Main Menu
User Menu

Heusinger, Adolf Bruno Heinrich Ernst

Heusinger, Adolf Bruno Heinrich Ernst

Adolf Bruno Heinrich Ernst Heusinger

     
Příjmení:
Surname:
Heusinger
Jméno:
Given Name:
Adolf Bruno Heinrich Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Bruno Heinrich Ernst Heusinger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.08.1897 Holzminden /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.11.1982 Kolín nad Rýnem /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník operačního oddělení OKH
generální inspektor Bundeswehru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heusinger
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#470648Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Heusinger
Jméno:
Given Name:
Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Heusinger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.10.1915 poddůstojník
31.03.1916 praporčík
01.01.1920 poručík
31.07.1925 nadporučík
01.10.1932 kapitán
16.03.1935 major
20.03.1939 podplukovník
01.08.1940 plukovník
23.12.1941 generálmajor
21.01.1943 generálporučík
12.11.1955 generálporučík (Bundeswehr)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1961-01.04.1964 Velitel : Vojenský výbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

08.06.1916

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

24.12.1917

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

06.10.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

05.06.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.1940

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.01.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

25.03.1942

Řád Kříže svobody - 1. třída
Order of the Cross of Liberty - 1st Class
Vapaudenristin ritarikunta - 1. luokan
-

20.07.1944

Odznak za zranění 20. července 1944 zlatý
Wound Badge 20 July 1944 Golden
Verwundetenabzeichen 20 Juli 1944 in Gold
-

15.10.1960

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.08.1963

Záslužný řád Spolkové republiky Německo - velkokříž s hvězdou
Order of Merit of the Federal Republic of Germany - Grand Cross
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1914
War Merit Cross 1914
Kriegsverdienstkreuz 1914
-

DD.MM.RRRR

Čestný knížecí kříž - 3. třída
Reussian Cross of Honor - 3rd Class
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - komandér s hvězdou
Order of Merit - Commander with Star
Magyar Érdemrend
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heusinger
www.lexikon-der-wehrmacht.de
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#470650Verze : 2
MOD
Generalleutnant Adolf Heusinger


nar.: 4.8.1897, Holzminden
zomr.: 30.11.1982, KölnPo maturitách v roku 1915 vstupuje Adolf Heusinger ako vojnový dobrovoľník v hodnosti Fahnenjunker do 7. thüringische Infanterie-Regiment Nr. 96 v Gere. V bojoch pri Verdune je ťažko zranený a 1.7.1917 je povýšený do hodnosti Leutnant, v ktorej sa vracia k svojej jednotke ako Ordonnanz-Offizier. Na jeseň roku 1917 je druhýkrát ťažko zranený a súčasne sa dostáva do britského zajatia, z ktorého je prepustený až v decembri/prosinci 1919.


Po prevzatí reichswehrom je preložený ako pobočník (Bataillonsadjutant ) k III. Bataillon, Infanterie-Regiment 15. Dňa 1.4.1925 prichádza povýšenie do hodnosti Oberleutnant a v roku 1927 prechádza k 12. (MG-) Kompanie, Infanterie-Regiment 15. Od roku 1927 do 1930 absolvuje Adolf Heusinger vzdelávanie pre zástupcov veliteľov v Berlíne, ktoré ukončí s nadpriemerným výsledkom. V nadväznosti na to je preložený na operačné oddelenie vrchného veliteľstva armády (Operationsabteilung des Oberkommandos des Heeres) a v rokoch 1931 – 1932 pôsobí ako dôstojník generálneho štábu na berlínskom ríšskom ministerstve brannej moci (Reichswehrministerium). V októbri/říjnu 1932 je povýšený do hodnosti Hauptmann a je mu zverené velenie 13. (Infanteriegeschütz-) Kompanie v Infanterie-Regiment 18. V marci/březnu roku 1936 je po necelých troch rokoch pôsobenia v štábe 11. Infanterie-Division povýšený do hodnosti Major.


Následne na to sa vracia opätovne na operačné oddelenie vrchného veliteľstva armády, ktorého veliteľom sa stáva po povýšení do hodnosti Oberst v septembri/září roku 1940. Ďalšie povýšenie prichádza 1.12.1941, kedy je povýšený do hodnosti Generalmajor a 1.2.1943 do hodnosti Generalleutnant. Po vylúčení Haldera ako náčelníka generálneho štábu armády (Generalstabschef des Heeres) 24.9.1942 sa Heusinger márne uchádza o miesto veliteľa vojenskej jednotky a zostáva naďalej vo funkcii veliteľa operačného oddelenia. Medzi jeho povinnosti patrí aj analýza správ a hlásení z veliteľstiev frontu a následné spracovanie skutočnej situácie a návrhov riešení. Výsledok jeho práce potom prednáša náčelník generálneho štábu Hitlerovi pri dennej porade o situácii, pričom Heusinger asistuje. Práve preto sa Generalleutnant Heusinger zúčastňuje porady s Hitlerom aj dňa 20.7.1944, kedy objasňuje situáciu skupiny armád Sever (Heeresgruppe Nord). Keď o 12.42 hod. exploduje v miestnosti Stauffenbergova bomba je Heusinger jej črepinami ťažko zranený na oboch nohách, súčasne utrpí i popálenie časti hlavy a poranenie hrude a pravej ruky. V nemocnici je pre podozrenie z účasti na pokuse o puč zatknutý gestapom, neskôr je však prepustený. Pretože ostatných desať rokov nevelil žiadnej jednotke, nie je mu zverené žiadne velenie a po preliečení zranení je preložený do Führer-Reserve. Tu aj bez využitia zostáva až do skončenia vojny. V posledných dňoch vojny vytvára bojovú skupinu okolo generála Stumpffa a s touto sa dostáva do amerického zajatia. V zajatí je američanmi intenzívne vypočúvaný a následne postavený pred súd v Norimberku ako svedok obžaloby.


Po prepustení zo zajatia žije Heusinger v meste Harz a neskôr sa stáva poradcom spolkového kancelára pre otázky vojenskej bezpečnosti (Ratgeber des Bundeskanzlers für Fragen der militärischen Sicherheit). V roku 1952 je vymenovaný za vedúceho vojenského oddelenia “Dienststelle Blank”, z ktorého je neskôr vytvorené spolkové ministerstvo obrany (Bundesverteidigungsministerium). Dňa 1.11.1955 je v hodnosti Generalleutnant reaktivovaný a vymenovaný za predsedu hlavnej vojenskej rady spolkového ministerstva obrany. V júni/červnu 1957 sa stáva prvým generálnym inšpektorom Bundeswehru (1. Generalinspekteur der Bundeswehr) a súčasne je povýšený do hodnosti General, pričom má rozhodujúci podiel na výstavbe Bundeswehru. V decembri/prosinci 1960 je zvolený za člena novo vzniknutej vojenskej komisie NATO. V tomto úrade pôsobí tri roky, než dňa 29.2.1964 ako 67-ročný odchádza do výslužby. Za svoje zásluhy je vyznamenaný vysokým vyznamenaním - Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband.


Vyznamenania:
- Železný kríž I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse): 24.12.1917
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse): 8.6.1916
- Herzogl. Braunschweigisches Kriegsverdienstkreuz II. Klasse: 22.1.1917
- Reussisches Ehrenkreuz III. Klasse mit Schwertern: 1917
- Reussische Silberne Verdienstmedaille mit Schwertern: 1916
- Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz - ?
- Ehrenkreuz für Frontkämpfer: 18.1.1935
- Wehrmacht-Dienstauszeichnung II. Klasse: 2.10.1936
- Spange zum EK I: 5.6.1940
- Spange zum EK II: 6.10.1939
- Komturkreuz des Kgl. Italien. Orden der Krone: 1940
- Komturkreuz des Kgl. Ungar. Verdienstorden: 1941
- Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern - ?
- Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern - ?
- Finnisches Freiheitskreuz 1. Klasse mit Schwertern: 25.3.1942
- navrhnutý na udelenie Rytierskeho kríža Železného kríža (eingereicht zum Ritterkreuz und zum Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes) - ?
- Verwundetenabzeichen in Silber, 20.7.1944


povojnové:
- US "Legion of Merit", Kommandeurkreuz: 15.10.1960
- Grosses Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland mit Stern und Schulterband: 1963


zdroj: Lexikon der Wehrmacht; ABR
URL : https://www.valka.cz/Heusinger-Adolf-Bruno-Heinrich-Ernst-t23194#87615Verze : 0
MOD