Main Menu
User Menu

Štáb 4. oblasti [1945-1950]

Staff of the 4th Military Area

     
Název:
Name:
Štáb 4. oblasti
Originální název:
Original Name:
Štáb 4. oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1945-15.09.1950 Vojenská oblast 4
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.09.1950 Bratislava, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.06.1945-24.10.1947 Polk, Elemír (Podplukovník)
24.10.1947-30.05.1949 Tóth, Jozef (Plukovník)
30.05.1949-15.09.1950 Kopačka, Václav (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.09.1950 1. oddělení (operační) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 2. oddělení (zpravodajské) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 3. oddělení (školské) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 4. oddělení (organisační) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 6. oddělení (materiální) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 7. oddělení (dopravní) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 8. oddělení (zvláštních úkonů) 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti
01.05.1946-15.09.1950 5. oddělení (obranného zpravodajství) 4. oblasti

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Stab-4-oblasti-1945-1950-t232183#643432Verze : 1
MOD