Main Menu
User Menu

Oddělení vojenské dopravy [1950-1958]

Military Transport Department of the 1st Military District

     
Název:
Name:
Oddělení vojenské dopravy
Originální název:
Original Name:
Oddělení vojenské dopravy 1. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.09.1950-15.07.1958 Štáb vojenského týlu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-15.07.1958 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.09.1950-15.07.1958
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.11.1950 Automobilní prapor 12
15.09.1950-01.11.1950 Automobilní prapor 2
15.09.1950-01.11.1950 Automobilní prapor 3
15.09.1950-01.11.1950 Automobilní prapor 5
15.09.1950-01.11.1950 Automobilní prapor 6
01.11.1950-01.01.1951 Automobilní prapor 4
01.01.1951-01.10.1958 3. automobilní prapor
01.10.1956-15.07.1958 2. automobilní prapor
01.10.1956-15.07.1958 4. automobilní prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-vojenske-dopravy-1950-1958-t232318#643602Verze : 0
MOD