Main Menu
User Menu

Brunšvicko-lüneburské vévodství [1235-1692]

Duchy of Brunswick-Lüneburg

Herzogtum Braunschweig-Lüneburg

     
Název:
Name:
Brunšvicko-lüneburské vévodství
Originální název:
Original Name:
Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
Hlavní město:
Capital:
Brunšvik, Lüneburg
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa (Německo)
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.1235 z části území Saského vévodství
Zánik:
Dissolution:
16.12.1692 rozdělením na Brunšvicko-lüneburské kurfiřtství a Brunšvicko-Wolfenbüttelské knížectví
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
němci
Vlajka:
Flag:
?
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Súčasť Svätej ríše Rímskej národa Nemeckého
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brunsvicko-lueneburske-vevodstvi-1235-1692-t228914#635987Verze : 0
MOD
Brunšvicko-lüneburské vojvodstvo bol súhrnný názov dedičných území ovládaných príslušníkmi rodu Welfov, v rámci ktorého sa titul vojvoda Brunšvicko-lüneburský dedil od jeho priznnaia v roku 1235. Vojvodstvo ako také nebolo unitárnym a jednotným štátom, teritórium bolo rozdelené medzi jednotlivé vetvy rozvetvenej rodiny, ktoré vládli na svojich panstvách často nezávisle od vôle vládnuceho vojvodu. Hranice jednotlivých dŕžiav sa v priebehu existencie vojvodstva často menili v závislosti na dedičských, či sobášnych zmenách, k najdôležitejšje zmene došlo v roku 1692, keď sa vojvodstvo fakticky, aj formálne rozdelilo na dva samostatné subjekty - Brunšvicko-lüneburské kurfirstsvo (Kniežatstvá Calenberg a Lüneburg s niekoľkými menšími priľahlými územiami) a Brunšvicko-Wolfenbüttelské kniežatstvo. Samotný titul Vojvodu Brunšvicko-lüneburského zanikol ale až v roku 1806, spolu so zánikom Svätej ríše Rímskej národa Nemeckého.

Najvýznamnejšie dedičné územia spadajúce do vojvodstva boli:
- Brunšvicko-Wolfenbüttelské kniežatstvo (Principality of Brunswick-Wolfenbüttel / Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel), od roku 1269,
- Calenbergské kniežatstvo (Principality of Calenberg / Fürstentum Calenberg), od roku 1432,
- Lüneburgské kniežatstvo (Principality of Lüneburg / Fürstentum Lüneburg), od roku 1269,
- Göttingenské kniežatstvo (Principality of Göttingen / Fürstentum Göttingen), existovalo v rokoch 1286–1495,
- Grubenhagenské kniežatstvo (Principality of Grubenhagen / Fürstentum Grubenhagen), existovalo v rokoch 1291–1596.
Okrem nich existovalo niekoľko menších panstiev ako Dannenberg, Harburg, Gifhorn, Bevern, Osterode, Herzberg, Salzderhelden a Einbeck.

Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brunsvicko-lueneburske-vevodstvi-1235-1692-t228914#635988Verze : 1
MOD