Main Menu
User Menu

Kollár, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Kollár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kollár
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
profesor, JUDr., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.05.1928 Hronec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- hlavný vojenský prokurátor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kollar-Jan-t231118#641414Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kollár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kollár
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR Reálne gymnázium Brezno
DD.MM.RRRR-DD.MM.1947 Gymnázium, Bratislava
DD.MM.1947-DD.MM.1951 Slovenská univerzita, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.12.1951-24.09.1952 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe, Bratislava /
25.09.1952-31.12.1952 Kurz dôstojníkov práv, Praha /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.09.1952 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
07.10.1953 nadporučík
07.05.1955 kapitán
01.05.1960 major
01.05.1965 podplukovník
01.05.1970 plukovník
01.05.1980 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1967-01.10.1968 Velitel : Vojenská obvodová prokuratura Bratislava
06.03.1978-01.05.1980 Velitel : Hlavní vojenský prokurátor
01.05.1980-DD.MM.1990 Velitel : Hlavní vojenský prokurátor

Ručně vyplněné položky:
01.11.1951-30.11.1951 18. pěší pluk
DD.MM.1953-11.11.1953 praktikant, Vyšší vojenská prokuratura
11.11.1953-01.01.1956 vyšetrovateľ-prokurátor, Vyšší vojenská prokuratura
01.01.1956-23.07.1957 starší prokurátor, Vyšší vojenská prokuratura
23.07.1957-01.12.1966 vedúci prokurátor, Vyšší vojenská prokuratura
01.12.1966-01.05.1967 vedúci prokurátor oddelenia prokurátorského dozoru, Vyšší vojenská prokuratura
01.10.1968-06.03.1978 zástupca hlavného vojenského prokurátora, Hlavní vojenský prokurátor
31.01.1990-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1957

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1966

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1972

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1975

Medaile 30 let SNB
Medal - 30 years of the Corps of the National Security
-

26.04.1978

Řád práce
Order of the Labour
č. 5707

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.1981

Medaile bratrství ve zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Odznaka Braterstwa Broni
-

DD.MM.1981

Odznak za obranu hranic PLR - zlatý
Badge for Merit in Defending Borders of PRL - Gold
Odznaka Za zasługi w obronie granic PRL
-

DD.MM.1984

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kollar-Jan-t231118#641415Verze : 0
MOD