Main Menu
User Menu

Vojenský týl [1969-1992]

Army Rear of the Western Military District

     
Název:
Name:
Vojenský týl
Originální název:
Original Name:
Vojenský týl Zapadního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1969-01.01.1992 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.01.1992 Tábor, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1969-01.05.1971 Mikulec, Josef (Plukovník)
01.05.1971-DD.10.1978 Mikulec, Josef (Generálmajor)
DD.03.1979-DD.09.1979 Musil, Jan - poverený velením (Plukovník)
DD.04.1981-01.05.1981 Hevera, Jan (Podplukovník)
01.05.1981-01.10.1983 Hevera, Jan (Plukovník)
01.10.1983-DD.10.1985 Hevera, Jan (Generálmajor)
DD.10.1985-DD.10.1987 Bobáň, Anton (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-31.08.1974 3. letecká technická opravna
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení pohonných hmot a maziv
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení vojenské dopravy
01.09.1969-01.01.1992 Proviantní oddělení
01.09.1969-01.01.1992 Výstrojní oddělení
01.09.1969-01.01.1992 Zdravotnické oddělení
01.09.1969-01.01.1992 Štáb tyla
01.09.1970-01.09.1988 Ubytovací a stavební oddělení
31.12.1984-01.01.1992 11. brigáda materiálního zabezpečení
31.12.1984-01.01.1992 21. brigáda materiálního zabezpečení
01.11.1985-01.12.1991 3. letecká vojsková opravna
01.12.1991-01.01.1992 1. brigáda materiálního zabezpečení
01.12.1991-01.01.1992 34. pojízdná spojovací opravna
01.12.1991-01.01.1992 4. brigáda materiálního zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Minařík, otázka č. 486, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_33.htm
Pavel Minařík, otázka č.366, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_25.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-tyl-1969-1992-t231642#642423Verze : 5
MOD