Main Menu
User Menu

Ain Jdiwi

Ain Jdiwi

Ain Jdiwi / عين جديوي / ⵄⵉⵏ ⵊⴷⵉⵡⵉ

     
Název:
Name:
Ain Jdiwi
Originální název:
Original Name:
Ain Jdiwi / عين جديوي / ⵄⵉⵏ ⵊⴷⵉⵡⵉ
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Tanger-Tétouan
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°34'08.39"N 5°55'12.72"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mapcarta.com/N3144616561
geografiainfo.es
URL : https://www.valka.cz/Ain-Jdiwi-t229148#636615Verze : 0
MOD