Main Menu
User Menu

Samostatná rota lehkých tanků č. 112 [1939-1939]

112th Independent Light Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Lekkich nr 112

     
Název:
Name:
Samostatná rota lehkých tanků č. 112
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Lekkich nr 112
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-04.09.1939 2. obrněný prapor
04.09.1939-11.09.1939 Vrchní velitelství útočné vozby Hlavní velitelství Vrchního velitele 3)
11.09.1939-16.09.1939 Skupina „Brest“
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-DD.09.1939 Żurawica / 4)
DD.09.1939-09.09.1939 Żurawica-Przemyśl / -Lwów (Львів)-Gródek Jagielloński (Городок)-Krasne (Красне)-Zdołbunów (Здолбунів)-Równe (Рівне)-Kiwerce (Ківерці) / -Brześć nad Bugiem (Брэст) / -východně Łuków Podlaski, přesun po železnici /
09.09.1939-11.09.1939 východně Łuków Podlaski / -Brześć nad Bugiem (Брэст), přesun po železnici / 5)
11.09.1939-16.09.1939 Brześć nad Bugiem (Брэст), boj / 6)
Velitel:
Commander:
31.08.1939-16.09.1939 Stoklas, Wacław Ludwik (porucznik broni pancernych) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.08.1939-16.09.1939 1. četa
31.08.1939-16.09.1939 2. četa
31.08.1939-16.09.1939 3. četa
31.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa 8)
Poznámka:
Note:
1) Rota neexistovala v mírové struktuře armády a byla mobilizována 2. obrněným praporem v I. vlně všeobecné mobilizace v termínu do 6. dne. Operační pohotovosti dosáhla 4. září. Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována rovněž jako 112. [url=/topic/view/228759]samostatná rota lehkých tanků nebo 112. rota lehkých tanků Renault FT-17.
2) Po bojích a ukončení polského odporu v brestské pevnosti byly zbylé tanky poškozeny vlastními osádkami a ponechány na místě. Tím rota ztratila svou bojeschopnost jako jednotka útočné vozby. Zbytky mužstva společně s jinými jednotkami Skupiny „Brest“ opustily pevnost v noci z 16. na 17. září. Szubański uvádí, že z Brestu odjelo 9 provozuschopných tanků 112. roty, kterým ovšem záhy došlo palivo a bylo je nutno opustit. Jiné zdroje to nepotvrzují.
3) Rota byla určena jako dispoziční asistenční jednotka Hlavního velitelství Vrchního velitele.
4) Zdroje uvádějí odlišné termíny odjezdu. V práci Jońcy a spol. je uvedeno 7. září, Nawrocki uvádí noc z 5. na 6. září, Szubańki uvádí noc z 6. na 7. září.
5) Dne 09.09.1939 byla u Łukova zničena německými bombardéry od I./KG 1 a I./KG 152 železniční trať a proto se vlaková souprava vrátila do Brestu. Kromě toho v Brestu už od 7. září sídlilo Hlavní velitelství, pro které byla rota určena.
6) Po příjezdu do Brestu byla 1. četa odvelena k podpoře pěchoty na brestské letiště a 3. četa zablokovala terespolskou bránu.
Dne 14. září bylo 5 tanků 112. roty rozmístěno ve vstupních branách do citadely a zbytek byl rozmístěn na valech pevnosti, odkud ve spolupráci s dělostřelectvem a pěchotou odrážel přímou palbou útoky I. oddílu 8. průzkumného pluku (I./ Aufklärungs-Regiment (motorisiert) 8) a části 8. tankového pluku od 10. tankové divize.
Dne 15. a 16. září rota v celodenních bojích podporovala obranu v boji s jednotkami 20. pěší divize (motorizované) a 10. tankové divize. V noci z 16. na 17. září zbytky mužstva bez těžké výzbroje společně s jinými jednotkami Skupiny „Brest“ opustily pevnost.
7) (04.03.1906-DD.MM.1940). Po ústupu z Brestu a vkročení Rudé armády do Polska padl do sovětského zajetí. V Charkově byl zavražděn příslušníky NKVD. Dne 5.10.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti kapitána. V seznamu povýšených in memoriam je uveden jako Stoklasa. Głowacki uvádí jako velitele por. Ostrowského, který je ve všech jiných zdrojích (kromě Wróblewského, který se odvolává na jeho práci) uveden jako velitel 113. roty.
8) Četa byla omylem zničena palbou vlastní pěchoty a dělostřelectva.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 136, 214
Jońca, Andrzej-Szubański, Rajmund-Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990, str. 30
Nawrocki, Antoni: 2 Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2006, str. 49, 53, 71-74
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 387
Rybka, Ryszard-Stepan Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004, str. 60, 124, 155, 187, 198, 228-229, 302
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989, str. 45, 191


Samostatná rota lehkých tanků č. 112 [1939-1939] - Tanky FT-17 od 112. roty použity jako zátaras v Terespolské bráně brestské pevnosti.
Zdroj: By Bundesarchiv, Bild 101I-121-0007-24 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5475926

Tanky FT-17 od 112. roty použity jako zátaras v Terespolské bráně brestské pevnosti.
Zdroj: By Bundesarchiv, Bild 101I-121-0007-24 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-lehkych-tanku-c-112-1939-1939-t228879#635912Verze : 1
MOD