Main Menu
User Menu

Botjan, Alexej Nikolajevič

Botyan, Aleksey Nikolayevich

Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian / Аляксей Мікалаевіч Бацян

     
Příjmení:
Surname:
Botjan
Jméno:
Given Name:
Alexej Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian / Аляксей Мікалаевіч Бацян
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník (státni bezpečnosti)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.02.19171) Čartavičy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.02.2020 Moskva
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- dôstojník sovietskej rozviedky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- podľa sovietskej a poľskej socialistickej histórie je označovaný za záchrancu Krakova pred zničením nacistami roku 1945
- vyštudoval za učiteľa
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksiej_Botian
be.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642580Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Botjan
Jméno:
Given Name:
Alexej Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Николаевич Ботян / Aleksiej Nikołajewicz Botian
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1935 Střední pedagogická škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1941-DD.06.1941 Vyšší strední škola Lidového komisára státni bezpečnosti SSSR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1939 desiatnik (kapral)
DD.MM.RRRR plukovník (státni bezpečnosti)
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.05.1941-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.1965

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

11.03.1985

Řád vlastenecké války 1. stupně /1985-1991/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1985-1991/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

09.05.2007

Hrdina Ruské federace
Hero of the Russian federation
Герой Российской Федерации
-

DD.MM.2017

Řád za zásluhy o vlast - 4. stupeň
Order For Merit to Fatherland - 4th Class
Орден За заслуги перед Отечеством - IV степени
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Order of Red Banner of Labour /1943-1991/
Орден Трудового Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Medal Veteran of Armed Forces of USSR
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 65 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945
Jubilee Medal for 65th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Militari - stříbrný kŕíž
The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
-

DD.MM.RRRR

Řád za statečnost
Order of Courage
Орден Мужества
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 50. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce
Jubilee Medal for 50th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль 50 лет победы в Великой Отечественной войне
-

DD.MM.RRRR

Čestný pracovník státní bezpečnosti
Honorary member of the State Security
Почётный сотрудник госбезопасности
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bezúhonnou službu - 1. stupeň
Medal for Irreproachable Service - 1st Class
Медаль За безупречную службу I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bezúhonnou službu - 2. stupeň
Medal for Irreproachable Service - 2nd Class
Медаль За безупречную службу II степени
-

Poznámka:
Note:
1) dátum narodenia podľa Juliánskeho kalendára je 28.01.1917
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksiej_Botian
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642581Verze : 0
MOD

Alexej Nikolajevič Botjan, učiteľ, poľský vojak, rozviedčik a partizán, sovietsky plukovník štátnej bezpečnosti.


Pôvodom Bielorus Аляксей Мікалаевіч Бацян, vyštudovaný poľský učiteľ a poddôstojník protivzdušnej obrany Poľskej armády Aleksiej Nikołajewicz Botian a nakoniec bojovník proti nacizmu a imperializmu a Hrdina Ruskej federácie Алексей Николаевич Ботян.

Narodil sa 10.02.1917 (podľa vtedajšieho Juliánskeho kalendára 28.01.1917) vo Vilniuskej gubernii Ruského impéria, v malej roľníckej dedine Čartavičy. Toto územie v minulosti patrilo Litve, v roku 1920 bolo obsadené Poľskom a Rižským mierom sa stalo oficiálne súčasťou Poľskej republiky. Vyštudoval miestnu základnú školu a následne pokračoval na pedagogickej škole (odbornosť učiteľ 1. stupňa ZŠ). V roku 1935 začal pracovať ako učiteľ. Ako 22 ročný nastúpil na vojenskú službu, absolvoval poddôstojnícku školu protivzdušnej obrany, získal hodnosť desiatnik a velenie protilietadlovému delu (40 mm Bofors vz. 36) u 3. oddielu protilietadlového delostrelectva vo Vilniuse (dnes Litva). Počas nacistickej invázie v septembri 1939 bol bojovo nasadený a pri Poznani sa podieľal na zostrelení troch nemeckých bombardérov. Spolu s jednotkou ustupoval do Rumunska, ale po 17.09.1939 bol zajatý Červenou armádou. Po niekoľkých dňoch utiekol a vrátil sa domov. Jeho rodičia vlastnili hospodárstvo a po návrate uvažoval zapojiť sa do jeho zveľaďovania, nakoniec sa ale rozhodol poobzerať sa po práci v meste. Narazil na náborárov hľadajúcich novú "sovietsku" inteligenciu a keďže mal pedagogické vzdelanie, tak sa prihlásil. Vzali ho, vstúpil do Komsomolu a do polovice roku 1940 učil. V máji 1940 (podľa jeho vlastných slov potom, ako sa so svojimi zverencami predviedol takmer vojenským pochodom na prvomájovej manifestáci) bol pozvaný na viacero besied, vrátane republikovej pobočky NKVD v Minsku. Po sedení na NKVD prešiel lekárskymi prehliadkami, niekoľkými pohovormi a bol vyslaný späť do rodného kraja s upozornením, aby sa o predchádzajúcom dianí s nikým nerozprával (stal sa súčasťou personálnych rezerv NKVD). Popri tom si diaľkovo rozširoval vzdelanie a po ukončení príslušných kurzov sa v auguste 1940 stal riaditeľom základnej školy v dedine Rovkoviči, kde pôsobil až do mája 1941, kedy bol vyslaný na štúdium vo Vyššej strednej školy Ľudového komisára štátnej bezpečnosti ZSSR do Moskvy.

V júli 1941 bol zaradený k Samostatnej motorizovanej brigáde špeciálneho určenia NKVD podriadenej 4. riaditeľstvu NKVD (náčelník Pavel A. Sudoplatov (Павел А. Судоплатов)). V novembri 1941 bol ako veliteľ prieskumno-diverznej skupin vyslaný za bojové línie a zúčastnil sa obrany Moskvy.

V januári 1943 nasledovalo vyslanie do hlbokého tyla nacistami okupovanej Západnej Ukrajiny a Západného Bieloruska. Tu pôsobil samostatne, aj v zostave partizánskych uskupení, kde mal na starosti prieskumné a spravodajské operácie (napr. v partizánskej jednotke pod vedením Hrdinu Sovietskeho zväzu Viktora Karaseva). Medzi jeho prácu patrí napr. bombový atentát na nemecký komisariát v meste Ovruč 09.09.1943 počas vykonávanej inšpekcie, pri ktorom zahynulo 80 nemeckých dôstojníkov (za uvedenú akciu bol na neho spracovaný návrh na udelenie titulu Hrdina Sovietskeho zväzu, ale nebol realizovaný).
V máji 1944 sa so skupinou 28 spolubojovníkov presunul do Poľska, kde začal organizovať prieskum rozmiestnenia a činností okupačných síl v okolí Krakowa. Vzhľadom k svojej výbornej znalosti poľštiny a rovnako aj poľskej kultúry a svojim organizačným schopnostiam dokázal využívať nielen miestny prosovietsky odboj (Armia Ludowa), ale aj spolupracovať odbojovými organizáciami Armia Krajowa a Bataliony Chłopskie. Práve z tejto spolupráce vzniklo oslobodenie zadržiavaných poľských vlastencov a získanie veľkého množstva výzbroje a vybavenia v meste Ilža.

Koncom roku 1944 mali sovietski rozviedčici vybudovanú v okolí Krakova rozsiahlu sieť informátorov a ďalších spolupracovníkov. V rámci ich aktivít sa im podarilo zadržať príslušníka Wehrmachtu a poľského inžiniera Zigmunda Ogareka, ktorý im poskytol cenné informácie o výbušninách uskladnených v zámku v meste Nowy Sącz, ktoré mali byť použité buď na zničenie historického centra Krakowa, hrádze Rožnovského jazera či mostov cez Dunajec. S využitím siete svojich spolupracovníkov sa skupine podarilo inštalovať k výbušninám vlastné výbušniny a následne celý sklad 18.01.1945 explóziou zničiť. Za túto akciu obdržal Botjan v roku 2007 ocenenie Hrdina Ruskej federácie a označuje sa za záchrancu Krakova pred zničením.

Viaceré súčasné poľské zdroje jeho prínos k záchrane mesta spochybňujú. Jedným z argumentov je, že záplavová vlna zo zničenej priehrady (ak by boli výbušniny použité na zničenie hrádze Rožnovského jazera na Dunajci) by nemohla poškodiť mesto vzdialené takmer 100 km a tiež poukazujú na fakt, že samotné umiestnenie "mín" v zámku urobili príslušníci odbojovej skupiny Bataliony Chłopskie.

Posledné mesiace vojny pôsobila skupina pod Botjanovým vedením na okupovanom území Československa a následne sa Botjan vrátil do oblasti svojho pôsobenia v Poľsku, tentoraz už nie ako rozviedčik za nepriateľkou líniou, ale ako agent pre boj s vnútroným nepriateľom.
Botjanova skupina v okupovanom Poľsku totiž neviedla len boj s nacistami. Pripravovala aj aktivity, ktoré mali zabezpečiť likvidáciu prozápadných odbojových skupín po vstupe Sovietskej armády. Botjan a jeho ľudia na jednej strane využívali informácie získané príslušníkmi Armii Krajowej či Batalionov Chlopskych, na strane druhej aktívne pripravovali zničenie týchto skupín. V lete 1945 sa ho ako jednoho z "inkvizítorov" zodpovedných za perzekúcie príslušníkov týchto odbojových skupínv v oblasti Novy Sacz po solobodení od nacistov pokúsili prozápadní odbojári zlikvidovať, ale neúspešne.

Po skončení vojny zostal Botjan pracovať v tajných službách, konkrétne v oddelení vonkajšej rozviedky. Od roku 1947 pôsobil ako tajný agent v Československu, vydával sa za robotníka českej národnosti a pracoval v oblasti Žatca (pozn.: mohol využiť krytie ako navrátivší sa potomok vysťahovalcov spred 1. svetovej vojny, či príslušník rodiny, ktorá sa do ZSSR vysťahovala v rámci INTERHELPO), študoval na obdobe dnešnej priemyslovky, získal občianstvo a následne pracoval aj v Uránových baniach v Jáchymove. Ako občan Československa sa údajne zúčastnil viacerých aktivít v zahraničí. Nelegálne pôsobil aj v NDR, pričom práca v ČSR a NDR trvala zhruba do konca 50-tych rokov 20. storočia.

V rokoch 1965 a 1974 bol opakovane navrhovaný na udelenie vyznamenania Hrdina Sovietskeho zväzu, ale ani jeden z návrhov nebol realizovaný. Na sklonku svojej kariéry stál pri zrode špeciálnej jednotky Vympel a v roku 1983 v hodnosti plukovník odišiel do dôchodku.

Je čestným občanom poľského mesta Ilža.

Spolu s Hrdinom Ukrajiny E. S. Berezňakom (1914-2013) a spisovateľom O. A. Gorčakovym (1924-2000) sa stal predlohou hlavného hrdinu románu Ju. Semjonova "Major Vichr" a rovnomenného trojdielneho filmu z roku 1967 (režisér E. I. Taškov).

Zomrel 13.02.2020 v Moskve vo veku 103 rokov.

Zdroj: Бондаренко А. Полковник Ботян остаётся в строю. // «Красная звезда». — 2020, 10 февраля. — С.10.
Бондаренко А. Забытый нелегал // Красная Звезда. — 2019. — 8 февраля.
tvn24.pl
www.warheroes.ru

Botjan, Alexej Nikolajevič - Alexej Botjan, 1939

Alexej Botjan, 1939
URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#642590Verze : 23
MOD
pl.sputniknews.com

URL : https://www.valka.cz/Botjan-Alexej-Nikolajevic-t231714#661293Verze : 1
MOD