Main Menu
User Menu

Panenský Týnec, letiště (záložní)

Panenský Týnec, Airfield (Reserve)

     
Název:
Name:
Panenský Týnec, letiště (záložní)
Originální název:
Original Name:
Záložní letiště Panenský Týnec
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Panenský Týnec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°18'22.990"N 13°56'02.989"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1954
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zřejmě prvním dokumentem zmiňujícím polní (záložní) letiště poř. číslo 19. Panenský Týnec, vydaným Velitelstvím letectva je:
"Polní travnatá letiště: 0081757-VL 16.6.1954: SLS pasy - přidělení":5. letecké stíhací divize Žatec pro letecké útvary 11. letecký stíhací pluk, 15. letecký stíhací pluk, 17. letecký stíhací pluk

Zdroje:
Sources:
"Přehled 100" z r. 1961; "Přehled Praděd" z r. 1964; "Přehled 70" z r. 1971 (Ministerstvo národní obrany a Generální štáb.
"LETIŠTĚ" * Svět křídel Cheb -2015)

Panenský Týnec, letiště (záložní) - Zdroj: www.mapy.cz

Zdroj: www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Panensky-Tynec-letiste-zalozni-t229697#637848Verze : 2
19. Panenský Týnec
Letiště s travnatou vzletovou a přistávací drahou (zkratka VPD) s rozměry 2200 x 200 m bylo vybudováno 1,8 km SV od Panenského Týnce.
Ve druhé polovině padesátých let byla původně travnatá VPD "zpevněna" s asfaltovým povrchem s rozměry 2000 x 30 m.
Na koncích dráhy byly vybudovány stojánky (150 x 30 m), propojené zpevněnou komunikací a jižně od ní byla pojížděcí dráha š=10 m.
Základní údaje po r. 1961
Volací znak: KRAVATA
Číslo letiště: 497
Třída letiště: 3
Rozměry: 2000 x 30 m
(*) v r. 1984 prodloužena oboustranně o 250m betonového povrchu na délku 2500m
Povrch: asfalt (*)
Poloha: 10 km JV od Loun
Nadmořká výška: 368 m
Směr VPD: 267° / 087°
Panenský Týnec, letiště (záložní) - Ilustrační foto - směr dráhy neodpovídá skutečnému zeměpisnému směru

Ilustrační foto - směr dráhy neodpovídá skutečnému zeměpisnému směru
Panenský Týnec, letiště (záložní) - Ilustrační zákres z Přehledu Praděd rozmístění radionavigačních prostředků  - směr dráhy neodpovídá skutečnému zeměpisnému směru

Ilustrační zákres z "Přehledu Praděd" rozmístění radionavigačních prostředků - směr dráhy neodpovídá skutečnému zeměpisnému směru
URL : https://www.valka.cz/Panensky-Tynec-letiste-zalozni-t229697#637849Verze : 6