Main Menu
User Menu

Viceadmirál

Vice admiral

Vicealmirante

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
viceadmirál
Generálská skupina:
Generals Group:
2. generálska hodnosť
Datum vzniku:
Established:
24.11.1868
Předchůdce:
Preceding Rank:
velitel eskadry
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Admirál
Hodnost nižší:
Lower Rank:
kontradmirál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Divizní generál
Divizní generál vzdušních sil
Divizní generál námořní pěchoty
Divizní generál civilní gardy
Počet udělení:
Number of Appointments:


URL : https://www.valka.cz/Viceadmiral-t230278#639282Verze : 4
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Viceadmiral-t230278#639283Verze : 0
MOD