Main Menu
User Menu

Forrest, Nathan Bedford

     
Příjmení:
Surname:
Forrest
Jméno:
Given Name:
Nathan Bedford
Jméno v originále:
Original Name:
Nathan Bedford Forrest
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík CSA
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.07.1821 Chapel Hill, Tennessee
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.10.1877 Memphis
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
generálporučík CSA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.civilwarhome.com/natbio.htm
URL : https://www.valka.cz/Forrest-Nathan-Bedford-t22930#382287Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Forrest
Jméno:
Given Name:
Nathan Bedford
Jméno v originále:
Original Name:
Nathan Bedford Forrest
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.07.1862 brigádny generál CSA
04.12.1863 generálmajor CSA
28.02.1865 generálporučík CSA
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.civilwarhome.com/natbio.htm
URL : https://www.valka.cz/Forrest-Nathan-Bedford-t22930#509536Verze : 0
MOD
Nathan Bedford Forrest


/13.7.1821-29.10.1877/

„Již v jeho prvním boji, při střetnutí u Bowling Green, čtyřicetiletý Forrest improvizoval s dvojitým obklíčením v kombinaci s frontálním útokem, tedy s taktikami o kterých předtím pravděpodobně nikdy ani neslyšel...“
Shelby Foote


Forrest se narodil v Chapel Hill v Tennessee. Před vypuknutím občanské války ho živil obchod s otroky a jeho bavlníkové plantáže, takže se celkem pochopitelně horlivě stavěl za zachování otroctví v jižních státech. Během své pozdější velitelské dráhy se projevil jako představitel tvrdého jádra velitelského sboru Konfederace. Byl to ryzí jižan s vyhraněnými názory na politiku i válku, neústupný, v boji někdy až brutální. Před jeho obávanou jízdou měla respekt většina velitelů Unie, včetně Granta či Shermana.


Když Lincoln v dubnu 1861 povolal 75.000 dobrovolníků aby potlačil rebelii v odtržených státech, fakticky tím vyhlásil Konfederaci válku. V jižních státech nastalo masivní vstupování dobrovolníků do armády. I v Tennessee, které se od Unie odtrhlo 7. května, se začaly formovat první jednotky. Jako horlivý secesionista byl samozřejmě mezi prvními dobrovolníky i plantážník Forrest. Svou válečnou kariéru tak započal jako obyčejný voják bez sebemenšího vojenského vzdělání. Po běžném základním výcviku byl zařazen ke konfederační kavalerii H. Whitea. Záhy je na popud guvernéra povýšen na podplukovníka a buduje na vlastní náklady jízdní prapor. Zcela jistě si to může dovolit. Jeho jmění se tou dobou pohybuje okolo 1,5 milionu dolarů.


Před pádem Fort Donelsonu v únoru 1862 vyvedl většinu svých mužů a několik dalších jednotek z obklíčené pevnosti a při ústupu z Nashville předvedl své schopnosti při ochraně zadního voje armády. V březnu je povýšen na plukovníka a jeho jízda je zařazena jako divize do Army of Tennessee. Zatímco na východě se očekává mohutná federální invaze naplánovaná novým vrchním velitelem Unie McClellanem, na západní frontě v Tennessee se odehrává krvavá bitva u Shilohu. Forrest ale bohužel nedostává příležitost efektivně využít své vojáky a opět na něj zbyl úkol krýt ústup. Navíc je přitom raněn.


Po obléhání Corinthu je Forrest povýšen na brigádního generála a obsazuje se svou brigádou Mufreesboro. Na přelomu let 1862-63 vede několik nájezdů na zásobovací trasy Grantovy armády při jeho operacích v centrálním Mississippi. Taktika náhlých jízdních výpadů do týla nepřítele se ukazuje jako vysoce efektivní. Forrestovi muži likvidují nebo berou do zajetí odloučené federální jednotky, ničí zásobovací sklady a vůbec se snaží způsobit co největší škody. Několikrát Forrestova brigáda sehraje rozhodující roli při operacích VanDornovy armády. Po spojení s Wheelerovou kavaleriií se neúspěšně pokusí o znovuzískání pevnosti Fort Donelson. Po ztroskotání celé akce Forrest přísahá, že pod Wheelerem již nikdy sloužit nebude a začíná se více spoléhat na svůj přirozený talent k vedení boje. Zavádí do kavalerie nové bojové taktiky, jeho jezdci nahrazují do té doby dominující revolvery ve své výzbroji účinnějšími zkrácenými brokovnicemi. Mimo jiné v té době proslul svým heslem, ve kterém shrnul veškeré taktické poučky: "Bejt tam první s více lidma". Neposlušnost svých podřízených trestá Forrest na místě. Je znám případ, kdy se nepohodl se svým podřízeným a došlo k souboji. Poddůstojník Andrew W. Gould je smrtelně zraněn ačkoliv na Forresta střílí z revolveru, který je vyzbrojen pouze kapesním nožem.


V létě 1863 velí úspěšně jízdní divizi v bitvě u Chickamauga. Po neshodách se svým nadřízeným Braxtonem Braggem se vrací do západního Tennessee. Než aby se ponížil a znovu poslouchal rozkazy nenáviděného Wheelera, raději velí menším přepadovým jednotkám. Zanedlouho se mu podaří naverbovat dostatečné množství vojáků aby mohl působit potíže Shermanovým vojskům v okolí Memphisu. Na jaře 1864 Forrestova kavalerie podniká výpad na pevnost Fort Pillow v Tennessee s federální posádkou, čítající 557 mužů. Více než polovina unionistů je zabita a zbytek je zajat. Mezi rebely je pouze 14 mrtvých. Později je Forrest obviňován, že jeho muži se dopustili masakru na černošské části posádky která se po krátkém odporu vzdala. Jižanský velitel to popírá ale některá svědectví přeživších federalistů mluví proti.


Předposlední rok války ještě jeho jízda zasáhne do bitev u Brice's Crossroads a Tupela. Také poskytl své jednotky Hoodově armádě při nepříliš úspěšné invazi do středního Tennessee. V posledních měsících války vede zbytky svých mužů proti vpádu Wilsonovy federální kavalerie do Alabamy a Georgie. Jeho účinkování ve válce skončilo s kapitulací západní konfederační armády R. Taylora.
Po ukončení bojů a zahájení „Rekonstrukce Jihu“ se potřeboval rychle dostat z finačních problémů, spojených s válkou a začal opět podnikat v pěstování bavlny. Také se stal prezidentem železniční společnosti Selma, Marion & Memphis Railroad a brzy získal svůj předválečný vliv.


Porážka Jihu a především osvobození a zrovnoprávnění otroků mu ale nedalo spát. V prosinci 1865 zakládá v Pulaski v Tennessee ještě s dalšími veterány občanské války Ku Klux Klan. Jako nenásilná organizace měla pomáhat sirotkům a válečným vdovám a být jakousi opozicí proti rozšíření hlasovacích práv pro černochy. Záhy se ale odvrátila od původní myšlenky a stále častěji docházelo k nepřátelským a násilným akcím členů klanu. Proto Forrest v roce 1869 klan oficiálně rozpouští. Po úplném zákazu Ku Klux Klanu prezidentem Grantem v roce 1871 ale organizace stále tajně přežívá až do svého znovuvskříšení a velkému boomu na začátku 20. století, kdy se rozšířila až do Evropy. S tím už ale nemá Nathan B. Forrest nic společného. Tento rozporuplný muž a velký bojovník totiž umírá 29. října 1877 v Memphisu, pravděpodobně na cukrovku.


Na závěr ještě jednu z mnoha historek, které se o legendárním veliteli a „Čaroději v sedle“ dodnes vypravují: Nathan Bedford Forrest byl v bitevní vřavě velmi horlivý. Prý pod ním v boji zemřelo 29 koní a sám osobně zabil více než 30 yankeeů.
Po bitvě u u Shilohu jeho muži kryli u Fallen Timbers ústup konfederačních jednotek ke Corinthu. Při hlídkování na hřebeni nad údolím zahlédli rebelové předsunuté jednotky Grantovy armády.
Forrest pocítil svou šanci a ihned vydal rozkaz k útoku. Jezdci se přiřítili dolů ze srázu a když je překvapení unionisté spatřili, většina z nich začala před jižanskou kavalerií prchat. Kdo zůstal stát byl sražen mohutnou střelbou z brokovnic a revolverů. Federální kavaleristé zahájili zmatenou střelbu do vzduchu a začali ustupovat. Když to Forrest uviděl, obrátil se nyní proti zformované brigádě yankeeské pěchoty opodál a za mávání šavlí a řvaní "Útok! Útok!" vyrazil proti dalšímu nepříteli.
Ve zmatku si ale neuvědomil že je sám, protože jeho vojáci byli zaneprázdněni odzbrojováním zajatců a začínali se stahovat. Plukovník Forrest se tak jako jediný šedivý ostrůvek ocitl v modrém moři seveřanských uniforem.
"Zabijte ho! Zabijte toho mizernýho rebela! Sundejte ho z toho koně!" To ale nebylo snadné, kůň byl velice mrštný, kopal kolem sebe a Forrest se zběsile oháněl svou šavlí. V jednu chvíli jeden modrokabátník odstoupil, strhl z ramene pušku, namířil na Forresta a natáhl kohoutek....
Kulka Forresta minula ale tlaková vlna ho nadzvedla v sedle. V tu chvíli se v něm probudila zuřivost a začal si klestit cestu z masy tmavomodrých uniforem. Sekl jednoho vojáka do krku, vytáhl ho za sebe na koně a vyrazil tryskem zpět k jižanským liniím, majíc federála za svými zády jako štít před nepřátelskými kulkami. Jakmile byl mimo dostřel, shodil nešťastníka dolů a vyjel vzhůru na hřeben kde ho jeho muži přivítali s otevřenými ústy v němém úžasu...
Více na http://bob.zbroj.info
URL : https://www.valka.cz/Forrest-Nathan-Bedford-t22930#86798Verze : 0