Main Menu
User Menu

Řád liberijských průkopníků

Order of Pioneers of Liberia

Order of Pioneers of Liberia

     
Název:
Name:
Řád liberijských průkopníků
Název v originále:
Original Name:
Order of Pioneers of Liberia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.01.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkostuha
rytíř komandér
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639036Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád liberijských průkopníků - velkostuha
Název v originále:
Original Name:
Order of Pioneers of Liberia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.01.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639039Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád liberijských průkopníků - rytíř komandér
Název v originále:
Original Name:
Order of Pioneers of Liberia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.01.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639040Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád liberijských průkopníků - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Order of Pioneers of Liberia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.01.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639041Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád liberijských průkopníků - velkostuha
Order of Pioneers of Liberia - Grand Cordon
Order of Pioneers of Liberia
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Alžběta II.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639043Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád liberijských průkopníků - rytíř komandér
Order of Pioneers of Liberia - Knight Commander
Order of Pioneers of Liberia
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639044Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád liberijských průkopníků - rytíř
Order of Pioneers of Liberia - Knight
Order of Pioneers of Liberia
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-liberijskych-prukopniku-t230204#639045Verze : 0
MOD