Main Menu
User Menu
Reklama

Kapitángenerál (nám.)

Captain General

Capitán general de la Armada

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
kapitángenerál
Generálská skupina:
Generals Group:
5. generálska hodnosť - najvyššia
Datum vzniku:
Established:
DD.MM.15RR
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
admirálgenerál 1)
admirál 2)
generálporučík 3)
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kapitángenerál vzdušních sil
kapitángenerál
Počet udělení:
Number of Appointments:


URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-nam-t229537#637493Verze : 7
MOD
Hodnosť sa objavuje počas 16. stor. a jej držitel okrem vojenský právomocí ab funkcií obyčajne disponoval aj vládnymi a správnymi právomocami na určitom teritoriu generálnej kapitánie (Capitania General) ktorej bol obyčajne vrcholným predstavitelom. Z tejto pozície prestavoval v zastúpení moc a správu monarchu.
V kolóniách obyčajne túto hodnosť držali miestokráli avšak po ďalšej expanzii impéria bolo nutné menovať do tejto hodnosti aj guvernérov, správcov menších územných celkov pričom ich právomoci boli podobné miestokrála.

Dnes hodnosť prináleží královi ako vrchnému velitelovi ozbrojených sil.

V mimoriadnych prípadoch sú niektorí generáporučíci povýšení do tejto hodnosti avšak sa jedná o povýšenie Ad honorem, protokolárne bez reálnej moci spájajúcej sa s tohoto hodnosťou.

Pozn.
1) od / since 18.05.1999
2) do / till 18.05.1999
3) do / till 24.11.1868

https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_general
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-nam-t229537#639251Verze : 2
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.154R Núñez de Vela, Blasco
09.07.1663 Fernández de la Cueva y Enríquez, Francisco
DD.MM.1666 Colón de Portugal, Pedro Nuño
09.11.1805 Gravina, Federico
06.06.1817 Villavicencio, Juan María de
01.05.1830 Ruiz de Apodaca y Eliza, Juan José
DD.MM.1833 de Valdés y Flórez, Cayetano
DD.MM.1856 Armero Peñaranda, Francisco
20.11.1975 -, Jan Karel I.
19.06.2014 -, Filip VI.
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-nam-t229537#637494Verze : 1
MOD