Main Menu
User Menu
Reklama

Tuchačevskij, Michail Nikolajevič

Tukhachevsky, Mikhail Nikolayevich

Михаил Николаевич Тухачевский

     
Příjmení:
Surname:
Tuchačevskij
Jméno:
Given Name:
Michail Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Николаевич Тухачевский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.02.1893 Alexandrovskoje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.06.1937 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Leningradského vojenského okruhu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- jedna z najznámejších obetí tzv. Stalinských čistiek
- v roku 1957 rehabilitovaný
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Stalinovi maršálové. Brno, Books 1998.
URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#497661Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tuchačevskij
Jméno:
Given Name:
Michail Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Николаевич Тухачевский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1904-DD.MM.1909 Klasické gymnázium č.1 im. V.G.Belinského, Penza
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1910-DD.MM.1912 1. moskevský kadetský sbor, Moskva
DD.MM.1912-DD.MM.1914 Alexandrovské vojenské učiliště
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.07.1912 podporučík (Ruská cárska armáda)
DD.MM.1915 poručík (Ruská cárska armáda)
20.11.1935 maršál Sovětského svazu
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
28.06.1918-04.01.1919 Velitel : 1. armáda
24.01.1919-15.03.1919 Velitel : 8. armáda
05.04.1919-25.11.1919 Velitel : 5. armáda
03.02.1920-24.04.1920 Velitel : Kavkazský front
29.04.1920-04.03.1921 Velitel : Západní front
05.03.1921-19.03.1921 Velitel : 7. armáda
24.01.1922-26.03.1924 Velitel : Západní front
07.02.1925-13.11.1925 Velitel : Západní vojenský okruh
DD.11.1925-DD.05.1928 Velitel : Štáb Dělnicko-rolnické rudé armády
00.05.1928-15.06.1931 Velitel : Leningradský vojenský okruh
11.05.1937-25.05.1937 Velitel : Povolžský vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Semjonovský pluk osobní gardy, nižší důstojník
DD.01.1915-DD.MM.RRRR Semjonovský pluk osobní gardy, velitel roty
15.02.1915-DD.MM.1917 zajetí
DD.05.1918-DD.06.1918 Moskevská oblast, vojenský komisař obrany
05.08.1921-24.01.1922 Vojenská akademie DRRA, velitel
DD.06.1931-DD.04.1936 Revojensovět SSSR, velitel
DD.04.1936-11.05.1937 1. náměstek komisaře obrany
22.05.1937-DD.MM.RRRR zatknutý
11.06.1937-DD.MM.RRRR odsúdený na smrť
12.06.1937-DD.MM.RRRR zastrelený
31.01.1957-DD.MM.RRRR rehabilitovaný
Vyznamenání:
Awards:

28.10.1914

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

09.02.1915

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

09.02.1915

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

13.05.1915

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

07.08.1919

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
-

17.12.1919

Čestná revoluční zbraň - šavle
Honorary Revolutionary Weapon - Sabre
Почётное революционное оружие
-

21.02.1933

Leninův řád /1930-1934/
Order of Lenin /1930-1934/
Орден Ленина
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
encyclopedia.mil.ru
100.histrf.ru
URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#560832Verze : 5
MOD
Maršál Sovětského svazu Michail Nikolajevič Tuchačevskij
Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский(1893 - 1937)Narodil se 16. února 1893 v chudé šlechtické rodině nedaleko od Smolenska. Od mládí toužil stát se vojevůdcem, v necelých osmnácti letech se stal kadetem Moskevského vojenského učiliště, které ukončil s vyznamenáním. Pokračoval ve studiu na Alexandrovské vojenské akademii a v roce 1914 z ní vyšel jako jeden z nejlepších žáků. Získal tím privilegium, zvolit si první místo svého působení a on si vybral gardový semjonovský pluk, ve kterém sloužili již v 19. století dva jeho předkové.


Když začala první světová válka, byl Michail V. Tuchačevský mezi prvními na frontě a za necelý půlrok svého působení si vysloužil řadu vyznamenání – Řád sv. Anny, Řád sv. Stanislava a Řád sv. Vladimíra. 15. února 1915 však ve Východním Prusku padl do německého zajetí. Tam ho zastihla zpráva o Únorové revoluci v Rusku a jemu se krátce poté podařilo na pátý pokus uprchnout. V době, kdy dorazil do Petrohradu, uchopili již moc bolševici a jeho pluk byl rozpuštěn. Proto se rozhodl nabídnout své služby nové vládě a ta, protože neměla dostatek odborníků, jeho nabídku přijala. Již v dubnu 1918 se stal vysokým velitelem Rudé armády a vstoupil do komunistické strany.


V červnu 1918 byl Tuchačevský jmenován velitelem 1. armády na Východním frontu, od února do března 1919 pak velel 8. armádě Jižního frontu a od dubna do listopadu 1919 byl velitelem 5. armády. Za porážku A. V. Kolčaka obdržel Řád Rudého praporu. Od února do dubna 1920 velel Kavkazskému frontu a od dubna do března 1920 Západnímu frontu, přičemž za celou dobu neutrpěl vážnější porážku. Ta na něho čekala až v srpnu 1920 u Varšavy, kde byla jeho vojska rozdrcena technickou převahou polské armády, která nasadila proti Rudé jízdě tanky. Počátkem roku 1921 Tuchačevský se 7. armádou potlačil povstání proti bolševické diktatuře v Kronštadu, v květnu 1921 pak brutálně zlomil odpor rolnického povstání v Tambovské oblasti.


V letech 1922-24 velel vojskům Západního okruhu, poté se v roce 1925 stal zástupcem velitele revolučních ozbrojených sil RSFSR – M .V. Frunzeho a zároveň náčelníkem generálního štábu Rudé armády.


V roce 1931 byl zástupcem náměstka ministra obrany a od roku 1934 se sám stal náměstkem ministra obrany. V této funkci navrhl provést rozsáhlé přezbrojení Rudé armády a změnu její vojenské taktiky, včetně zavedení samostatných tankových a leteckých vojsk a nahrazení kavalerie kombinovanými jednotkami motorizované pěchoty. To narazilo na odpor starých velitelů kavalerie z dob občanské válkyS. M. Buďonného a K. V. Vorošilova. V lednu 1935 se stal nejmladším maršálem v Rudé armádě, jedním z pěti prvních, kteří byli do této nově zřízené hodnosti jmenováni.


Při tzv. „moskevských procesech“ v roce 1937 zaznělo v jednom z nich i jméno Tuchačevského. 11. května byl odvolán z funkce náměstka ministra obrany a 27. května byl zatčen. V tajném a uzavřeném procesu byl uznán vinným ze spiknutí proti sovětské vládě a spolupráce s německou výzvědnou službou. V jeho neprospěch hovořilo i to, že se stýkal s mnoha zahraničními důstojníky v rámci obchodních jednání, jelikož ovládal několik jazyků a byl uznávaným odborníkem. Přitížil mu i jeho osobní život - tři manželství, sebevražda jeho poslední ženy přímo na velitelství a v neposlední řadě jeho původ a vystupování. Byl odsouzen k trestu smrti zastřelením a rozsudek byl 12. června 1937 vykonán.


Po jeho smrti bylo zrealizováno mnoho z jeho návrhů, což nakonec v mnoha ohledech zachránilo SSSR před porážkou již v prvním roce německého útoku. V roce 1957 byl maršál M. V. Tuchačevský plně rehabilitován.
URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#87779Verze : 0
ru.wikipedia.org

 - první pětice maršálů Sovětského svazu, povýšených 20. listopadu 1935.
stojící zleva: Semjon Buďonnyj (1883-1973) a Vasilij Bljucher (1890-1938)
sedící zleva: Michail Tuchačevskij (1893-1937), Kliment Vorošilov (1881-1969) a Alexandr Jegorov (1883-1939).
Ačkoliv byl maršál Sovětského svazu v té době nejvyšší hodností, jaké mohl sovětský voják dosáhnout (o necelých 8 let později byl zaveden vrchní maršál), nebyli imunní vůči rozmarům politiky a za zmínku stojí, že 3 z nich (Tuchačevskij, Jegorov, Bljucher) byli během tzv. Stalinových čistek popraveni. Vorošilov a Buďonnyj se oprátce vyhnuli, protože byli Stalinovými blízkými přáteli.

první pětice maršálů Sovětského svazu, povýšených 20. listopadu 1935.
stojící zleva: Semjon Buďonnyj (1883-1973) a Vasilij Bljucher (1890-1938)
sedící zleva: Michail Tuchačevskij (1893-1937), Kliment Vorošilov (1881-1969) a Alexandr Jegorov (1883-1939).
Ačkoliv byl maršál Sovětského svazu v té době nejvyšší hodností, jaké mohl sovětský voják dosáhnout (o necelých 8 let později byl zaveden vrchní maršál), nebyli imunní vůči rozmarům politiky a za zmínku stojí, že 3 z nich (Tuchačevskij, Jegorov, Bljucher) byli během tzv. Stalinových čistek popraveni. Vorošilov a Buďonnyj se oprátce vyhnuli, protože byli Stalinovými blízkými přáteli.Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/684161
URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#684162Verze : 0
MOD
Diskuse

Citace :

V červnu 1918 byl Tuchačevský jmenován velitelem 1. armády na Východním frontu, od února do března 1919 pak velel 8. armádě Jižního frontu a od dubna do listopadu 1919 byl velitelem 5. armády. Za porážku A. V. Kolčaka dostal Řád Rudého praporu. Od února do dubna 1920 velel Kavkazskému frontu a od dubna do března 1920 Západnímu frontu, přičemž za celou dobu neutrpěl vážnější porážku. Ta na něho čekala až v srpnu 1920 u Varšavy, kde byla jeho vojska rozdrcena technickou převahou polské armády, která nasadila proti Rudé jízdě tanky.Chtěl bych opravit:

  • není pravda, že neutrpěl porážku - v petropavlovské operaci ho porazil gen. Vojcechovskij a zničil jeho 5. armádu, boje na Kavkaze 1920 také nebyly nijak oslnivé, květnový útok Západního frontu 1920 skončil neúspěchem
  • spíš než ve vojenském umění vynikal v brutalitě.
Prameny:
Hlava autora
URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#177664Verze : 0

Citace - jirka vrba :


Chtěl bych opravit:
  • spíš než ve vojenském umění vynikal v brutalitě. .  • Např. při potlačení povstání rolníků - spíše odporu ke kolektivizaci v Tambovské oblasti 1932 použil vyvolání hladomoru (kdo nechtěl do kolchozu, vše, co bylo k jídlu mu zrekvírovali, co nešlo, polili benzinem a zapálili. Za následný kanibalismus stříleli). Vskutku geniální vojevůdce!
    URL : https://www.valka.cz/Tuchacevskij-Michail-Nikolajevic-t23254#178321Verze : 0