-Pieńki, přesun /
01.09.1939-03.09.1939 prostor Buczek-Pieńki, ? /
03.09.1939-03.09.1939 prostor Buczek-Pieńki-Czarny Las, přesun /
03.09.1939-05.09.1939 Czarny Las, ? /
05.09.1939-05.09.1939 Czarny Las-???-Zygmuntów, přesun /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Zygmuntów-les prostor Wronowice-Kolumna, přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 prostor Wronowice-Kolumna-prostor Konstantynów Łódzki, noční přesun /
07.09.1939-07.09.1939 prostor Konstantynów Łódzki-Lodž (Łódź)-???-les západně Wola Cyrusowa, noční přesun /
08.09.1939-08.09.1939 les západně Wola Cyrusowa-???, přesun /
08.09.1939-10.09.1939 ???-Skierniewice-???-???, přesun / 5)
10.09.1939-11.09.1939 ???-Wiskitki-Błonie-Zaborówek, přesun /
11.09.1939-11.09.1939 Zaborówek-???-Modlin, přesun /
11.09.1939-DD.09.1939 Modlin-???-???-prostor Łuków (?), ? / 2)

Velitel:
Commander:
27.08.1939-11.09.1939 Kałuziński, Roman (major artylerii) (12.08.1899-02.06.1943) https://www.dws-xip.pl/PW/bio/k31.html 6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-10.09.1939 1. baterie 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku (1/2. palLeg) 7)
27.08.1939-10.09.1939 2. baterie 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku (2/2. palLeg) 8)
27.08.1939-10.09.1939 3. baterie 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku (3/2. palLeg) 9)
27.08.1939-11.09.1939 oddílová hospodářská četa 10)
27.08.1939-DD.09.1939 oddílová průzkumná (zvědná) četa 11)
27.08.1939-06.09.1939 oddílová spojovací četa 12)
27.08.1939-DD.09.1939 muniční kolona 11)
Poznámka:
Note:
1) V polských zdrojích je uváděn rovněž zkratkou I/2. palLeg. V mobilizační tabulce jsou jeho baterie uváděny jako kanonové, protože ve výzbroji měly kanony 75 mm wz. 97. Oddíl byl mobilizován ve žluté mobilizační skupině. Velitelství oddílu a 1. baterie v termínu do 36 hodin od zahájení poplachové mobilizace 27.08.1939 (A+36), 2. baterie v termínu A+40. 3. baterie v termínu A+46. Jednotlivé čety muniční kolony v termínu A+36-A+46.
2) Přesné datum zániku velitelství oddílu není ve zdrojích uvedeno. V důsledku zmatků při vydávání rozkazů velitelem divize se oddíl při nočním přesunu z 08.-09.09.1939 odpojil od pochodové kolony divize. Zatím co velitelství dorazilo 11. září do Modlinu, jeho baterie dorazily do Varšavy a už se k pluku nevrátily. Podle Zarzyckého se velitelství mělo odejít z Modlinu do prostoru obce Łuków. Další osudy nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Oddíl byl organizačně v sestavě pluku, ale po přidělení k přímé podpoře byl operačně podřízen veliteli podporované jednotky:
01.09.1939-05.09.1939 jako záloha byl plně podřízen velitelství pluku
05.09.1939-07.09.1939 byl operačně podřízen 3. lpp
08.09.1939-09.09.1939 jako jednotka určená ke všeobecné palebné podpoře byl plně podřízen velitelství pluku
4) Při nočním přesunu se od oddílu odtrhla většina spojovací čety a už se k oddílu nevrátila. Její další osud není ve zdrojích uveden.
5) V noci z 8. na 9. září němečtí diverzanti přepadli velitelství oddílu a 3. baterii, přičemž padlo několik polských vojáků a bylo přerušeno spojení se štábem 2. LPD. Po přechodu řeky Rawky východně od Skierniewic ztratilo velitelství oddílu kontakt se svými bateriemi. V tak vzniklé skupině byl ještě velitel pluku se svým doprovodem, oddílová hospodářská četa a zbytky oddílové spojovací čety.
6) (12.08.1899-02.06.1943). Po kapitulaci Modlinu padl do zajetí, ze kterého byli podle kapitulační smlouvy propuštěni v říjnu 1939 všichni obránci pevnosti. Po návratu do rodného města Kielce se v listopadu 1939 zapojil do odbojové činnosti v řadách SZP. Byl vyslán do Doubravského revíru (Zagłębie Dąbrowskie), kde organizoval odbojové struktury SPZ. V noci z 27. na 28. května 1942 byl zatčen gestapem. Po dlouhotrvajících výsleších a mučení byl převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl 02.06.1943 zavražděn.
www.dws-xip.pl;
7) Velitelem baterie byl kpt. děl. Sławomir Leon Stecki (04.05.1901-DD.MM.19RR). Baterie se po ztrátě spojeni s velitelstvím oddílu rozhodly samostatně probít do Varšavy. Pravděpodobně ještě 10. září svedly boj s obrněnci 4. tankové divize, po kterém se 1. baterie odpojila od ostatních a v počtu 3 kanonů dorazila do Varšavy, kde podle Zarzyckého bojovala až do kapitulace (28.09.1939). Velitel není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) Velitelem baterie byl por. děl. Czesław Henryk Machowski (11.10.1908-DD.MM.RRRR). Baterie v počtu 2 kanonů se 11. září probila do Varšavy a omylem byla společně s 3. baterií nasměrována na údajné místo soustředění zbytků 2. LPD v prostoru obce Sępochów. Tam palba německého dělostřelectva obě baterie rozdělila. Kolem poledne dne 14. září baterie svedla u obce Potasznik boj s odřadem Tankové divize „Kempf” a byla zničena. Velitel není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
9) Velitelem baterie do 14.09.1939 byl kpt. děl. Adam Paulo (14.01.1902-DD.MM.1940). V některých zdrojích uveden jako Paulo de Silva. Baterie v počtu 3 kanonů se 11. září probila do Varšavy a omylem byla společně s 2. baterií nasměrována na údajné místo soustředění zbytků 2. LPD v prostoru obce Sępochów. Tam palba německého dělostřelectva obě baterie rozdělila. V noci z 12 na 13.09.1939 velitel baterie společně se spojovacím důstojníkem pluku (por. děl. Władysław Bukraba) odjeli z města Garwolin hledat nějaké vyšší velitelství. Za neznámých okolností se dostali do sovětského zajetí a v Charkově byli příslušníky NKVD zavražděni. Dne 14.09.1939 se zbytky baterie (2 kanony) dostaly zpět do Varšavy, kde 15.09.1939 baterie zanikla, když jednotlivé kanony i s obsluhami byly zařazeny jako doprovodné na různé úseky obrany.
10) Část čety (trénu) byla zničena a část rozprášena 11. září v důsledku leteckého bombardování.
11) O činnosti čety nejsou ve zdrojích uvedeny žádné informace.
12) Většina čety i s velitelem (ppor. děl. v zál. Wacław Cyprjan Barga (26.09.1902-DD.MM.RRRR)) se při přesunu v noci z 5. na 6. září od oddílu odpojila a její osudy nejsou ve zdrojích uvedeny.
Zdroje:
Sources:

https://www.dws-xip.pl/PW/bio/k31.html (přístup 10.05.2020)
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Cz. II, Czytelnik, Warszawa 1973
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wróblewski, Jan: armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: 2 Pułk Artylerii Lekkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1999

URL : https://www.valka.cz/I-oddil-2-legionarskeho-lehkeho-delostreleckeho-pluku-velitelstvi-1939-1939-t232749#644193Verze : 0
MOD