Main Menu
User Menu

Štáb týlu [1958-1965]

Staff of Rear of the 1st Army

     
Název:
Name:
Štáb týlu
Originální název:
Original Name:
Štáb týlu 1. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1958
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.07.1958-01.09.1965 Týl 1. armády
Dislokace:
Deployed:
15.07.1958-01.10.1960 Praha, ? /
01.10.1960-01.09.1965 Příbram, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1963-01.04.1964 Pavlíček, Milan (Major)
01.04.1964-01.09.1965 Pavlíček, Milan (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1958-01.09.1965 Oddělení pro zásobování pohonných hmot a maziv
15.07.1958-01.09.1965 Oddělení vojenské dopravy
15.07.1958-01.09.1965 Proviantní oddělení
15.07.1958-01.09.1965 Výstrojní oddělení
15.07.1958-01.09.1965 Zdravotnické oddělení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Stab-tylu-1958-1965-t232372#643672Verze : 2
MOD