Main Menu
User Menu

Sunjatsen

Sunjatsen, vl. jménem Sun Ti-siang - zakladatel Kuomintangu, první čínský prezident


- prezidentem Čínské republiky 1912 - abdikoval ve prospěch Jüan Š-kchaje,
- v letech 1921 - 1925 znovu prezidentem
URL : https://www.valka.cz/Sunjatsen-t23136#87445Verze : 0
Sunjatsen se narodil 12. listopadu 1866 v rolnické rodině v provincii Kuan-tung. S rodiči odešel na Havaj, kde získal základní i střední vzdělání na anglické a posléze americké misijní škole. Poté studoval medicínu v britském Hongkongu. Lékařskou praxi vykonával v několika čínských městech, ale když na něho byl roku 1895 vydán zatykač pro organizování protimandžuského povstání, musel uprchnout do Londýna. Tam byl o rok později unesen pracovníky čínského vyslanectví, kteří ho zvláštní lodí chtěli odeslat do Číny, kde měl být umučen. Ale na zákrok samotného premiéra Salisburyho byl nakonec propuštěn. Poté cestoval po světě a získával stoupence a finanční podporu pro věc čínských nacionalistů. Studoval Karla Marxe a ekonoma Henryho George, kteří zásadním způsobem ovlivnili jeho politické názory.


Poté co se Sun v roce 1905 usadil v Tokiu, sepsal programový manifest Tchung-meng-chuej (Spojená liga), ve kterém stanovil tři základní principy svého hnutí: nacionalismus, demokracie a blahobyt lidu, na kterých postavil své hnutí - Hsing Čung Hui (Čínská revoluční liga).

V roce 1911 stanul Sunjatsen v čele revoluce, která svrhla mandžuskou monarchii. Byl po svém návratu z Japonska jmenován 1. ledna 1912 prozatímním prezidentem Čínské republiky v Nankingu. Po jednání s nově ustavenou vládou v Pekingu se však v únoru 1912 vzdal funkce ve prospěch generála Jüan Š-kchaje. Poté co se v dubnu sešlo Národní shromáždění, aby vypracovalo ústavu, spojili se umírnění generálové s Čínskou revoluční ligou a tak se zrodila Kuomintang - politická strana čínských nacionalistů, hlásících se k programu dr. Sunjatsena. Když Jüan Š-kchaj v roce 1913 Kuomintang zakázal, vytvořil s jejich podporou Sun svou vlastní vládu v Kantonu. Jüan Š-kchaj však tuto vládu rozprášil a donutil Sunjatsena k odchodu zpět do japonského exilu. Když se v roce 1921 vrátil, byl znovu zvolen prezidentem a jmenován generalissimem.


Sunjatsen se snažil získat finanční podporu ve Spojených státech, ale neuspěl, proto se v roce 1923 se obrátil na sovětskou vládu o pomoc, když předtím přijal čínské komunisty do Kuomintangu. Stalin tuto prosbu přivítal a poslal Sunjatsenovi své poradce a vojenské odborníky. Sunjatsen poté přeformuloval své tři principy na - antiimperialismus, antifeudalismus a socialismus. Na prvním sjezdu Kuomintangu v roce 1924 byly tyto zásady přijaty celou stranou, která byla nyní dobře organizována a měla přes 600 tisíc členů. Na počátku roku 1925 pak jmenoval Čankajška velitelem svého generálního štábu a nepřímo ho tak určil za svého nástupce.

V březnu 1925 Sunjatsen zemřel. Do poslední chvíle se snažil dosáhnout jednáním mezi komunisty a militantními nacionalisty smíru a jednoty. I proto ho obě strany dodnes považují za svého duchovního otce.
URL : https://www.valka.cz/Sunjatsen-t23136#89069Verze : 0