Main Menu
User Menu

Italská východní Afrika [1936–1941]

Italian East Africa

Africa Orientale Italiana

     
Název:
Name:
Italská východní Afrika
Originální název:
Original Name:
Africa Orientale Italiana
Hlavní město:
Capital:
Addis Abeba
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Victor Emmanuel III v zastoupení vicekrála a generálniho guvernéra
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
1725000 km2
Geografická poloha:
Location:
východní Afrika
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Britské Somálsko, Francouzské Somálsko, Východoafrický protektorát, Sudán
Vznik:
Independence:
01.06.1936 sloučením okupované Etiópie, Italského Somálska a Italské Eritrei
Zánik:
Dissolution:
27.11.1941 okupována Velkou Britanií
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_East_Africa
URL : https://www.valka.cz/Italska-vychodni-Afrika-1936-1941-t232547#643901Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Italská východní Afrika
Originální název:
Original Name:
Africa Orientale Italiana
Stát:
Country:
Italské království
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Amhara, Eritrea, Galla-Sidamo, Harar, Addis Abeba (Scioa), Somálsko
Sídlo:
Capital:
Addis Abeba
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
1725000 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
?
Nejnižší bod:
Lowest Point:
0 m n.m.
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Britské Somálsko, Francouzské Somálsko, Východoafrický protektorát, Sudán
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Italska-vychodni-Afrika-1936-1941-t232547#643892Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


25.3.1941 Britové obsadili Harar (Etiopie).


4.4.1941 Britská vojska dobyla etiopské hlavní město Addis Abeba.


19.5.1941 Italský místokrál ve východní Africe, vévoda z Aosty, bránící se v Etiopii v Amba Alagi s posledními 5 000 italskými vojáky, kapituloval. Britové vzdali obráncům poctu postavením čestné jednotky. Vévoda z Aosty byl uvězněn ve vile v Nairobi v Keni, kde tento i Brity respektovaný voják 03.03.1942 zemřel na tuberkulózu.


19.5.1941 V Oblasti Godžamu se italské jednotky podplukovníka Maraventa vzdaly skupině Gideon. Zajato bylo 1 100 Italů a 7 000 vojáků z kolonií. Tím skončilo tažení skupiny Gideon, která měla vlastně jen 1 670 vojáků bez dělostřelectva a tanků. Její úspěchy byli tedy obdivuhodné.


19.5.1941 Italům zůstaly v Etiopii bojeschopné jednotky jen v komplexu Gondar, kde pod velením generálporučíka Nasi čekalo 41 000 dobře připravených vojáků s 80 děly a skupina u hranic s Keňou ve městě Džima. Zde bylo k boji připraveno asi 38 000 vojáků s 200 děly, 30 lehkými tanky a dostatkem zásob, pod velením generála Gazzera. Nastalo však období dešťů a postup Angličanů se téměř zastavil, neboť cesty se staly neprůjezdné pro vozidla a kolovou techniku.


20.5.1941 Končí poslední italský odpor a Italská Východní Afrika je plně odsazena Spojenci.
URL : https://www.valka.cz/Italska-vychodni-Afrika-1936-1941-t232547#643895Verze : 0
MOD