Main Menu
User Menu
Reklama

Karel X. Gustav

Král Karel X. Gustav


doba vlády: 1654 - 1660
URL : https://www.valka.cz/Karel-X-Gustav-t22981#87074Verze : 1
MOD
Narodil se 8. listopadu 1622 v Nyköpingu jako syn falckraběte Jana Kazimíra z falcko-zweibrückenské linie Wittelsbachů a Kateřiny z Vasů. Byl tedy bratrancem švédské královny Kristiny, v jejíchž službách se zúčastnil třicetileté války. Od roku 1640 byl velitelem jízdy ve vojsku generála Torstenssona a protože se osvědčil, byl po generálovi Wrangelovi v roce 1648 jmenován generalissimem švédské armády v Německu. Již v roce 1649 ho královna určila za svého následníka a o dva roky později ho povýšila na dědičného knížete. 16. června 1654 pak nastoupil na trůn jako Karel X. Gustaf.


Období jeho vlády bylo vyplněno tzv. první severní válkou, která vypukla v následujícm roce po jeho nástupu na trůn. Kromě Švédska se jí zúčastnilo Polsko, Braniborsko a Dánsko. Příčinou války byl nárok, který vznesl polský král Jan II. Kazimír z rodu Vasa na švédský trůn po abdikaci královny Kristiny. Karel XII. s podporou braniborského kurfirsta Fridricha Viléma a vévody Jiřího II. Rákocziho vpadl do Polska a v krátkém čase ho téměř celé ovládnul. Když braniborský kurfirst protestoval proti jeho postupu, přiměl ho silou k uznání svých nároků v Polsku smlouvami v Königsbergu v lednu 1656 a poté v Marlborku 23. června téhož roku. Na podporu Jana II. Kazimíra se roku 1657 vytvořila protišvédská koalice Rakouska, Dánska a Ruska, ke které se připojil i braniborský kurfirst, když mu polský král v září 1657 potvrdil nárok na Pruské knížectví. Karel X. Gustaf však vyřadil z koalice Dánsko, které porazil a mírem v Roskilde 26. června 1658 přiměl k odstoupení rozsáhlých území Švédsku. Proti spojeným rakousko-ruským silám se však prosadit nedokázal a proto přijal nabídku Anglie a Francie na zprostředkování míru. Jeho uzavření v Olivě v květnu 1660 se však již nedožil, neboť již 13. února v Göteborgu zemřel. Regentství za jeho nezletilého syna Karla XI. převzala královna-vdova Hedvika Eleonora Holštýnsko-Gottorpská.
URL : https://www.valka.cz/Karel-X-Gustav-t22981#109336Verze : 0