Main Menu
User Menu

Boskovice

okr. Blansko

     
Název:
Name:
Boskovice
Originální název:
Original Name:
Boskovice
Další názvy:
Other Names:
Boskowitz
בוסקוויצ
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Blansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°29'25.89"N 16°39'45.34"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bačov (od 1981)
Boskovice
Hrádkov (od 1976)
Mladkov (od 1968)
Vratíkov (od 1976)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1222
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- hrad Boskovice ze 13. století na vrchu nad městem
- zámek Boskovice z let 1819–1826
- zámecký skleník
- kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1346
- evangelický kostel
- filiální kostelík Všech svatých
- kaple P. Marie Bolestné
- kaple sv. Otýlie
- větší synagoga z roku 1639
- židovský hřbitov
- zbytky židovského města
- bývalý klášter
- kašna na Masarykově náměstí
- kašna v ulici U Koupadel
- městská památková zóna Boskovice
- panský dvůr
- panská jízdárna
- panská rezidence
- radnice
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V minulosti byly součástí Boskovic i dnes samostatné obce Chrudichromy (1976–1991), Lhota Rapotina (1980–1991), Ludíkov (1986–1992), Němčice (1986–1991), Sudice (1980–1991), Újezd (1981–1992), Valchov (1986–1991) a Velenov (1986–1992).
Zdroje:
Sources:
https://www.boskovice.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovice
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#643021Verze : 0
MOD
Kostel sv. Jakuba Staršího (Většího)


Trojlodní síňový kostel sv. Jakuba Staršího je poprvé zmíněn roku 1346, avšak stavba je považována za starší. Původně se jednalo o třívěžovou stavbu. Kolem roku 1500 byl na popud majitele Boskovic Ladislava z Boskovic byl významně přestaven. Jedním z důvodů byl nejméně jeden požár, těch kostel zažil ve své dlouhé historii hned několik. Nejspíše v letech 1670 až 1679 byla dokončena klenba lodi. Roku 1839 byla ke kostelu přistavěna sakristie, nad kterou bylo vztyčeno třídílné oratorium. Dále byly přistavěny dvě kaple. V letech 1845 až 1847 došlo k romantické novogotické přestavbě, zvláště bylo prodlouženo trojlodí a západní průčelí s kruchtou.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#677503Verze : 0
Radnice


Stavba radnice je kladena do období 2. poloviny 15. století a jejím iniciátorem měl být Ladislav Velen z Boskovic. Radnice byla spolu s městem zasažena velkým požárem roku 1566. Již o rok později následovala renesanční přestavba. Další požáry radnici poškodili v letech 1713 a 1823, vždy byla opět opravena. Roku 1859 došlo k její radikální přestavbě.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-15891855
https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-boskovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_(Boskovice)

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#677523Verze : 0
Dominikánský klášter s kostelem (přestavěn na zámek)


Klášter dominikánů byl založen roku 1682, a to vlastníkem panství Janem Bohušem ze Zástřizl. Nicméně byl zrušen za Josefínských reforem a následně roku 1784 prodán Ditrichštějnům, kteří zde zřídili manufakturu na výrobu barev. V letech 1819 až 1826 byl částečně rozebrán a přestavěn na současný zámek.


Zdroje:
cs.wikipedia.org

Boskovice - Aktuální podoba zámku na místě kláštera, Foto vlastní

Aktuální podoba zámku na místě kláštera, Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678111Verze : 0
Klášter milosrdných sester sv. Vincence z Pauly


Klášter byl založen roku 1857 hrabětem Alfonsem Mensdorffem-Pouillym. Již v letech 1877 až 1878 byla budova navýšena o patro a v následujícím roce rozšířena o mateřskou školu. Klášter byl zrušen roku 1948. Od roku 2003 budova slouží jako hotel.


Zdroje:
www.hrady.cz

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678167Verze : 0
Židovská brána


Židovská brána - původní vstup do židovského ghetta. Jedná se o jedinou ze tří dodnes dochovaných bran, která je stále funkční, ostatní jsou zazděné. Vznikla jako barokní rustikální stavba roku 1753.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/brana-15955999

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678168Verze : 0
Židovské ghetto

Poměrně zachovalý areál bývalého židovského ghetta (města), které vzniklo po roce 1727, s řadou památkově chráněných staveb, zvláště obytných domů (v tom jeden z mikví), synagogou, masnými krámy, kašnou a třemi branami, z nichž jedna je stále funkční - je nezazděná.

Zdroje:
www.hrady.cz
https://pamatkovykatalog.cz/brana-15955999
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15953040
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15950634
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895182
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895262
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895654
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15894829
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15894994
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15981895
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15952055
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15952460
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-776635
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15021338
https://pamatkovykatalog.cz/kasna-15020742
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15020394
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895769
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-15893981
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895082
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895447
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15895595
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15894693
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15894909
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15955481
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-dum-15955747

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678169Verze : 2
Socha Panny Marie Immaculaty


Socha Panny Marie Immaculaty - hodnotná barokní socha z roku 1716 byla původně umístněna na náměstí, odsud byl originál přemístněn do budovy radnice a náměstí se nyní nachází její kopie.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678171Verze : 0
Masarykovo náměstí


Na Masarykově náměstí v historickém centru města se nachází řada památkově chráněných budov, radnice, kostel sv. Jakuba Staršího, kašna a kopie sochy Panny Marie Immaculaty.
Boskovice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Boskovice-t231971#678296Verze : 0