Main Menu
User Menu

Morhange

Morhange (FR-57, Moselle)

Morhange / Mörchingen

     
Název:
Name:
Morhange
Originální název:
Original Name:
Morhange
Další názvy:
Other Names:
Morichinga (816 et 902)
Morhangia (1245)
Morchenges a Morehenges (1252)
Mœrchinga/Moerchinga (1280)
Morhanges (1329)
Morchingen (1403)
Meurichingen (1410)
Mörchlingen (1460)
Morangia (1508)
Morhanges / Morchingen (1594)
Morchingen (XVII. století)
Merchingen (1645)
Merchinge (XVII. století)
Morehange à la haute tour (1756)
Morhange à la haute tour (1779)
Mörchingen (1871-1918 a 1940-1944)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Mosela
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°55'31.00"N 06°38'45.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rode (Rhode)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
přistávací plocha během 1. světové války
německý vojenský hřbitov
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel svatých Petra a Pavla (Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
zbytky zřícenin tří hradů
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V letech 1871-1918 a 1940-1944 součást Německa.
Zdroje:
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morhange_(Moselle)
https://de.wikipedia.org/wiki/Morhange
URL : https://www.valka.cz/Morhange-t231583#642325Verze : 0
MOD