Main Menu
User Menu

Velitelství letecké oblasti 1 [1945-1945]

Air Command of 1st Area

     
Název:
Name:
Velitelství letecké oblasti 1
Originální název:
Original Name:
Velitelství letecké oblasti 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.10.1945
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva 1. oblasti
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-28.10.1945 Vojenská oblast 1
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-28.10.1945 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.07.1945-28.10.1945
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1945-28.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Rajlich, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvi 1945-1950. Praha, Ares - Deus 2000.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
Irra, Miroslav - Matoulek, Jaroslav - Vystavěl, Stanislav: Československé vojenské letectvo 1945-1957. Praha, Jan Máče 2004.
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letecke-oblasti-1-1945-1945-t232194#643444Verze : 0
MOD