Main Menu
User Menu

Albánske království [1272–1368]

Kingdom of Albania [1272–1368]

Regnum Albaniae / Mbretëria e Arbërisë

     
Název:
Name:
Albánske království
Originální název:
Original Name:
Regnum Albaniae / Mbretëria e Arbërisë
Hlavní město:
Capital:
Drač
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
Balkánsky poloostrov
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Benátska republika, Byzantská říše, Srbské království
Vznik:
Independence:
21.02.1272 z časti Byzantské říše a držav Sicilského království
Zánik:
Dissolution:
DD.03.1368 Albánske knížectví
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Albanske-kralovstvi-1272-1368-t231307#641743Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


21.2.1272 v Albánsku vytvára sicilský kráľ Karol I. z Anjou zo sicílskych dŕžav Albánske kráľovstvo.
URL : https://www.valka.cz/Albanske-kralovstvi-1272-1368-t231307#641793Verze : 0
MOD