Main Menu
User Menu

Alfons XIII.

Alfonso XIII de España

     
Příjmení:
Surname:
Alfonso XIII
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitángenerál, polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Král Španělska
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.05.1886 Madrid /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.02.1941 Roma /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Král Španělska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Alfons-XIII-t22960#611363Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alfonso XIII
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.05.1886 generálkapitán
DD.MM.1828 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.05.1902-14.04.1931 Velitel : Velitelství armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

17.05.1886

Řád Karla III. - řetěz
Order of Charles III - Collar
Orden de Carlos III - Collar
-

17.05.1886

Řád Isabely Katolické - velkokříž
Order of Isabella the Catholic - Grand Cross
Real Orden de Isabel la Católica - Gran Cruz
-

17.05.1886

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

28.07.1897

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

DD.MM.1900

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1900

Řád věže a meče - velkokříž
Order of Tower and Sword - Grand Cross
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
No 315

DD.MM.1900

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

20.07.1901

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

16.05.1902

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

16.05.1902

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1902

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

DD.MM.1902

Řád Leopolda - velkokříž s řetězem
Order of Leopold - Grand Cross with Collar
Ordre de Léopold - Grand cordon
-

09.06.1905

Královský Viktoriin řetěz
Royal Victorian Chain
-

DD.MM.1930

Řetěz řádu Chryzantémy
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum
大勲位菊花章頸飾 / だいくんいきっかしょうけいしょく
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Domácí rytířský řád Sv. Huberta
Order of St Hubert
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy 4. třída - červená
Order of Military Merit 4th Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
-

DD.MM.RRRR

Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Gran Cruz Laureada de San Fernando
-

DD.MM.RRRR

Řád za námořní zásluhy - velkokříž (červená dekorácia)
Order of Naval Merit - Grand Cross (Red Decoration)
Orden del Mérito Naval - Gran Cruz con distintivo rojo
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 1908 pro cizince - zlatá
Jubilee Medal 1908 for Foreigners - Gold
Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer - Gold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alfons-XIII-t22960#611456Verze : 0
MOD
Následník španělského trůnu se narodil po smrti svého otce, Alfonse XII. 17. května 1886 a po celou dobu jeho nezletilosti vládla jeho matka Marie Kristina, dcera rakouského arcivévody Karla Ferdinanda. Státní politiku řídil pevnou rukou zkušený ministerský předseda Cánovas.


V době jeho dospívání se Španělsko měnilo doslova před jeho očima. Jeho již tak zredukovaná koloniální říše se prakticky rozpadla po ztrátě Kuby a Filipín v důsledku národně osvobozeneckého boje a završené porážkou v španělsko-americké válce. V samotném Španělsku rostl počet obyvatel měst, kam přicházeli rolníci vyhnaní z půdy i zástupy vracejících se emigrantů. Na předměstích vyrůstaly chudé čtvrti plné chudých nádeníků a lidí bez práce. Za této situace nebylo překvapením, že v zemi rozbujel radikalismus a anarchistické hnutí, jehož hlavním prostředkem byl teror zaměřený proti vlastníkům půdy, továren a státní moci. Obětí organizovaného násilí se v roce 1897 stal i Cánovas. Anarchisté podnikli také pumový útok proti svatebnímu průvodu krále Alfonse XIII., když se v roce 1906 ženil s vnučkou královny Viktorie - Viktorií Evženií.


Po svém nástupu na trůn roku 1902 zahájil Alfons XIII. liberální reformy, které však nepřinesly očekávaný efekt. Vlády se střídaly jako houby po dešti a roku 1912 padl za oběť atentátu již druhý ministerský předseda - José Canalejas. Uklidění situace nepřinesla ani první světová válka, kdy Španělsko těžilo ze své neutrality. Hospodářský úspěch provázela hyperinflace a nárůst separatismu, zejména v Baskicku a v Katalánsku. V roce 1917 zmítaly celou zemí stávky, hrozící přerůst v násilné nepokoje. Vláda se rozhodla řešit nastalou situaci vyhlášením vyjímečného stavu a nasazením občanské Civilní gardy proti stávkujícím v Barceloně. V roce 1918 zvítězili radikálové ve volbách a hrozba občanské války a převzetí moci extrémní levicí se stalo reálnou hrozbou. Král neviděl v parlamentarismu cestu k nastolení pořádku a stability v zemi. Proto se po další vlně stávek v letech 1922 - 23 rozhodl využít nespokojenosti armády, obviňované parlamentem z porážky v Maroku v roce 1921, a nastolit vojenskou diktaturu. Role diktátora se ujal generální kapitán (vojenský guvernér) v Barceloně, generál markýz Primo de Rivera, který vynikal rázným vystupováním.


Po převratu, provedeném v noci z 12. na 13. září 1923 byla králem jmenována desetičlenná vojenská junta. Parlament a obecní rady byly rozpuštěny, občanské svobody zrušeny, byla zavedena cenzura, do továren byly nasazeny vojenské stráže a stávky byly zakázány. Během několika týdnů skončil v Barceloně a jiných městech teror, atentáty a nepokoje, v zemi byl nastolen klid a pořádek. Zrušením celých položek státního rozpočtu dosáhl generál zlepšení stavu státních financí a stabilizoval hospodářskou situaci. Španělsko za jeho vlády těžilo ze světového ekonomického oživení, ztrojnásobilo produkci oceli a díky státnímu monopolu byla provedena elektrifikace země, zřízena telefonní síť a modernizována železnice. Byla vybudována soustava přehrad na řece Ebro a zavlažovací systém umožnil zvýšit produkci zemědělství.


V zahraniční politice se nová vláda zprvu orientovala na Francii, s jejíž pomocí se porazit Rífskou republiku a obnovit kontrolu nad Španělským Marokem. V roce 1926 pak generál Primo de Rivera přijal Mussoliniho návrh a uzavřel s ním smlouvu o přátelsktví a arbitráži za příslib podpory španělského požadavku na získání Tangeru, což však velmoci na konferenci v Paříži o dva roky později zamítly.


Alfons XIII. v září 1927 formálně obnovil kortesy, aby utlumil růst nespokojenosti s diktaturou a monarchií, zejména v řadách inteligence a liberálů, ale i drobných a středních živnostníků. Do roku 1929 už veškeré počáteční nadšení pro diktaturu vyprchalo a v zemi byl méně populární než generál de Rivera již jen král Alfons XIII. Dokonce i španělští grandové již žádali odvolání markýze de Rivery, jemuž kladli za vinu rostoucí radikalizaci separatistů a dosáhli v lednu 1930 jeho odvolání. Král poté do čela vlády jmenoval generála Berengueru a obnovil ústavu z roku 1876. Sílící republikánské hnutí však již nedokázal zastavit a prorůstalo i do armádních struktur. Alfons XIII. se pokusil situaci řešit jmenováním populárního admirála Aznara do čela vlády, přesto utrpěl ve volbách konaných 12. dubna 1931 drtivou porážku od republikánů. Král dva dny poté opustil zemi a odplul lodí z Cartageny do Itálie, kde mu král Viktor Emanuel III. poskytnul azyl. Počátkem prosince pak nově svolané kortesy vyhlásily ve Španělsku druhou republiku.


Alfons XIII. nikdy neabdikoval a svá dynastická práva přenesl na svého třetího syna Juana, hraběte barcelonského - otci současného krále Juana Carlose. Zemřel v Římě 28. února 1941.
URL : https://www.valka.cz/Alfons-XIII-t22960#105065Verze : 0