Main Menu
User Menu

Intendační oddělení [1950-1957]

Intendant Service Department of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Intendační oddělení
Originální název:
Original Name:
Intendační oddělení 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1957
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.09.1950-01.07.1957 Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.07.1957 Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa /
Přednosta / náčelník:
Chief:

Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.12.1950 Intendačný sklad 7
15.09.1950-01.12.1950 Intendačný sklad 8
15.09.1950-01.12.1950 Vozatajský prapor 4
01.12.1950-01.01.1953 10. intendačný sklad
01.12.1950-01.10.1953 4. vozatajský prapor
01.12.1950-01.03.1951 6. intendačný sklad
01.12.1950-01.01.1953 8. intendačný sklad
DD.MM.1951-01.07.1957 2. okruhový chemický sklad
01.01.1953-01.11.1954 10. sklad výstroje
01.01.1953-01.11.1954 8. sklad výstroje
01.10.1953-01.11.1954 2. vozatajská rota
01.11.1954-01.07.1957 2. okruhový sklad výstroje

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Intendacni-oddeleni-1950-1957-t232298#643571Verze : 0
MOD