Main Menu
User Menu

Řád královny Sālote Tupou III

Order of Queen Sālote Tupou III

Order of Queen Sālote Tupou III

     
Název:
Name:
Řád královny Sālote Tupou III
Název v originále:
Original Name:
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž s řetězem
velkokříž
komandér
člen
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639337Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád královny Sālote Tupou III - velkokříž s řetězem
Název v originále:
Original Name:
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Jediným nositelem je Alžběta II.
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639341Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád královny Sālote Tupou III - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639343Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád královny Sālote Tupou III - komandér
Název v originále:
Original Name:
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639345Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád královny Sālote Tupou III - člen
Název v originále:
Original Name:
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.06.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639346Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád královny Sālote Tupou III - velkokříž s řetězem
Order of Queen Sālote Tupou III - Grandcross with Collar
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Alžběta II.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639347Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád královny Sālote Tupou III - velkokříž
Order of Queen Sālote Tupou III - Grandcross
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639348Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád královny Sālote Tupou III - komandér
Order of Queen Sālote Tupou III - Commander
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639349Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád královny Sālote Tupou III - člen
Order of Queen Sālote Tupou III - Member
Order of Queen Sālote Tupou III
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-kralovny-Salote-Tupou-III-t230310#639350Verze : 0
MOD