Main Menu
User Menu

21. ženijní prapor [1939-1939]

21st Engeneer Battalion

21 Batalion Saperów

     
Název:
Name:
21. ženijní prapor
Originální název:
Original Name:
21 Batalion Saperów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.04.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
Sloučená rota 21. ženijního praporu 3)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.04.1939-08.05.1939 Velitelství sborové oblasti č. V
08.05.1939-24.08.1939 Velitelství opevňovacích prací 21. horské pěší divize 4)
24.08.1939-DD.09.1939 21. horská pěší divize
Dislokace:
Deployed:
24.04.1939-08.05.1939 Krakov (Kraków), kasárny 5. ženijního praporu
/
08.05.1939-DD.05.1939 Krakov (Kraków)-prostor Bílsko (Bielsko), přesun po železnici /
DD.05.1939-01.09.1939 prostor Bílsko (Bielsko), ? / 5)
01.09.1939-DD.09.1939 prostor Bílsko (Bielsko)-???-???, přesun / 6)

Velitel:
Commander:
DD.MM.1939-DD.09.1939 Orłowski, Maksymilian (major saperów) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.04.1939-DD.09.1939 1. ženijní rota 8)
24.04.1939-DD.09.1939 2. ženijní rota 9)
24.04.1939-DD.09.1939 3. motorizovaná ženijní rota 10)
24.04.1939-DD.09.1939 ženijní kolona 11)
24.04.1939-DD.09.1939 protiplynová četa 12)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce je uveden jako baon saperów typ II b nr 21. V polské historiografii je však uváděn jako zde. Ve skutečnosti byl zformován jako prapor typ II.
2) Prapor neexistoval v mírové struktuře polské armády a byl nově zformován mírovým 5. ženijním praporem už 24. dubna 1939 v rámci mimořádné tajené mobilizace.
3) Přesné datum zániku praporu není známo. Není uveden v seznamu jednotek reorganizované ve dnech 9.-11.září 21. horské pěší divize. V operačním rozkazu velitele 21. hpd z 13. září na den 14. září je uvedeno, že jedna ženijní četa byla v dispozici velitele sloučeného pluku SOP a jedna četa v dispozici velitele 4. pps. Z toho vyplývá, že velitel divize měl k dispozici už maximálně pouze sloučenou rotu praporu. Steblik na str. 541 uvádí, že ženijní rota měla dne 15.09.1939 zničit můstek u obce Mołodycz a společně s cyklistickou rotou a pochodovou četou 14. hulánského pluku od západu zajišťovat boj divize u Oleszyc. divize
4) Bojová pohotovost části velitelství, 1. ženijní roty a 3. motorizované ženijní roty byla dosažena 8. května, kdy byly přesunuty do oblasti působnosti své divize pro provádění opevňovacích prací. Zbytek praporu dosáhl bojové pohotovosti v rámci „řádné“ tajné mobilizace (od 24.08.1939) a 25.08.1939 byl dopraven po železnici do prostoru Bílska.
5) Velitelství praporu bylo rozmístěno v Bílsku. Jednotky praporu byly rozmístěny v místech prováděných opevňovacích prací. Jedna četa pod velením ppor. v zál. Witolda Pirszela byla od poloviny srpna rozmístěna v Mostech u Jabunkova a připravovala ke zničení jablunkovské tunely.
6) Dne 1. září prováděly ženijní hlídky destrukce vybraných důležitých objektů (mostů, poštovních a železničních zařízení atp.) na předpolí obranné čáry divize. Četa v Mostech u Jablunkova zničila oba tunely pod Jablunkovským průsmykem. Další činnost praporu není ve zdrojích uvedena.
7) (23.05.1897-DD.MM.19RR). V březnu 1939 byl velitelem Roty kursů důstojníků a poddůstojníků z povolání ve Školícím středisku ženistů v Modlinu. Přesné datum převzetí velení není ve zdrojích uvedeno. Zároveň byl velitelem ženijního vojska divize a jako takový je uveden mezi důstojníky velení divize po její reorganizaci. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
8) Velitelem roty byl kapitán ženijního vojska Zygmunt Wincenty Konopka (21.01.1905-DD.MM.RRRR). V březnu 1939 byl ve Vojenské ženijní škole ve Varšavě. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
9) Velitelem roty byl poručík Jerzy Jarecki. Není uveden ve schematizmu z roku 1939 ani v seznamu ztrát a zajatých.
10) Velitelem roty byl kapitán ženijního vojska Jan Szaciłło (11.01.1902-DD.MM.RRRR). V březnu byl na kursu ve Vojenské ženijní škole. Není uveden v seznamu ztrát a zajatých.
11) Velitelem kolony byl ppor. v zál. Marian Matlak. Není uveden v schematizmu záložních důstojníků z roku 1934 ani v seznamu ztrát a zajatých.
12) Velitel čety není ve zdrojích uveden.
Zdroje:
Sources:

pl.wikipedia.org
https://www.straty.pl/pl/szukaj
Cutter, Zdzisław Józef: Polskie wojska saperskie w 1939 r.: organizacja, wyposażenie, mobilizacja i działania wojenne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003
Cutter, Zdzisław Józef: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 456-459
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 21 dywizji piechoty na dień14 września do przeciwdziałania niemieckim oddziałom pancernym na kierunku: Jarosław-Oleszyce-Tomaszów. In: Wojna obronna Polski 1939, wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 795
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975

URL : https://www.valka.cz/21-zenijni-prapor-1939-1939-t230787#640483Verze : 1
MOD