16. střelecká divize [1941-1947]

16th Rifle Division
16. strelecká divízia - 2. formovanie
16-я стрелковая дивизия (16 сд) - II. формирование
     
Název:
Name:
16. střelecká divize 16th Rifle Division
Originální název:
Original Name:
16-я стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1947
Nástupce:
Successor:
44. střelecká brigáda 44th Rifle Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.12.1941-27.12.1942 Moskevský vojenský okruh
27.12.1942-15.01.1943 Brjanský front
15.01.1943-28.02.1943 2. tanková armáda
28.02.1943-12.06.1943 48. armáda
12.06.1943-10.08.1943 42. střelecký sbor
11.08.1943-28.09.1943 Moskevský vojenský okruh
28.09.1943-19.12.1943 2. gardový střelecký sbor
20.12.1943-11.01.1944 4. úderná armáda
12.01.1944-27.01.1944 103. střelecký sbor
28.01.1944-14.02.1944 60. střelecký sbor
15.02.1944-22.02.1944 1. pobaltský front
22.02.1944-20.03.1944 91. střelecký sbor
21.03.1944-11.04.1944 4. úderná armáda
11.04.1944-03.06.1944 1. pobaltský front
04.06.1944-12.07.1944 4. úderná armáda
12.07.1944-21.07.1944 1. pobaltský front
21.07.1944-23.07.1944 43. armáda
24.07.1944-01.08.1944 51. armáda
01.08.1944-03.08.1944 63. střelecký sbor
04.08.1944-18.08.1944 54. střelecký sbor
19.08.1944-23.08.1944 3. gardový tankový sbor
24.08.1944-18.10.1944 13. gardový střelecký sbor
19.10.1944-01.11.1944 54. střelecký sbor
01.11.1944-13.11.1944 2. gardová armáda
14.11.1944-01.12.1944 13. gardový střelecký sbor
01.12.1944-05.12.1944 1. střelecký sbor
05.12.1944-12.02.1945 14. střelecký sbor
12.02.1945-28.02.1945 4. úderná armáda
28.02.1945-02.03.1945 84. střelecký sbor
03.03.1945-13.08.1946 22. gardový střelecký sbor
13.08.1946-DD.MM.1947 2. gardový střelecký sbor
18.12.1941-27.12.1942 Moscow Military District
27.12.1942-15.01.1943 Bryansk Front
15.01.1943-28.02.1943 2nd Tank Army
28.02.1943-12.06.1943 48th Army
12.06.1943-10.08.1943 42nd Rifle Corps
11.08.1943-28.09.1943 Moscow Military District
28.09.1943-19.12.1943 2nd Guards Rifle Corps
20.12.1943-11.01.1944 4th Shock Army
12.01.1944-27.01.1944 103rd Rifle Corps
28.01.1944-14.02.1944 60th Rifle Corps
15.02.1944-22.02.1944 1st Baltic Front
22.02.1944-20.03.1944 91st Rifle Corps
21.03.1944-11.04.1944 4th Shock Army
11.04.1944-03.06.1944 1st Baltic Front
04.06.1944-12.07.1944 4th Shock Army
12.07.1944-21.07.1944 1st Baltic Front
21.07.1944-23.07.1944 43rd Army
24.07.1944-01.08.1944 51st Army
01.08.1944-03.08.1944 63rd Rifle Corps
04.08.1944-18.08.1944 54th Rifle Corps
19.08.1944-23.08.1944 3rd Guards Tank Corps
24.08.1944-18.10.1944 13th Guards Rifle Corps
19.10.1944-01.11.1944 54th Rifle Corps
01.11.1944-13.11.1944 2nd Guards Army
14.11.1944-01.12.1944 13th Guards Rifle Corps
01.12.1944-05.12.1944 1st Rifle Corps
05.12.1944-12.02.1945 14th Rifle Corps
12.02.1945-28.02.1945 4th Shock Army
28.02.1945-02.03.1945 84th Rifle Corps
03.03.1945-13.08.1946 22nd Guards Rifle Corps
13.08.1946-DD.MM.1947 2nd Guards Rifle Corps
Dislokace:
Deployed:
18.12.1941-DD.MM.RRRR Balachna, Nižnonovgorodská oblasť, ? /
DD.02.1943-DD.05.1945 východoevropské válčiště, ?
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vilnius, ? /
Velitel:
Commander:
18.12.1941-03.04.1942 ?, ? ( )
03.04.1942-03.05.1942 Baltušis-Žemajtis, Felix Rafailovič (Komandir brigady / Командир бригады)
03.05.1942-18.04.1943 Baltušis-Žemajtis, Felix Rafailovič (Geněral-major / Генерал-майор)
18.04.1943-08.09.1944 Karvjalis, Vladas Antonovič (Geněral-major / Генерал-майор)
08.09.1944-02.11.1944 Urbšas, Adolfas Ionovič (Polkovnik / Полковник)
02.11.1944-12.05.1945 Urbšas, Adolfas Ionovič (Geněral-major / Генерал-майор)
12.05.1945-DD.MM.1947 Motěka, Vladislav Kazimirovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.12.1941-24.03.1943 Kiršinas, Vacnas Pronasovič (Polkovnik / Полковник)
02.04.1943-07.09.1944 Urbšas, Adolfas Ionovič (Polkovnik / Полковник)
DD.10.1944-DD.MM.1947 Rakov, Stepan Semjonovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
18.12.1941-DD.MM.1947 Litevská
05.04.1945-DD.MM.1947 Klajpedská
18.12.1941-DD.MM.1947 ?Lithuanian"
05.04.1945-DD.MM.1947 "Klaipeda"
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
27.12.1941 - 20.08.1943
28.09.1943 - 09.05.1945
in the Army in the Field:
27.12.1941 - 20.08.1943
28.09.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Feskov, V. I., Golikov, V. I., Kalašnikov, K. A.: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk, ITU 2003, ISBN 5-7511-1624-0 (В.И. Феськов, К.А. Калашников, В.И. Голиков: Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг., Томск, 2003)
URL : https://www.valka.cz/16-strelecka-divize-1941-1947-t22949#564730 Verze : 4

16. strelecká divízia

16-я стрелковая дивизия


Rozhodnutie o vytvorení 16. streleckej divízie prijal Štátny výbor obrany Zväzu sovietskych socialistických republík 18. decembra 1941. Divízia bola sformovaná v Moskovskom vojenskom okruhu v Balachne v Nižnonovgorodskej oblasti. Formovanie sa uskutočnilo najmä na úkor utečencov a evakuantov z Litvy, ako aj bojovníkov a dôstojníkov bývalého 29. litovského teritoriálneho streleckého zboru, rozmiestnených počas vojny v rôznych jednotkách Červenej armády, nájdených a prevedených do novej divízie. Jadro dôstojníkov divízie tvorili absolventi Vilniuskej pechotnej školy, evakuovaní do Novokuznecka v Kemerovskej oblasti (absolvovali skrátený výcvik). Politickými pracovníkmi boli najmä bývalí ilegálny bojovníci, stranícki pracovníci a pracovníci sovietov.

Podľa údajov k 1. januáru 1943 bolo z 10 250 vojakov a dôstojníkov divízie 7 tisíc Litovčanov a obyvateľov Litvy. V divízii bolo z pohľadu národností 3 720 Litovčanov (36,3 %), 3 064 Rusov (29 %), 2 973 (29 %) Židov a 492 (4,8 %) zástupcov iných národností. Podľa iných zdrojov v 16. litovskej divízii bojovalo 23,2 percenta Židov (2378). V prípade oboch zdrojov však ide o najvyšší počet židovských vojakov v jednej vojenskej jednotke Červenej armády. Židia tvorili 13 percent (136 mužov) všetkých dôstojníkov divízie a 34,2 percenta vojakov v streleckých bojových jednotkách divízie.

Spočiatku sa rozkazy a príkazy vydávali v litovčine. Viac ako tretina vojakov však nehovorila po litovsky; frontoví dôstojníci a seržanti, ktorí boli do divízie vyslaní, aby jej odovzdali svoje bojové skúsenosti, boli prevažne Rusi; navyše v bojovej situácii by si vojakov divízie mohli kvôli neznalosti jazyka pomýliť s nepriateľmi a strieľať na nich. Z týchto dôvodov sa ruština stala jazykom rozkazov, príkazov a vlastne aj jazykom medzietnickej komunikácie.

Formovanie a výcvik divízie boli ukončené do februára 1943. Divíziu tvorili: 156., 167., 249. strelecký pluk a 224. delostrelecký pluk, spojovací prápor, ženijný prápor, protitankový oddiel, mínometný oddiel, špeciálna rota pre výcvik partizánov a prieskumníkov pre operácie v okupovanej Litve, výcvikový prápor, divízna kapela a orchester. V máji 1942 bol vytvorený 2. samostatný záložný prápor. Prvým veliteľom divízie bol general-major F. Baltušis-Žemajtis, po bojoch v zime 1943 ho nahradil general-major V. Karvjalis, potom general-major A. Urbšas. Divízia vstúpila do bojov 21. februára 1943 pri meste Alexejevka, 50 km juhovýchodne od Orla, a v bojoch o mesto utrpela ťažké straty.

V lete 1943 sa divízia zúčastnila na bitke pri Kursku. V prvých dňoch jednotka odolala silnému útoku nemeckej 383. pešej a 18. tankovej divízie, ktorý sprevádzal nálet 120 lietadiel. V dôsledku piatich útokov počas dňa sa nemecké jednotky vklinili do pozície sovietskych jednotiek, ale protiútokom sa pozície obnovili a nepriateľ utrpel značné straty. Potom bola divízia zaradená do 4. údernej armády Kalininského frontu a zúčastnila sa obranných a útočných bojov v Bielorusku. Dňa 27. decembra 1943 divízia dostala pochvalu veliteľa frontu za bojové akcie pri obkľúčení Ježerščevskej skupiny nepriateľa, prelomení opevnenej obrannej línie Nemcov južne od Neveľa a oslobodení mesta Gorodok. Po oslobodení Polocka dostala divízia rozkaz pochodovať viac ako 500 km a sústrediť sa pri Šiauliai. Divízia vstúpila na už oslobodené územie Litvy. V polovici augusta 1944 sa divízia vyznamenala pri odrazení protiofenzívy pri Šiauliai, ktorú podnikli Nemci s použitím až 800 tankov a útočných diel (podľa tvrdenia ruských historikov). Za príkladné plnenie úloh velenia v bojoch s nemeckými útočníkmi počas prelomenia nepriateľskej obrany severozápadne a juhozápadne od Šiauliai, a za preukázanú statočnosť a odvahu bola divízia dňa 31.10.1944 vyznamenaná Radom červenej zástavy.

Koncom januára 1945 sa divízia zúčastnila na útočnej operácii zameranej na porážku nepriateľského zoskupenia v oblasti Klaipedy, počas ktorej sa 28. januára 1945 vyznamenala pri útoku na Klaipedu. Na pamiatku dosiahnutého víťazstva a za vyznamenanie sa v bojoch pri oslobodzovaní Klaipedy bol divízii dňa 5.4.1945 udelený čestný názov "Klajpedská". Dňa 31. januára 1945 dostala divízia rozkaz opäť odísť do Kuronska, kde počas zimy a jari pokračovala v boji proti nemeckým jednotkám. Ešte 8. mája 1945 dopoludnia prebiehali posledné boje a o 12. hodine popoludní divízia spolu s ďalšími jednotkami Červenej armády prijala kapituláciu nemeckého zoskupenia v Kuronsku. V polovici júla litovská divízia uskutočnila triumfálny pochod naprieč Litvou.

Po skončení vojny bola divízia dislokovaná, až do jej transformácie na 44. samostatnú streleckú brigádu v roku 1947, v hlavnom meste Litvy - Vilniuse.

Zdroje:
ru.wikipedia.org
www.jewniverse.ru
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10404/

16. střelecká divize [1941-1947] - Danute Staniliene (vpravo), guľometníčka 167. streleckého pluku (16. strelecká divízia, 4. úderná armáda, 1. pobaltský front)
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20200409/1018465392/Bez-nee-ne-bylo-by-sovremennoy-respubliki-podvigi-16-y-Litovskoy-strelkovoy-divizii.html

Danute Staniliene (vpravo), guľometníčka 167. streleckého pluku (16. strelecká divízia, 4. úderná armáda, 1. pobaltský front)
ee.baltnews.com

URL : https://www.valka.cz/16-strelecka-divize-1941-1947-t22949#745701 Verze : 23
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více