Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
S&T Motiv K12
Originální název:
Original Name:
S&T Motiv K12
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR S&T Motiv Co., Ltd, Pusan
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
11,9 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
1234 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
560 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
200 (rozpadající se pás M13 / disintegrating M13 belt)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600-950 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/S%26T_Motiv_K12
www.sntmotiv.com
www.militaryfactory.com
thaimilitaryandasianregion.blogspot.com

URL : https://www.valka.cz/S-T-Motiv-K12-t229591#637601Verze : 0
MOD