Main Menu
User Menu

Kopec Praha - Radiolokační stanoviště

Hill Prag - Radar Station

     
Název:
Name:
Kopec Praha, radiolokační stanoviště
Originální název:
Original Name:
Kopec Praha, radiolokační stanoviště
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ,
Obec:
Municipality:
Vojenský újezd Brdy - Jince
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°39'29.99"N 13°49'03.99"E
Vznik:
Established:
16.06.1947
Velitelé:
Commanders:
16.06.1947-DD.MM.RRRR Argaláš, František (Kapitán)
15.02.1950-DD.MM.RRRR Štěrba, Vladimír (Nadporučík)
15.06.1955-DD.MM.RRRR Příhoda, ? (Nadporučík)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Radiolokační ústředna I. řádu Praha 863
DD.MM.RRRR-15.12.1950 1. radarová ústředna
15.12.1950-DD.MM.RRRR Hlavní radarová (radiolokační) ústředna
15.06.1955-01.10.1958 Plukovní škola 155. radiotechnického pluku
01.10.1958-01.09.1961 Poddůstojnická škola 157 radiotechnického pluku

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Od 01.01.2016 je Kopec Praha v katastru obce Nepomuk

V období druhé světové války zde (německý výcvikový prostor Truppenübungsplatz Kammwald) stála radiolokační stanice německé Luftwaffe Pegasus Y. Byla vybavena pěti až sedmi komplety Y pro goniometrické zaměřování a postupně doplněna třemi až čtyřmi radiolokátory typu Freya EGON. Pozůstatek ovládacího stanoviště je možné najít zhruba 250 m severně od věže.
Jeden komplet Y se skládal ze dvou zařízení. Prvním byl měřič vzdálenosti nazývaný Hans E-Mess Gerät, druhým pak goniometrický zaměřovač schopný určit směr, kterým se letadlo nalézá, pod názvem Heinrich Peiler. Z údajů o směru a vzdálenosti bylo možné určit pozici letounu, přičemž dosah signálu činil přibližně 300km. nadšencům z brdy.org se podařilo v terénu nalézt 5 základen věží pro Heinrich, tvořených nezaměnitelnými betonovými patkami se dvěma šrouby. Tvoří souvislou klikatící se linii podél vrstevnice 850 m n.m., přičemž přesně dodržují předepsanou minimální vzdálenost pro dvě zařízení typu Heinrich, která činí 250m.

Stavba současné věže meteorologického radiolokátoru trvala rok (jaro 1999 - jaro 2000), projekt financovaly Ministerstvo obrany a Ministerstvo životního prostředí. Na nové věži ještě funguje televizní vysílač ČT2 (ve správě Českých Radiokomunikací), dále pasivní přijímače pro letecký provoz, distance-odpovídač pro letadla, UHF převaděč Hradní stráže a některá další zařízení vojenského charakteru. Na staré věži fungoval naposledy ještě převaděč OK0BR, převaděč Správy vojenských lesů, příbramských hasičů a policie ČR.
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy (odpovídá Pavel Minařík)
www.valka.cz
www.vrtulnik.cz
Irra, Miroslav: VYSOKÁ MODRÁ ZEĎ
cs.wikipedia.org
www.novinky.cz
https://www.brdy.org/content/view/82/68/
https://www.brdy.info/kapitoly/praha.php
URL : https://www.valka.cz/Kopec-Praha-Radiolokacni-stanoviste-t228841#635853Verze : 10
Na západním svahu Prahy stála kasárna pro 120 vojáků a 42 spojovatelek. Dnes na tomto místě (49°39'26.00"N 13°48'42.00"E?) najdeme pouze suterénní část budovy, v současnosti je tento objekt využíván jako tzv. sněžná jáma, t.j. sklad sazenic stromků ve tmě a na sněhovém podkladu za účelem prodloužení jejich doby vegetačního klidu. Je ale možné, že se nejedná o německou stavbu, nýbrž o pozůstatek nových kasáren z doby poválečného využití základny (podezdívka někdejší jídelny). Po roce 1990 jsem se v okolí zmateně a vystrašeně pohyboval, velmi matně si vzpomínám, že tam ještě nějaké budovy stály? Úplná demolice areálu prý nastala kolem roku 1996.


Zdroj:
http://www.brdy.info/kapitoly/praha.php
URL : https://www.valka.cz/Kopec-Praha-Radiolokacni-stanoviste-t228841#605563Verze : 0
MOD
Areál "Kopec Praha" (kóta 862 m.n.) se součástí katastru obce Nepomuk stal až od 01.01.2016
URL : https://www.valka.cz/Kopec-Praha-Radiolokacni-stanoviste-t228841#635862Verze : 1
Diskuse
S omluvou a
PROSÍM UPRAVIT: (odstranit Rožmitál pod Třemšínem / Rozmital pod Tremsinem

Kopec Praha, radiolokační stanoviště


Hill Prag, Radar station


Areál se nacházel v období 01.07.1950 ve Vojenském újezdě Brdy
a od 01.01.2016 předán do katastru obce Nepomuk
URL : https://www.valka.cz/Kopec-Praha-Radiolokacni-stanoviste-t228841#635814Verze : 2