Main Menu
User Menu

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně

Nákaza COVID-19 - stručná informace


Původce:
Virus SARS-CoV-2 z čeledi koronavirů
viry z čeledi coronaviridae způsobují různě závažná onemocnení dýchacích cest a trávícího ústrojí u savců a ptáků, u člověka způsobují infekce dýchacích cest, včetně běžného nachlazení, které jsou obvykle mírné; v minulosti se vyskytující koronavirové infekce SARS a MERS a v současnosti probíhající COVID-19 mohou být smrtelné. Název koronaviry je odvozen od zobrazení viru v elektronovém mikroskopu, kde jeho obal připomíná sluneční koronu.
Virová částice má průměr zhruba 20 nanometrů (milióntin milimetru).

odolnost viru SARS-CoV-2 ve vnějším prostředí záleží na teplotě a vzdušné vlhkosti; virus je citlivý k vyšší teplotě, vyschnutí a ke slunečnímu (UV) záření - v aerosolu ztrácí chopnost nakažení po několika desítkách minut až do 2 - 3 hodin, v moči a stolici je při pokojové teplotě a vlhkosti stabilní 1 - 2 dny
je citlivý k běžným dezinfekčním prostředkům - ačkoli na povrchu předmětů zůstává infekční až 9 dní, dezinfekce pomocí 62–71% ethanolu, 0,5% peroxidu vodíku nebo 0,1% chlornanu sodného jej ničí během 1 minuty, jeho infekční schopnost výrazně snižuje i běžné toaletní mýdlo

přenos nákazy
převážně aerosolemm (kapénkami) z dýchacích cest, přenos močí a stolicí je diskutován, ale je nepravděpodobný
podle odhadu Světové zdravotnické organizace jeden infikovaný člověk může nakazit 1 - 3 další osoby (za normálních podmínek, v uzavřených prostorách při větší koncentraci lidí jsou počty řádově vyšší)

inkubační doba
průměr 6 dní, rozmezí od 2 do 12 dní
nakažené osoby během inkubační doby vylučují virus, ikdyž nemají klinické příznaky (u většiny osob v karanténě vymizel virus po 14 dnech, v ojedinělých případech bylo zjištěno vylučování i po 28 dnech)

klinické příznaky
podobné příznakům chřipky
horečka ( u 83-98% pacientů), suchý kašel (46-82%), dušnost (31%), bolest svalů a únava (11-44%)
méně časté příznaky: kýchání, rýma, bolest v krku
závažnější případy mohou vést k zápalu plic,selhání ledvin a smrti

léčba:
zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru, na potlačení některých příznaků se používá podpůrná léčba běžně dostupnými léky (jako při chřipce)
pacient je považován za vyléčeného, pokud má dva negativní testy za sebou s odstupem 24 hodin

smrtnost
statistický pojem, udávající proceto úmrtí z poču nemocných
údaje se liší podle způsobu výpočtu; běžně se udává mezi 2 a 3 %; může se pohybovat od 0,8 %, když jsou započítáni přenašeči bez příznaků až do 18 % (údaje z čínské provincie Chu-pej, př započtení pouze klinicky nemocných pacientů)

prevence:
- vyhýbání se těsnému kontaktu s větším počtem osob (riziko přenosu kapénkovou infekcí se výrazně snižuje při odstupu 2 metry)
- osobní hygiena (mytí rukou a obličeje, vyhýbat se dotykům očí, nosu nebo úst nemytýma rukama

zdroje, další informace:
en.wikipedia.org
www.hopkinsguides.com
www.medrxiv.org
www.fda.gov
www.journalofhospitalinfection.com

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - schéma viru SARS-CoV-2

schéma viru SARS-CoV-2
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - virové částice SARS-CoV-2 zobrazené elektronovým mikroskopem

virové částice SARS-CoV-2 zobrazené elektronovým mikroskopem
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639163Verze : 5
MOD

Denní počty

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639443Verze : 56
MOD

Denní počtyPod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

https://www.uvzsr.sk/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639524Verze : 24
MOD

Celkový (kumulativní) počet

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639444Verze : 56
MOD

Celkový (kumulativní) početPod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.https://www.uvzsr.sk/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639526Verze : 24
MOD
Počet aktuálně nakažených (počet nakažených - počet vyléčených)

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

Počet nakažených v přepočtu na 1 milion obyvatel

Pod vodorovnou osou lze kliknutím vypínat/zapínat jednotlivé číselné řady.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639947Verze : 30
MOD
06.03.2020 (piatok)

V Slovenskej republike bol identifikovaný prvý prípad ochorenia COVID-19.

07.03.2020 (sobota)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených sú 3 osoby.

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) vydal dňom 07.03.2020 zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a väzniciach.

08.03.2020 (nedeľa)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 5 osôb.

09.03.2020 (pondelok)

V Slovenskej republike boli identifikované 2 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 7 osôb.

Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne.

11.03.2020 (středa)

V Slovenskej republike boli identifikované 3 nové prípady nakazenia COVID-19, celkový počet nakazených dosiahol 10 osôb.

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky dňom 12.03.2020, 06:00 hod. Vláda súčasne schválila Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pre posilnenie Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu.


Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1036Citace :


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 5753/2020

Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

C. ukladá
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie
ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd - priebežne
C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase - priebežne

ministerke vnútra
C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov - bezodkladne
C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. - bezodkladne

D. splnomocňuje
predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného
krízového štábu

D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce
a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Vykonajú: členovia vlády
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639115Verze : 9
MOD
12.03.2020 (čtvrtek)

V souvislosti s nebezpečím nákazy COVID-19 byl v České republice vládou vyhlášen nouzový stav, který zasahuje do řady oblastí činnosti, shromažďování občanů i cestování z/do zahraničí.

Citace :

69
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:
ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


www.novinky.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638807Verze : 4
MOD
12.03.2020 (čtvrtek)

Počas dňa pribudlo v SR 11 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 21 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.

Zasadal Ústredný krízový štab Slovenskej republiky, ktorý prijal nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

a) povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03.2020 od 07:00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
Opatrenie sa nevzťahuje na:
- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
- posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
- rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

b) zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (Bratislava, Poprad, Košice)

c) od pondelka 16.03.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,

d) zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,

e) obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,

f) zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,

g) zatvorenie kultúrnych zariadení,

h) v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky

i) obmedzenie otváracích hodín na úradoch
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenia ÚVZ SR - karanténa

Opatrenia ÚVZ SR - karanténa
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Opatrenia ÚVZ SR - zákaz prevádzok-  kulturnych a spolocenskych zariadeni - obchodnych centier

Opatrenia ÚVZ SR - zákaz prevádzok- kulturnych a spolocenskych zariadeni - obchodnych centier
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639178Verze : 4
MOD
13.03.2020 (pátek)


Počas dňa pribudlo v SR 11 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 32 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639183Verze : 0
MOD
13.03.2020 (Pátek)

Vláda ČR zpřísnila opatření v souvislosti s nouzovým stavem

Infekce koronavirem SARS-CoV-2 byla zařazena mezi nemoci, jejichž šíření je trestné

S účinností od 13. března 12:00 hodin:
- povinná karanténa pro všechny, kdo se vrátí ze zemí, do nichž byl v rámci nouzového stavu zakázán vstup. Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z Itálie. Za rizikové oblasti vláda vedle Číny, Jižní Koreje, Íránu a Itálie označila rovněž Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Velkou Británii a Švýcarsko

S účinností od 14. března 0:00 hodin:
- zákaz vlakové, autobusové a lodní dopravy osob mezi ČR a sousedními zeměmi. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště.
- na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci zatím na pět dní obnoveny kontroly.

S účinností od 16. března 0:00 hodin:
- zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů
- zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem. Výjimku budou mít například řidiči kamionů, autobusů, vlaků či příslušníci záchranných sborů.

www.lidovky.cz
www.lidovky.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638868Verze : 2
MOD
13.03.2020: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zpochybnila efektivitu úplného uzavírání hranic.
Odvolala se přitom na názor Světové zdravotnické organizace (WHO).
Úplné uzavírky hranic nevnímá WHO jako efektivní opatření, narušují pohyb lidí a zboží, řekla von der Leyenová s odkazem na přístup České republiky a Slovenska i některých dalších zemí EU.
Evropská komise místo nich chce zdravotní kontroly na hranicích, pro které připraví společnou unijní strategii.
www.novinky.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638873Verze : 1
MOD
14.03.2020 (sobota)

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I. z a k a z u j e

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
- výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.


Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638946Verze : 2
MOD
14.03.2020 (sobota)


Počas dňa pribudlo v SR 12 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 44.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639185Verze : 0
MOD
15. 3. 2020 (neděle)

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3.individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639103Verze : 5
MOD
15.03.2020 (nedeľa)

Počas dňa pribudlo v SR 17 identifikovaných prípadov ochorenia COVID-19, spolu ich je 61 a je predpoklad že počet bude v ďalších dňoch narastať.

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 vyhlásila dňom 16.03.2020, 06:00 hod núdzový stav pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Ide o preventívny krok s cieľom získať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s cieľom zabezpečenia čo najlepšej zdravotnej starostlivosti.

Núdzový stav sa týka nasledujúcich zdravotníckych zariadení:
Bratislavský kraj
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Trnavský kraj
Fakultná nemocnica Trnava

Nitriansky kraj
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Trenčiansky kraj
Fakultná nemocnica Trenčín

Žilinský kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Banskobystrický kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Prešovský kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Košický kraj
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

Vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych, sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky.

Ďalšie opatrenia prijaté na záklde nariadenia vlády SR Úradom verejného zdravotníctva SR:
S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní platí nasledovné:
a) Uzatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
- predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
- lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
- predajní drogérie,
- čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
- predajní novín a tlačovín,
- predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
- prevádzok telekomunikačných operátorov,
- prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
- prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
- prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

b) Zakazuje sa prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

c) Nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.


Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.


Zdroj: https://www.uvzsr.sk
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18252/1Citace :

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Číslo materiálu: 5965/2020

Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej
starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020
na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov
núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;

C. ukladá
C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav,

predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne

členovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR
C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon
zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bezodkladne
C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území okresných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase bezodkladne

ministerke vnútra
C.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav bezodkladne
C.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti bezodkladne

D. zakazuje
D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia
uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR


Príloha k uzneseniu vlády SR číslo 114/2020
__________________
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uznesenie vlády SR č. 114/2020 z 15.3.2020 k vyhláseniu núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu

Uznesenie vlády SR č. 114/2020 z 15.3.2020 k vyhláseniu núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639113Verze : 7
MOD
16.03.2020 (pondelok)


URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639166Verze : 0
MOD
16.03.2020 (pondelok)

Aktuálne je v SR evidovaných 11 nových prípadov ochorenia COVID-19, celkový počet chorých dosahuje 72 osôb.

Ústredný krízový štáb modifikoval opatrenia dočasného uzatvorenia pre obchodné prevádzky a poskytovateľov služieb. Po spresnení ÚKŠ môžu byť otvorené pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá, práčovne a čistiarne, takisto budú môcť fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i odťahové služby a taxislužby. Činnosť taxislužieb je ale obmezená iba na prevoz tovaru či donáškovú službu.


Zdroj: TB vlády

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - ÚVZ - doplnenie opatrení k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb

ÚVZ - doplnenie opatrení k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639186Verze : 3
MOD
17.03.2020 (úterý)

Počet ľudí chorých na COVID-19 sa v Slovenskej republike zvýšil o 25, celkový počet dosiahol 97 osôb (ďalších 5 nakazených občanov SR sa lieči v Rakúsku, kde majú trvalý pobyt), celkový počet negatívnych testov presiahol 1800. Zatiaľ nie sú obete na životoch, ale nedošlo ani k žiadnemu vyliečeniu z choroby. Zhruba 3/4 chorých sú v domácom liečení, 23 osôb je hospitalizovaných, z toho 2 osoby sú hospitalizované na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Najviac chorých je v Bratislave (celkom 31 prípadov, z toho 4 nové), nasleduje okres Martin (7 prípadov), Košice (4 prípady) a Žilina (4 nové prípady).

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639264Verze : 5
MOD
17.03.2020 (úterý)

Dne 17. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, kterým vláda v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, zakázala podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“), dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Od 18. března 2020 od 00.00 hodin pak začne platit zákaz pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, než kterou provádějí jako členové bezpečnostních sborů. Toto krizové opatření má platit po celou dobu trvání nouzového stavu v České republice.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639340Verze : 3
MOD
18.03.2020 (středa)

Bolo identifikovaných ďalších 8 osôb s chorobou COVID-19, celkový počet chorých v SR stúpol na 105 osôb. Negatívne testovaných bolo doteraz 2033 vzoriek, hospitalizovaných je celkom 35 osôb, ani jedna osoba zatiaľ nevyžaduje pľúcnu ventiláciu.
Z pozitívne testovaných osôb (5 mužov, 3 ženy) z dnešného dňa sú 4 osoby v domácej liečbe a celkom v 6 prípadoch mali osoby cestovateľskú anamnézu (3 x Taliansko, 2 x Poľsko, 1 x Francúzsko), 2 osoby (hospitalizované v Martine a Košiciach) nemajú cestovateľskú anamnézu.

Vláda zároveň oznámila že zomrela 84 ročná pacientka, ktorej v uplynulých dňoch diagnostikoval ochorenie COVID-19 a trpela aj ďalšími závažnými ochoreniami, vrátane arterosklerózy, prekonaného infarktu a srdcového zlyhávania. Podľa výsledkov pitvy príčinou smrti NEBOLO ochorenie COVID-19. ale primárnou príčinou úmrtia bol rozsiahly infarkt myokardu..

Úrad verejného zdavotníctva aktualizoval a spresnil karanténne optatrenia vyhlásené dňom 13.03.2020. Aktualizované karanténne opatrenia vstupujú do platnosti dň a19.03.2020, 06:00 hod. (viď príloha).

Vláda na svojom zasadaní dňa 18.3.2020 zároveň rozhodla, že rozširuje vyhlásený núdzový stav na všetky ústavné zdravotnícke zariadenia na území SR, záchranné a dopravné zdravotné služby a niektoré ďalšie oblasti zdravotníckej starostlivosti mimo ambulantných lekárov.

Citace :

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
Číslo materiálu: 6124/2020

Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;

B. mení
B.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 114 z 15. marca 2020 takto: slová „okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;“
sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“;

C. ukladá
C.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov uvedených v prílohe tohto uznesenia,

predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR - bezodkladne

ministrovi hospodárstva
C.4. v spolupráci s členom vlády povereným riadením Ministerstva zdravotníctva SR, ostatnými členmi vlády a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR pripraviť a predložiť vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie - bezodkladne

ministerke vnútra
C.5. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti - bezodkladne
C.6. prijať opatrenia na koordináciu činnosti orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav - bezodkladne

členom vlády
C.7. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase;

D. zakazuje
D.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
minister hospodárstva
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR


Príloha
k uzneseniu vlády SR
číslo 115/2020
__________________
a) držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
b) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
d) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
e) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
f) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
g) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
h) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
i) regionálne úrady verejného zdravotníctva.


Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18253
TB vlády SR

11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uznesenie vlády SR č. 115/2020 z 18.03.2020 k rozšíreniu núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 115/2020 z 18.03.2020 k rozšíreniu núdzového stavu
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Áktualizácia karanténnych opatrení Úrade verejného zdravotníctva SR od 19.03.2020, 06:00

Áktualizácia karanténnych opatrení Úrade verejného zdravotníctva SR od 19.03.2020, 06:00
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639322Verze : 14
MOD
18.03.2020 (středa)

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 247

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f, druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 249

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

www.vlada.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639386Verze : 5
MOD
19.03.2020 (čtvtek)

Bolo identifikovaných ďalších 19 nakazených osôb, čo zvýšilo celkový počet identifikovaných nakazených v SR na 124 (nakoľko ale jedna nakazená pacientka medzitým zomrela, tak aktuálny počet nakazených je 123 v SR a 5 osôb v zahraničí).
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639523Verze : 1
MOD
19.03.2020 (čtvrtek)

Vláda na mimořádném jednání ve středu 19. března 2020 přijala další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, opět zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky a upravili čas vyhrazený seniorům k nákupu potravin a drogistického zboží na 7.00 až 9.00.

Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 265

o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
- k vyčlenění prodejní doby pro seniory


Vláda

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném
poměru, uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat dne 19. března 2020 mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provede:
ministr zdravotnictví

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Citace :

Příloha
usnesení vlády
ze dne 19. března 2020 č. 265

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

III.
Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.


Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v České republice.

S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARSCoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

www.vlada.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639567Verze : 5
MOD
20.03.2020 (pátek)


Boli identifikovaných ďalších 14 osôb chorých na COVID-19 čo zvýšili počet nakazených na 137. Tri pozitívne prípady boli zistené u ľudí nachádzajúcich sa v karanténe v účelovom zariadení MV v Gabčíkove po ich návrate z Rakúska. Počet negatívnych testov dosiahol 2670.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639627Verze : 0
MOD
21.03.2020 (sobota)

Počas dnešného dňa bolo identifikovaných 41 prípadov nákazy COVID-19, ďalších 199 vzoriek bolo negatívnych. Ide o zatiaľ najvyšší denný prírastok od začiatku testovania. Celkový počet identifikovaných nakazených stúpol na 178, negatívne testovaných je 3069 vzoriek. Podľa nastupujúceho predsedu vlády Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího má SR malý počet pozitívne testovaných, čo ale nie je spôsobené nízkym rozšírením vírusu SARS-Cov-2 v populácii, ale malým množstvom realizovaných testov a medzi obyvateľmi sa môžu pohybovať stovky nakazených, ktorých v súčasnej dobe nedokážeme identifikovať. Malý počet testovaných je spôsobený aj nedostatkom testov, ktorých k 21.03.2020 zostáva len okolo 3000.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/
spravy.pravda.sk
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639839Verze : 2
MOD
22.03.2020 (neděle)

V Česku zemřel první člověk nakažený koronavirem. Jde o 95letého muže, který měl další zdravotní problémy, informoval server iDnes.cz. Hospitalizovaný byl v pražské Nemocnici Na Homolce. V Česku je 1120 pozitivně testovaných lidí na koronavirus, zveřejnilo v neděli večer Ministerstvo zdravotnictví. Vyléčilo se šest lidí.
Zdroj: www.seznamzpravy.cz


Dnes jsou to přesně 3 týdny od prvních případů koronaviru v ČR. Počet nakažených ráno překročil tisíc a k večeru vzrostl na 1 120. Stále máme 6 vyléčených. Hospitalizováno je 83 lidí, na JIP je 20 z nich, na plicní ventilaci 14 a 1 pacient je na přístroji, který okysličuje krev.
Zdroj: Twitter Adam Vojtěch @adamvojtechano
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639930Verze : 3
MOD
22.03.2020 (neděle)

Počas dňa bolo otestovaných 242 vzoriek, z toho 7 bolo pozitívnych a 235 negatívnych. Počet chorých na COVID-19 stúpol na 185, negatívne testovaných osôb je 3304.
Zo 7 nových prípadov sa 3 osoby nakazili pravdepodobne v zahraničí (z toho 2 v Taliansku) a 1 osoba po kontakte s identifikovanou chorou osobou.

Zdroj: www.uvzsr.sk
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639934Verze : 1
MOD
23.03.2020 (pondělí)

Ministři prodloužili omezení volného pohybu do 1. dubna. Znamená to, že do té doby zůstanou uzavřené i restaurace i většina obchodů. Kvůli omezení ekonomických dopadů koronaviru kývla i na prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, na kurzarbeit i půlroční odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ. Kvůli tomu vzroste schodek rozpočtu na 200 miliard korun.
Vicepremiér Karel Havlíček uvedl, že v obchodech nad 500 metrů čtverečních budou moci v době od 8 do 10 hodin nakupoval jen senioři. Prodej v menších obchodech s potravinami bude nově bez omezení.

Zdroj: www.idnes.cz

Usnesení vlády: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-23
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640015Verze : 3
MOD
23.03.2020 (ponděli)

Dochádza k zmene zverejňovania pribežných informácii o postupe epidémie. Už sa nebudú zverejňovať v podvečerných hodinách daného dňa, ale v ranných hodinách nasledujúceho dňa. Podľa informácii Ministertva zdravotníctva bolo dňa 23.03.2020 identifikovaných 19 osôb s ochorením COVID-19, čím počet prípadov stúpol na 204. Negatívne testovaných vzoriek bolo 432, čím počet negatívne testovaných stúpol na 3736 osôb.

Jedna pozitívne testovaná žena má trvalé bydliskov Španielsku a prechodný pobyt v Bratislave, dve nakazené (bližšie neurčené) ženy boli hospitalizované. Teritoriálne rozdelenie ďalších nakazených osôb:
- 2 ženy / okres Topoľčany(FN Nitra),
- muža / okres Nitra (FN Nitra)
- žena / okres Piešťany (FN Trnava)
- žena / okres Liptovský Mikuláš (ÚNV Ružomberok),
- 2 ženy / okres Čadca (drive – RÚVZ Košice a karanténa Gabčíkovo),
- muž / okres Zvolen,
- muž a žena / okres Senec,
- žena / okres Malacky,
- muž / okres Dunajská Streda,
- 3 muži a žena / Bratislava.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640064Verze : 1
MOD
24.03.2020 (ponděli)

Bolo vykonaných 271 testov, pri ktorých bolo identifikovaných 12 osôb chorých na COVID-19. Celkový počet negatívnych testov dosiahol hodnotu 4200, počet pozitívne testovaných je spolu 216. Pozitívne testovaní bolo 9 mužov a 3 ženy. Z pozitívne testovaných prípadov išlo o osobu v karanténe v Gabčíkove, 3 pacienti sú z Bratislavy a po jednom z Martina, Hanušoviec nad Topľou, Záhorskej Vsi, Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Zázrivej, Slovenskej Ľupče a Lučenca.

Jedna osoba z Košíc, hospitalizovaná od 07.03.2020 bola prepustená z nemocničného liečenia (2 opakované testy na COVID-19 negatívne).

Po rokovaní vlády, ktoré skončilo v neskrorých večerných hodinách 23.03.2020 boli prezentované niektoré nové opatrenia proti šíreniu epidémie. S platnosťou od 25.03.2020. Zastavuje sa bezplatná preprava šudentov vo vlakoch ŽSSK v období, keď sú školy kvôli karanténe zatvorené. Niektoré prevádzky maloobchodného predaja (potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá) budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h. Zároveň sa zavádza povinné nosenie rúšok mimo odmu, či bytu a v príapde vzniku radov musia byť minimálne odstupy medzi osobami 2 metre (pozn.: už teraz si viem živo predstaviť tie hady pred pokladňami v obchodných centrách kľukatiace sa pomedzi regály). Vláda ale zároveň seniorov vyzvala, aby vychádazli z domov a bytov len v “absolútne nevyhnutných prípadoch″. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. V zariadeniach sociálnych služieb ako domovy dôchodcov vyhlásia núdzový stav. Tento nástroj má zefektívniť ochranu seniorov. ÚVZ uzatvorí činnosť denných stacionárov. Klienti tam už nebudú chodiť, zamestnanci stacionárov im budú pomáhať v domovoch. Pôjde napríklad o nákupy seniorom.

Zároveň bolo Rakúskymi úradmi oznámené, že 4 slovenskí občania chorí v Rakúsku sa z choroby vyliečili.

Na rokovaní vlády SR boli prerokované návrhy zákonov, ktoré v súčasnej situácii menia niektoré pravidlá v školstve (určenie spôsobu a termínov na maturity, nevykonávanie testov Monitor 9, upresnenie podávania prihlášok a úpravu termínov prijímacích konaní na stredné školy, či zápisu žiakov do 1. ročníka zákaldných škôl) a justícii (napr. obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, procesných lehôt, obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby či zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov). Oba návrhy zákonov boli postúpené do NR SR na prerokovanie v zrýchlenom konaní.

Zdroj: TB vlády SR
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1042


Príloha: Opatrenia ÚVZ SR k jednotlivým rozhodnutiam vlády.
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Povinnosť pohybovať sa na verejnosti so zakrytými dýchacími cestami

Povinnosť pohybovať sa na verejnosti so zakrytými dýchacími cestami
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Uzatvorenie obchodov v nedeľu

Uzatvorenie obchodov v nedeľu
11.03.2020 - COVID-19 v České a Slovenské republice - aktualizováno průběžně - Obmedzenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Obmedzenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640065Verze : 9
MOD
25.03.2020 (středa)

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytné nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovni péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

2. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupnych mistech na dobu nezbytné nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. pism. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytné nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povoláni, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD—19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodné omezení dříve přijaté usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi Iidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocněni COVlD-19.

Mgr. at Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640194Verze : 4
MOD
25.03.2020 (středa)


Realizovaných 335 laboratórnych testov, identifikovaných 10 pozitívnych pacientov (6 mužov, 4 ženy). Z toho 3 pacienti (2 muži, jedna žena) boli identifikovaní v karanténe v Gabčíkove, ďalší 2 muži (okresy Prievidza a Liptovský Mikuláš) majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu z Brazílie, res. Španielska. Ďalšie prípady boli identifikované v okresoch Bratislava (muž), Partizánske (žena), Považská Bystrica (žena), Zlaté Moravce(žena) aa Dunajská Streda (muž).


Zdroj:https://www.uvzsr.sk/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640215Verze : 0
MOD
26.03.2020 (čtvrtek)

Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Zdroj: mzcr.cz


Citace :

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona t. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeči vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen a služeb:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat ,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- prováděni staveb a jejich odstraňováni, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
- oprav, údržby a instalaci strojů a zařízení pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamaci a konzervaci, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živnosti podle živnostenského zákona.

2. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. Se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

3. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

4. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splněni těchto podminek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobni hygieny.

5. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatné zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

6. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb — vnitřní i venkovní sportoviště.

7. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujicich ubytováni v ubytovnách, lázeňských zařizenich a školských ubytovacich zařizenich. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
- cizincům do doby opuštěni území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

II.

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 23. března 2020 č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatřeni nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:


Mimořádné opatřeni je vydáno v souvislosti s nepřiznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-COV-2 v České republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezeni dřive přijatá usnesenim vlády je snaha o dočasné maximálni omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodniho prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v nełvětši možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictvi
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640238Verze : 5
MOD
26.03.2020 (čtvrtek)


Celkom bolo v dnešný deň štátnych a súkromných laboratóriách otestovaných 972 osôb, pričom bolo identifikovaných 43 pozitívnych testov. Celkový počet pozitívnych testov v SR stúpol na 269 osôb. Za vyliečených boli uznaní 2 pacienti.


Zdroj: https://www.pravda.sk/
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640267Verze : 0
MOD
27.03.2020 (pátek)

Bolo realizovaných 747 vyšetrení odobratých vzoriek (nie sú započítané vyšetrenia v súkromných laboratóriách, nakoľko sa ich nepodarilo včleniť do systému evidencie), v 23 prípadoch boli testy pozitívne. Celkový počet chorých na COVID-19 v SR stúpol na 292.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640347Verze : 2
MOD
28.03.2020 (sobota)


Na Slovensku bolo počas soboty vyšetrených celkovo 720 vzoriek, z toho 22 vzoriek bolo pozitívnach. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 tak stúpol na 314.

Na základe základe záverov z Ústredného krízového štábu SR sa:

- až do odvolania predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

- od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny/predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely/lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní drogérie/čerpacích staníc pohonných hmôt a palív/predajní novín a tlačovín/predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií/prevádzok telekomunikačných operátorov/prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením/prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb/donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke/pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória/autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb/služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly/servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky/taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru/práčovní a čistiarní odevov/advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov/prevádzok kľúčových služieb/zberných dvorov/predajní metrového textilu a galantérie/predajní a servisov bicyklov/prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2 /prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.

- s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

- s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie.

- sprísňuje hygienický režim otvorených prevádzok s účinnosťou od 30. marca do odvolania: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

- zatvárajú tieto obchody v nedeľu za účelom sanitárneho dňa: predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá. Zatvorenie v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným vyššie.

Zároveň sa od 30.03.2020 do odvolania vyčleňuje nákupný čas iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od pondelka do soboty v predajniach potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny a v predajniach drogérie.

Zdroj.:www.uvzsr.sk
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640383Verze : 2
MOD
29.03.2020 (neděle)


V štátnych laboratóriách bolo testovaných 379 pacientov s negatívnym výsledkom a vírus bol potvrdený u 22 osôb.Celkový počet testovaných dosiahol 7196 ľudí a potvrdených je 336 prípadov koronavírusu.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640460Verze : 0
MOD
30.03.2020 (pondělí)
Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami.
www.vlada.cz


Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 348
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období

Vláda

bere na vědomí


1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 1 tohoto usnesení;

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 2 tohoto usnesení;

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 3 tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády


Citace :

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 347
o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vláda

I. bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se všem osobám zakazuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
- dětí do dvou let věku a
- řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

II. ruší se bod I usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, vyhlášeném pod č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-30

URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640543Verze : 2
MOD
30.03.2020 (pondělí)


Bolo otestovaných 688 vzoriek, z toho u 27 bol test pozitívny. Až 9 pozitívnych vzoriek bolo od osôb starších ako 60 rokov a celkový počet nakazených stúpol na 363 osôb. Jedna osoba s chorobou COVID-19 zomrela, prsnú príčinu smrti určí pitva.


Zdroj: www.topky.sk
www.webnoviny.sk
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640551Verze : 0
MOD
31.03.2020 (úterý)


Otestovaných celkom 877 vzoriek, z toho 37 bolo pozitívnych na SARS-COV-2, čím sa cekový počet pozitívne testovaných v SR zvýšil na 400.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640606Verze : 0
MOD
Diskuse
Ursula van den lejnova je pekna krava, lip se to asi rict neda, sorry
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638902Verze : 0
MOD
Uschi (fam. Urschula) a celá EK se chová jako vždy v minulosti - jakýkoli problém nebo nedej bože krizi vysedět a zaujímat stanoviska.
A teď jsou zděšeni, že Evropa funguje i bez nich - a možná i líp. A že bez nich bude v Evropě líp.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638907Verze : 0
MOD
jako pristup Nemecka vubec nechapu, pripomina mi to ty vtipy na tema "Nemecko nabidlo svuj narod coby testovaci vzorek" a podobne ... kdyz se clovek podiva, jak rychle rostou cisla v Nemecku, jak to vypada v Italii, tak je to sice otrava, ale jsem rad, ze je to u nas tak, jak to je. Svet se nezbori, a treba to bude i k necemu dobre.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638909Verze : 0
MOD
to je neskutocne jak keby isiel skoncit svet na jednej strane (na druej jak tu jakoby vlastne sa nic nedialo), som zvedavy jak pocestujem za 3 tyzdne na navstevu rodiny, bud ma vobec nepustia alebo hned do karanteny a ked sa vratim domov tak to iste. A neviem jak cestovat asi jak putnici za starych casov, zoberen tornu a palicu a dam sa na pochod Smile
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#638914Verze : 1
MOD
no, von Lejnove navzdory dnes Nemecko zavira hranice s Francii, Svycarskem a Rakouskem, kde asi soudrzka udelala chybu ...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639073Verze : 0
MOD
Potřebujeme solidární řešení, semknout se, nasvítit koronavir, vlaječky ... zkrátka to chce více Evropy.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639075Verze : 0
MOD
myslis alegoricke vozy a masivni letakovou kampan? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639076Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

no, von Lejnove navzdory dnes Nemecko zavira hranice s Francii, Svycarskem a Rakouskem, kde asi soudrzka udelala chybu ...

jen jestli Německo nezavírá to, co již jiní předtím zavřeli
a Uschi s celou slavnou EK jako ty kůly v plotě ...vymýšlí stanovisko


Podle listu Bild není důvodem chystaného opatření jen snaha omezit šíření viru, ale také „nájezdy“ sousedů do německých obchodů.
www.lidovky.cz

hlavně že si to dokážou zdůvodnit
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639077Verze : 2
MOD
mozno by mali staty viac kooperovat lebo to sa netyka iba jednej krajiny a nemoc nezastavia hranice ani kontroly. Oni ju spomalit mozu, ale iba na chvilu a troska, skvor to chce nejaky spolocny postup pri kontrole sirenia, vyskume. Nejde mi do hlavy kazdy jakoby kope na svojom a mysli si ze to vyriesi a zatial vsetci maju problemy. Keby spolupracovali mozno by to bolo lepsie a nielen pri kontrole ale aj pri nejakom vyskume.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639080Verze : 0
MOD
Kamion mířící s ochrannými pomůckami z Německa do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě nově platného zákazu vyvážení těchto věcí ze země.
nasregion.cz


Když se láme chleba není na EU a kooperaci čas...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639081Verze : 0
MOD
Vidim alebo troska egoisticke. Proste vidno pokial unia funguje o odkial su to iba kecy. Pokial sa nic nedeje tak sme kamosi najvecsi a ked je problem tak je to postaru, kaydz sam za seba. Myslim ze je to na skodu ale to je iba moj skromny osbny nazor.

Myslel som si ze viac ludi viac hlav, viac spolocneho usilia je schopne urobit viac, ale vidim ze to tak nefunguje.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639082Verze : 1
MOD
Únia strkala hlavu do piesku od polovice januára. Miesto koordinácie a návrhu spoločného postupu riešili chorú Grétu, aj keď mali nákazu priamo v parlamente. Alebo mi niečo ušlo?
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639087Verze : 0
MOD
EK a EP propásly historickou šanci dokázat svou užitečnost ve chvíli, kdy v Itálii SARS-CoV-2 kosil lidi po desítkách a v Bruselu se mezitím (4. března) klaněli duševně nemocnému švédskému spratkovi
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639088Verze : 0
MOD
"Špičky" EU jsou jen odložení, nepoužitelní politici, nominováni na základě kompromisu, amarouni. I kdyby náhodou měli ty správné kompetence, tak na krizové rozhodování nemají buňky. Rozhodnout se správně pod tlakem, to chce jiné typy lidí. Na kraviny to je užije....
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639089Verze : 0
MOD
Presne suhlasim so vsetkym napisanym. Uplna pravda s tymi niemandmi co tam sedia v tom parlamente, ono je problem ze neni jako na nich pritlacit aby robili to co tam maju robit a v zaujme tich co ich platia. Naozaj vzdy ked porovnam mnoho europskych volebnych systemov tak stale viac mam rad tunajsi, kde do Westminteru ide ten co vyhra vo svojom okrsku, nie strana, ale clovek. Ked nesedi v parlamente tak sedi v kancli vo svojej constituency a prijma obcanov. Najprv ma prekvapilo ze moj poslanec si najde cas zajst so mnou - nikym na kavu a rozpravat o mojich veciach. Rovnako ked to poslanec nerobi a neplni to co ludom slubil tak nabuduce ho proste nezvolia a nezvolia ho ani uz len do miestneho spolku. Preto co politici slubia aj splnia povecsionov aj ked je to proti ich osobnemu nazoru (vid Teresa a Brexit) Skoda ze to tak nefunguje aj inde to by bola dobra paka na politikov.

A co sa tyka nejdnoty EU tak to uz si pametam pred uz ani neviem kolkymi rokmi Farage kritizoval ked sa ho pytali ze preco vytvoril UKIP tak povedal ze EU je iba fake a nevedia spolupracovat ked sa lame chleba. A teraz to vidime zas.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639090Verze : 1
MOD
staci se podivat na prvni "uprchlickou" krizi v Recku, co udelala EU? prakticky nic, jen zridila lode, ktere ty bangladesany, irance a buh vi koho jeste vozi do Evropy legalne. A druha krize na hranicich Recka? Kde se presne resi nasilne utoky na hranice clena EU ze strany Turecka? Kde je odpoved armady, kde jsou posily? Nasich celych OSM policistu? Ale houby ... EU proste selhala na plne care, je to jen dalsi nemecky Blitzkrieg, jak si, tentokrat ekonomicky, podmanit Evropu, a doufali, ze jim to jako tenkrat v tricatom devatom vyjde. A ejhle, stale existuje odboj, ktery jim to tak nejak nebasti. Dokud slo o to ryzovat ze stredni a vychodni Evropy penize, tak to bylo cajk, obcas nam hodili kost, ktere rikali dotace a dobre si pohlidali, aby dopadla jen tem, kteri se postaraji o ejakulat radosti nad Evropskou uniji. Ale slo zejmena o bezcelni a zcela nekontrolovatelny pohyb zbozi, penez a osob napric Evropou, neco, ceho se jim v ramci narodnich statu nedarilo dosahnout. A ted to tady mame, pres hranice nam behaji kdejaci vychrtlici, kterym se zda, ze Evropa je ten spravny socialni system, ktery se da zdimat, vozit zbrane a vybusniny take neni nejmensi problem a zatimco EU se stala aktualne nejvetsim zdrojem COVID-19 a po Italii kolabuje i Spalensko, tak EU se zameruje na plastikova brcka a kour z domacich kotlu ...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639109Verze : 0
MOD
to trosku nedomysleli

Citace :

Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.lebo ked nahodou dojdem do SK a pojdem podla litery nariadenia bod 1. - telefonicky oznamim svojemu osetrujucemu lekarovi - mojemu GP tak sa ma opyta no a? Citis sa chory? Nie? tak calm and carry on as usual Smile
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639180Verze : 0
MOD
Asi nemáš ošetrujúceho lekára v SR že? Pretože slovenský lekár (ak vôbec dvihne telefón, počul som od rodiny že niektorí sa hodili na maródku) by mal po takomto oznámení vypísať príslušné tlačivo s diagnózou (myslím že vytvorili na to nový kód) a odošle ho zdravotnej poisťovni, aby mohla začať vyplácať príslušné dávky. A samozrejme lekár si od poisťovne vyúčtuje peniaze za zrealizovaný úkon. Ak máš lekára v zahraničí, si poistený v SK zdravotnej poisťovni a máš trvalý pobyt v SR, tak je toto tlačivo povinný vypísať príslušný spádový lekár podľa miesta trvalého bydliska. Ak nemáš lekára v SR a nie si positený v zdravotnej posiťivni v SR, tak pre systém neexistuješ.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639182Verze : 2
MOD
jak se zda, tak v Nemecku uz se zavira temer vse krome obchodu, navic EU se zavira vstupu cizincu ... jak to teda ta van Lejnova myslela s tou spatnosti takovych opatreni, to mi porad neni jasny ... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639196Verze : 0
MOD
som zas volakosi zmeteny takze kazdy zatvara svoje hranice + este EU jak taka zatvara hranice ...vsak to uze jako naco. Vsak ked SK zavrelo hranicu z Ukrajinov tak je vlastne zavreta hranica EU a rovnako ked to urobila Italia tak to iste.

A neviem mozno daju hranicne kontroly s mimo EU krajinami jako Monaco, Andorra, Vatikan ale to snad nema vyznam....
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639200Verze : 1
MOD
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová připustila, že spolu s dalšími politiky podcenila nový typ koronaviru. „Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,“ řekla. Nyní už ale podle ní všichni pochopili, že drastická opatření jsou nutná. Evropa je podle Leyenové teď centrem krize.
Zdroj: www.idnes.cz


Blbka
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639315Verze : 0
MOD

Citace - janko :

Evropa je podle Leyenové teď centrem krize.
Zdroj: www.idnes.cz


Blbka

blbka na kvadrát
Evropa není centrem krize, jen to tak ve statistikách vypadá, protože ne Evropa jako celek, ale jednotlivé evropské státy se krizi snaží řešit
na katastrofu je zaděláno v Íránu a okolních zemích; Írán k 18.3 udává 16 169 nakažených, 988 mrtvých, smrtnost 6,11 %; a nedělám si iluze, že to jsou údaje z celé země, spíš jen z velkých měst a civilizovanějšího venkova
https://www.idnes.cz/koronavirus/clanky

a jak je na tom Jemen, Sýrie...to asi neví ani Alláh
Afrika (ve které byly a jsou velmi aktivní čínské firmy) a Jižní Amerika s těmi příšernými slumy na obvodu městských aglomerací? a s úrovní státní správy a zdravotní péče?


nechci fušovat do řemesla nebožce Jolandě, ale věštím konec (bezbřehé) globalizace
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639324Verze : 2
MOD

Citace - janko :

... my všichni, kdo nejsme experti ...


tak jen aby bylo jasno, je to VYSTUDOVANA LEKARKA, VDANA ZA LEKARE, BYVALA MINISTRYNE OBRANY ... jestli tohle o sobe dokaze prohlasit, ze "neni expert", tak potes prso teda ...
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639329Verze : 4
MOD

Citace - Admin :

Citace - janko :

... my všichni, kdo nejsme experti ...tak jen aby bylo jasno, je to VYSTUDOVANA LEKARKA, VDANA ZA LEKARE, BYVALA MINISTRYNE OBRANY ... jestli tohle o sobe dokaze prohlasit, ze "neni expert", tak potes prso teda ...
cs.wikipedia.org

nevyjadřuji se k Uschi, ale obecně:
- každý lékař nemusí být epidemiolog - viz nešťastný úlet jinak chytrého kardiologa Pirka
- předpokládám, že epidemiologové a další experti po objevení se koronaviru v Číně udělali to, za co jsou placeni a vypracovali analýzu rizika
- a nakonec předpokládám, že politici (od vedení WHO po EK atd.) ji strčili do šuplíku, protože nenávidí špatné zprávy
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639332Verze : 3
MOD

Citace - Gebirgsjäger :

Citace - Admin :

Citace - janko :

... my všichni, kdo nejsme experti ...tak jen aby bylo jasno, je to VYSTUDOVANA LEKARKA, VDANA ZA LEKARE, BYVALA MINISTRYNE OBRANY ... jestli tohle o sobe dokaze prohlasit, ze "neni expert", tak potes prso teda ...
cs.wikipedia.org

nevyjadřuji se k Uschi, ale obecně:
- každý lékař nemusí být epidemiolog - viz nešťastný úlet jinak chytrého kardiologa Pirka
- předpokládám, že epidemiologové a další experti po objevení se koronaviru v Číně udělali to, za co jsou placeni a vypracovali analýzu rizika
- a nakonec předpokládám, že politici (od vedení WHO po EK atd.) ji strčili do šuplíku, protože nenávidí špatné zprávytak ono staci si precist, co o tom psal vcera Hamacek na Idnesu, sice ho nemusim, ale tohle bylo docela rozumne, proste od relativne brzke doby byli nasi lide primo v Cine, aby sledovali vyvoj a co s tim, a pripravovali se na to. Pochybuji, ze Nemecko, ktere ma tak silne vazby na Cinu, by neco takoveho neudelalo a jak rikas, analyza zcela jiste byla ... Pamatuju, jak byla WHO rychla tenkrat s tou praseci chripkou, a jak se pak temer sto tisic vakcin vyhodilo, neb se nikdy nepouzily, tenkrat bych byl vzhledem ke sve praci na letisti jeden z ockovanych a jsem rad, ze to odeznelo driv, nez na to doslo ... Kazdopadne v hlouposti jej davno predhonilo jak Spanelsko, tak Velka Britanie a Nizozemi, tam budou mit co delat, aby jim ta ghetta nevymrela ...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639354Verze : 0
MOD
Rozmýšľam či na ministerstve zdravotníctva vôbec prepočítavajú to čo dávajú do médií.

Včerajšie informácie:

Citace :

Na Slovensku máme k dnešnému dňu (18.03.2020) celkovo 105 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 2033 vzoriek.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes nahlásilo 8 nových pozitívnych prípadov, negatívnych bolo 217 vzoriek.


Dnešné informácie:

Citace - www.aktuality.sk :

Počet negatívnych za dnešný deň 373 + počet pozitívnych 19.
Celkový počet negatívnych vzroriek je 2316 a pozitívnych 123. „Ak sa započíta prípad pani, ktorá zomrela (nie z dôvodu ochorenia COVID-19) tak je to spolu 124.,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva


Ak bolo do včera negatívnych 2033 a pozitívnych 105, tak celkom bolo vykonaných 2138 testov. Dňa 19.3. urobili 373+19, teda 392 testov a teda konečný stav negatívnych testov by mal byť 2033+373,teda 2406 testov a nie 2316 testov.


Som zvedavý aké informácie zverejní ÚVR pri dennej zvodke. Dávajú si načas.

EDIT: zverejnili to isté, takže buď to nikto neprepočítava, alebo hovorkyňa MZ nevie čo hovorí.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639541Verze : 3
MOD
Odborníci sa nezhodujú či má, alebo nemá SR obeť COVID-19. Alebo inak - falšujeme štatitiky, alebo nie?


domov.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639704Verze : 0
MOD
Angela Merkelova je v karantene, Nemecko zakaze shromazdovani ... takze pozde, ale pozde ...
www.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639931Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

Odborníci sa nezhodujú či má, alebo nemá SR obeť COVID-19. Alebo inak - falšujeme štatitiky, alebo nie?


domov.sme.skPri polymorbídnom pacientovi v zlom stave sa žiaľ stáva, že je náročné vyhodnotiť všetky súvislosti a okolnosti úmrtia. Bez diskusie sa vie, že pacient bol nakazený aj vírusom COVID-19. To z neho však nemusí nutne robiť aj jeho obeť. Preto sa asi otáľa s jeho zaradením do štatistiky.Nepopieram tým to, že to môže mať aj politické pozadie a štatistika bez úmrtia vyzerá lepšie ako s úmrtím. No netreba za každú cenu hľadať senzáciu aj tam kde asi nie je.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#639949Verze : 0
mezitim v Izraeli ... za domaci ukol srovnejte s pripravou ze strany EU ...
nocamels.com
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640071Verze : 1
MOD

Citace - Admin :

mezitim v Izraeli ... za domaci ukol srovnejte s pripravou ze strany EU ...
nocamels.com

a co je to vlastně to EU? kdy naposledy o tom bylo slyšet?
nejen v Izraeli se zabývají trasováním nákazy a vymýšlením algoritmů k predikci jejího šíření, v tomhle je o moc dál Čína
Pomalá epidemie koronaviru. Česko nehodlá nákazu zastavit, ale modifikovat
Čtyři důvody k optimismu. Vyléčených je mnohem víc, říká expert z Oxfordu
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640074Verze : 1
MOD
Dobré vizualizace dat podle států, na webu toho mají víc.
ourworldindata.org
ourworldindata.org
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640101Verze : 1
MOD
Princ Charles otestován pozitivně na SARS-CoV-2, má pouze mírné příznaky.
https://www.bbc.com/news/uk-52033845
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640153Verze : 1
MOD
Další kulatiny za námi, a to jsou jenom potvrzené případy.
Celosvětově
Coronavirus Cases: 503 272
Deaths: 22 340
Recovered: 121 227
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640245Verze : 0
MOD
Britský premiér Johnson i jeho šéf zdravotnictví se nakazili koronavirem


Britský premiér Boris Johnson se nakazil koronavirem. Má údajně jen mírné příznaky a bude dál stát v čele boje proti epidemii v Británii. Pozitivní test vyšel i ministrovi zdravotnictví Mattu Hancockovi. Podle britských médií budou muset zřejmě do izolace i někteří další ministři a úředníci, kteří byli s premiérem v uplynulých dnech v kontaktu.
Zdroj: www.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640280Verze : 0
MOD
A co hur, mezi nakazenymi i je Till Lindemann, frontman kapely Rammstein Sad na rozdil od zkurvenych potentatu jeho jinak vcelku normalni zeme mu preji brzke uzdraveni!

www.bz-berlin.de

URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640282Verze : 3
MOD
Podle polské veřejnoprávní televize se ve Vatikánu papež František i v kleče před svatým obrazem v Čenstochové polský prezident Duda modlí za ukončení nákazy. Myslíte, že to pomůže?
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640285Verze : 1
MOD

Citace - stary :

Podle polské veřejnoprávní televize se ve Vatikánu papež František i v kleče před svatým obrazem v Čenstochové polský prezident Duda modlí za ukončení nákazy. Myslíte, že to pomůže?no, podobne vyzvy jsem postrehl i jinde, "modlete se za Italii" ... myslim si, ze by bylo vhodnejsi si priznat, ze soudruzi udelali nekde chybu, a ze zjevne ani pozde uvolnene miliardy EUR nedokazi napravit to, ze se na zdravotnictvi a dalsi sluzby za kapitalismu totalne dlabe, zatimco jsou propagovany problemy typu budovani cyklostezek, reseni alespon padesati ruznych pohlavi a podobne nesmysly. Kam to vede ve spojeni s jizanskym "dolce far niente" ted vidime v primem prenosu. Nase vzdelana Evropa, ktera jeste pred nedavnem resila prerozdelovani ekonomickych migrantu z Bangladese ted resi, jak hodit pres palubu lidi starsi 75 let, protoze ty nema "cenu" lecit. Duvenblejt!
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640287Verze : 0
MOD
mimochodem je zajimave sledovat, jake problemy s nakazou ma ted treba US Navy, ktere naprosto prehlizelo mozne dopady a ted, jak se virus siri, zacina vyrazovat z provozu, ci alespon omezovat, stezejni prvky americke namorni pritomnosti, jako jsou letadlove lode. Cina na to tentokrat nepotrebovala rakety, letadla ani ponorky, stacil takovy miniaturni srac ...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640288Verze : 0
MOD
Ak by sa Čína, čírou náhodou, rozhodla o pár týždňov z neznámeho dôvodu zaútočiť, tak môže mať zvyšok sveta trochu problém. Polovica armády na PN, ľudia zalezení. Sen každého vojvodcu... Smile


A to teda neznášam sprisahanecké teórie!
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640289Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :

Ak by sa Čína, čírou náhodou, rozhodla o pár týždňov z neznámeho dôvodu zaútočiť, tak môže mať zvyšok sveta trochu problém. Polovica armády na PN, ľudia zalezení. Sen každého vojvodcu... Smile


A to teda neznášam sprisahanecké teórie!

Fuj!!! Vyplivni to přes levé rameno !!!
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640293Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :

A to teda neznášam sprisahanecké teórie!Chceš sprisahaneckú teóriu?


Tak zmiešaj:
- toto: www.idnes.cz


- toto: www.idnes.cz


- a toto: en.wikipedia.org


Je mi divné že sa tohto ešte nechytil žiaden konšpirátor. Dá sa z toho urobiť aspoň 100 rôznych teórií podľa toho, ktor čo preferuje.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640294Verze : 0
MOD

Na stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 přidali nové grafy, tabulky a zpřístupnili datové sady.
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640359Verze : 0
MOD
von lejno nam opet ukazala jaci jsme hlupaci, vzdyt zavrene hranice sireni viru nezabranili. Ach mi maloverni, EU nas zachrani! Neda se nez konstatovat, ze ji mel tata taky radsi utrit do rucniku Sad
www.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640363Verze : 1
MOD

Citace - Admin :

von lejno nam opet ukazala...

zaplať Bůh za tuhle blbku, prostou duši bezelstnou, která plácá netušíc, jaké blbosti vypouští
pokud bude v tomhle duchu pokračovat a znemožní celou slavnou EK, rád přispěju na její sochu v nadživotní velikosti
daleko horší by bylo, kdyby tam místo ní seděl nějaký všeho schopný machiavellistický manipulátor
nějak se mi pořád vnucuje představa Milouše Jakeše na Červeném Hrádku, ale to je asi podobnost čistě náhodná
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640365Verze : 1
MOD

Citace :

... nějak se mi pořád vnucuje představa Milouše Jakeše na Červeném Hrádku...


Myslíš ... jako kůl v plote...? Smile
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640366Verze : 3
MOD
jo to mas pravdu ... kupodivu nikdo z diskutujicich s ni nesdili nazory na svetle EU-zitrky a skvelou praci, kterou EU a EK zatim odvedla ... tedy krome asi dvou nasich senatoru, kteri nevahali zaplatit reklamu na Facebooku, aby nam sdelili, ze ve sve kritice vuci EU necinime dobre, ze EU nas vsechny spasuje, spase, spasi, kdo vi co vlastne udela Very Happy a jak nam EU da spoustu penez. Stacilo se zeptat, proc mame hykat radosti nad tim, ze nam EU laskave da nase vlastni penize, a bylo po debate Very Happy
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640367Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

A co hur, mezi nakazenymi i je Till Lindemann, frontman kapely Rammstein Sad na rozdil od zkurvenych potentatu jeho jinak vcelku normalni zeme mu preji brzke uzdraveni!Radku, písali, že korónu nemá.... iba normálny zápal pľúc (hádam nekecali... Very Happy)
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640370Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

Je mi divné že sa tohto ešte nechytil žiaden konšpirátor. Dá sa z toho urobiť aspoň 100 rôznych teórií podľa toho, ktor čo preferuje.Ale chytili.... na diskusiách ... Very Happy
Asi pred dvoma-troma dňami som na tie konšpiračné teórie s armádnymi hrami narazil.... Len to nejako nekorešponduje s časovou osou zverejnenou v dobových príspevkoch čínskych lekárov....
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640371Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

... myslim si, ze by bylo vhodnejsi si priznat, ze soudruzi udelali nekde chybu, a ze zjevne ani pozde uvolnene miliardy EUR nedokazi napravit to, ze se na zdravotnictvi a dalsi sluzby za kapitalismu totalne dlabe,No keď nikto preventívne nenosí rúška s názorom, že to majú robiť iba chorí, potom sa nie je čo čudovať... Rovnako stretávacie grupáče, hoci sú vyzývaní, aby sa zbytočne nezhlukovali, alebo keď sa udejú nákazy, ako s tým nemeckým čašníkom v Rakúsku, čo nakazil množstvo Škandinávcov, keď ich nechal pískať zo svojej píšťalky #Crazy.... a dalo by sa asi pokračovať.... Slovami klasika -
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640374Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :

Citace :

... nějak se mi pořád vnucuje představa Milouše Jakeše na Červeném Hrádku...Myslíš ... jako kůl v plote...? Smile

mám na mysli střet s realitou; stejně jako tenkrát Milouš, dnes upadla na hlavu Uschi - nerozumí tomu, co se děje, a dělá jen to, co umí nejlíp - vypouští bláboly a vyčpělé fráze
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640381Verze : 1
MOD
Jak naskakují čísla za USA, tak je třeba mít na zřeteli, že v EU bylo 28.3. 298 461 nakažených a 18 372 mrtvých.
www.ecdc.europa.eu

URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640382Verze : 3
MOD
no ten narust v USA je dost desivy, 19 tisic lidi za jeden den, to se jim tam taky pekne rozjede. Co sem tak postrehl, tak Trump zvazuje zavrit New York, ktery podle nejakeho grafu co jsem videl nedavno dela asi polovinu vsech nemocnych Sad samozrejme na EU to nema, nemecko se svymi skoro 7000 za vcerejsi den, spanelsko 7500, italie dalsich 6000 ...
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640385Verze : 1
MOD
zda se, ze dneska uz se zacinaji nektere krivky zplostovat, jedine kde to roste rychleji nez driv je v Belgii, tak SNAD muzeme doufat ve svetlejsi zitrky
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640503Verze : 0
MOD
jj, ono je to videt i z toho "hromadneho" grafu vyse, kolik maji ktere staty aktivne nemocnych na 1 milion obyvatel
URL : https://www.valka.cz/11-03-2020-COVID-19-v-Ceske-a-Slovenske-republice-aktualizovano-prubezne-t230121#640518Verze : 1
MOD