Main Menu
User Menu

Gustav I.

Král Gustav I.


doba vlády: 1523-1560
URL : https://www.valka.cz/Gustav-I-t23003#87114Verze : 0
MOD
Narodil se v květnu 1496 nebo 1497 jako příbuzný Stena Stureho, dánského místodržícího ve Švédsku, u jehož dvora byl vychován. V roce 1521 uprchl z Dánska, kde byl zadržován jako rukojmí, do Švédska. Tam byl po svém příchodu šlechtou, která povstala proti dánské nadvládě, prohlášen místodržícím. S pomocí hanzovního města Lübecku se mu pak podařilo během následujících dvou let Dány vytlačit ze země.

V roce 1623 byl zvolen švédským králem, čímž Švédsko přestalo být součástí tzv. Kalmarské unie a ta následně zanikla. Po svém zvolení musel Gustav I. zlomit odpor některých šlechtických rodů a sedláků, kteří se bránili proti králi-lutheránovi. Po svém vítězství v roce 1527 král ve Vaterasu vyhlásil sekularizaci církevního majetku, který již o rok dříve zdanil. V roce 1530 byla ve Švédsku uzákoněna tzv. Augšpurská konfese, ke které mnozí poddaní přistupovali jen váhavě.


Po církvi se musel vypořádat i se šlechtou, které odňal četné pravomoci ve státní správě, kterou přesunul do rukou věrných královských úředníků, čímž posílil v zemi absolutismus. V roce 1544 změnil Gustav I. se souhlasem sněmu systém voleného krále na dědičnou monarchii a tak založil dynastii Vasa.


Poté co politicky a nábožensky sjednotil stát, začal budovat válečnou flotilu, aby upevnil i postavení Švédska na Baltu. Zemřel 29. září 1560, necelý rok před začátkem tzv. livonských válek.
URL : https://www.valka.cz/Gustav-I-t23003#88219Verze : 0