Main Menu
User Menu

74. mechanizovaný prapor [2020- ]

74th Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
74. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
74. mechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2020
Předchůdce:
Predecessor:
74. lehký motorizovaný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2020-DD.MM.RRRR 7. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Bučovice, Kasárny Jiřího z Poděbrad

Velitel:
Commander:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Spáčil, Dalibor (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2020-DD.MM.RRRR plukovníka Bohuslava Malečka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6142
Zdroje:
Sources:
www.74lmopr.army.cz

URL : https://www.valka.cz/74-mechanizovany-prapor-2020-t229708#637893Verze : 1
MOD
74. mechanizovaný prapor vznikl 1. ledna 2020 v důsledku transformace ze 74. lehkého motorizovaného praporu. 74. mechanizovaný prapor je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 7. mechanizované brigády. Je základním taktickým útvarem mechanizovaného vojska, který je určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády nebo samostatně.


Může plnit úkoly:
- v sestavě úkolového uskupení;
- v sestavě mechanizované brigády;
- v sestavě mechanizované divize;
- samostatně.


74. mechanizovaný prapor má novou organizační strukturu, připravenou pro nově zaváděné bojové vozidlo pěchoty. Bude prvním mechanizovaným praporem 7. mechanizované brigády, který bude touto technikou vyzbrojen. Následně se bude vyznačovat vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou, schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.


74. mechanizovaný prapor může plnit úkoly:
- v závislosti na druhu taktické činnosti, místě a úloze v boji, síle a činnosti nepřítele v sestavě mechanizované brigády nebo samostatně, při uzávěře státní hranice, při boji v obklíčení, v protidiverzní, protivýsadkové činnosti a jako taktický vzdušný výsadek,
- při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů,
- při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandardních operacích mimo území státu.
URL : https://www.valka.cz/74-mechanizovany-prapor-2020-t229708#637894Verze : 0
MOD